Binalardaki aidat ve ortak gider borcu takiplerinde faiz işler mi?

Binalardaki aidat ve ortak gider borcu takiplerinde faiz işler mi?


Posta Gazetesi köşe yazarı Tamer Heper bugünkü köşesinde binalarda aidat ve ortak gider borcu takiplerini kaleme aldı.


Posta Gazetesi köşe yazarı Tamer Heper, bugünkü köşesinde binalarda aidat ve ortak gider borcu takiplerini yazdı. Tamer Heper'e bir okuyucusu "Vefat eden babamdan kalan borçlar için aleyhimize icra takibi sürüyor. Borcun tamamının benden istenilmesi ve senelik yüzde 9 faiz uygulanması gerekiyorken, senelik yüzde 60 faiz uygulanmasına itiraz ettim ama itirazım reddoldu. Bu durumda hukuken yapabileceğim bir şey yok mu?" sorusunu yöneltti.

Binalardaki aidat ve ortak gider borcu takiplerinde faiz işler mi?

*****

Tamer Heper, okuyucusunun sorusuna verdiği yanıta şu şekilde başladı: 

"İcra dosyalarına talep açılarak, takiple ilgili isteklerde bulunmak mümkündür. Bu tür açılan talepler, icra müdürlüğü tarafından incelenir ve karara bağlanır. Ancak verilen karar, talep edeni tatmin etmezse icra müdürlüklerinin bağlı bulunduğu icra hukuk hakimliğine başvurmak mümkündür. İcra hukuk hakimliği, talebi, icra müdürlüğü tarafından verilen kararı inceler ve karara bağlar."

"Olay bir başka hukuki cepheye de taşınabilir. Şayet takip dosyasında fazla borç hesaplanıyorsa, bu defa mahkemelere başvurup borcun bulunmadığının tespiti talepli dava açılabilir." değerlendirmesinde bulunan "Böyle bir davada gerek asıl borç ve gerekse faizler yönünden borcun bulunup bulunmadığı incelenir. Ancak okuyucumun yüzde 60 ve yüzde 9 faiz oranlarından söz etmesi bana bir hususu hatırlattı. Bu da binalarda aidat ve ortak gider borcudur. Zira kat mülkiyetine tabi binalarda ödenmeyen aidat ve ortak giderlere aylık yüzde 5 yani yıllık yüzde 60 gecikme tazminatı talep edilir. Yüzde 9 ise senelik yasal faizdir.

Binalardaki aidat ve ortak gider borcu takiplerinde faiz işler mi?

*****

Bunu neden hatırladım? Binalarda aidat ve ortak gider borcu için yapılan takiplerde, takibi yapan, takip talebinde aylık yüzde 5 faiz talep etmektedir. Borçlu da faize itiraz ettiğinde ortaya şu durum çıkar: Sistemimizde aylık yüzde 5 yani senelik yüzde 60 faiz yoktur. Yasada geçen aylık yüzde 5 faiz değil, gecikme tazminatıdır. Yani takip yapan kimse aylık yüzde 5 faiz değil, aylık yüzde 5 gecikme tazminatı talep edecektir.

Alacaklı gecikme tazminatı yerine faiz yazarsa, faize itiraz vaki olduğunda aylık yüzde 5 senelik yüzde 60 faiz değil, senelik yüzde 9 faiz uygulanır. Çünkü talep yanlıştır. İşte okuyucumun verdiği rakamlar bana bunu hatırlattı ve açıklama ihtiyacı duydum. Şayet anlatılan olay bina aidatı ise ve talep faiz ise evet senelik yüzde 60 değil, senelik yüzde 9 faiz uygulanacaktır. Bu husus dava konusu yapılabilir." ifadelerini kullandı.

Binalarda kat mülkiyetine nasıl geçilir?