14 / 08 / 2022

Bina ısı yalıtımı ortak gider mi?

Bina ısı yalıtımı ortak gider mi?

Isı yalıtımı, bir ortamdan dışarıya enerji akışını ve ortama dışarıdan gelen enerji akışını en aza indirgemek için yapılıyor. Peki, bina ısı yalıtımı ortak gider mi? Isı yalıtımı masrafını kim öder?Bina ısı yalıtımı ortak gider mi?

Isı yalıtımı, bir ortamdan dışarıya enerji akışını ve ortama dışarıdan gelen enerji akışını en aza indirgemek için yapılıyor. Isı yalıtımı, 2000 yılında 24043 sayılı resmi gazetede yayınlanan Binalarda Isı Yalıtımı Yönetmeliği ile yapılar için zorunlu hale getirildi. 


Yönetmeliğe göre, 2017 tarihine kadar eski binaların da mantolama yaptırmaları gerekiyor. Aksi takdirde yasal yaptırımların uygulanacağı belirtiliyor. Peki, bina ısı yalıtımı ortak gider mi?


Anayapının izolasyonu için yapılan mantolama masrafı ortak gider olarak kabul ediliyor ve başka türlü anlaşma olmadığı sürece kat maliklerinin arsa payına göre masrafa katılmaları gerekiyor. Konu ile ilgili esaslar Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında madde 72'de açıklanıyor:


Ortak giderlere katılma 

Madde 72 – (Ek: 14/11/2007-5711/22 md.) 

Toplu yapı kapsamındaki belli bir yapıya veya yapıların sadece birkaçındaki kat maliklerinin ortak kullanım ve yararlanmasına tahsis edilmiş ortak yer ve tesislere ilişkin ortak giderler, o yapılardaki kat malikleri tarafından, bütün bağımsız bölümlerin ortak kullanım ve yararlanmasına tahsis edilmiş tesis ve yerlere ilişkin ortak giderler ise bütün kat malikleri tarafından karşılanır. 


Blok kat malikleri, toplu yapı temsilcileri ve geçici yönetim kurulu kararları, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 68 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen belgelerden sayılır. 


Kat malikleri, toplu yapı kapsamındaki ortak yapı, yer ve tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya bunların başka bir parselde veya kamuya ait alanlarda bulunduğunu veya bağımsız bölümlerinin veya kendilerinin durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle toplu yapı ortak gider payını ve toplanacak avansı ödemekten kaçınamazlar. Binalarda Isı Yalıtımı Yönetmeliği!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com