Binali Yıldırım: 2023’te bölünmüş yol ağı 37 bin kilometreye ulaşacak!

Binali Yıldırım: 2023’te bölünmüş yol ağı 37 bin kilometreye ulaşacak!

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Yıldırım:Bakanlığımızın, bugün yüzde 43 olan kamu yatırımları içindeki payı 2023'te yüzde 50'ye yükselecek, 2023’te bölünmüş yol ağının 37 bin kilometreye ulaştıracağız" dedi...

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, bakanlığının yatırımlarının kamu yatırımları içindeki payının 2023'te yüzde 50'ye ulaşacağını bildirdi.


Yıldırım, Karayolları Genel Müdürlüğü'nde düzenlediği basın toplantısında, 11. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Şurası Sonuç Bildirgesini ve alınan kararları açıkladı.


Bakanlığının, 10 yıl önce yüzde 18 olan kamu yatırımları içindeki payının bugün yüzde 43'e çıktığını belirten Yıldırım, 2023’te bu oranın yüzde 50’ye yükseleceğini ifade etti. Bakanlığın  altyapı yatırımlarında etkinliğinin gelecek 10 içinde artmaya devam edeceğini dile getiren Yıldırım, şöyle konuştu:


"Ulaştırma, haberleşme, alt yapı sektörünün milli gelir içindeki payı 2003 yılında yüzde 13,3 iken, bugün yüzde 15,3’e yükseldi. 10 yıl sonra bu oran yüzde 17,8’e yükselecek. Kalkınan, büyüyen, gelişen Türkiye'nin milli gelir içindeki alt yapı yatırımları, üst yapı yatırımlarının payı da aynı oranda artmaya devam edecek. Karayolu sektöründe 63 bin 143 kilometre yol ağı mevcuttu. Bugün bu yol ağı 65 bin 611 kilometreye çıktı. 10 yıl sonra 70 bin kilometreye çıkacak. Buradaki artışların mütevazi olduğunu görüyorsunuz. Bunun nedeni 30 büyükşehir kurulduğu için bazı yol ağlarını büyükşehirlerin idaresine bırakmış olacağız."


10 yıl önce bin 714 kilometre olan otoyol uzunluğunun, bugün 2 bin 244 kilometreye ulaştığını anlatan Yıldırım, 2023'te bu rakamın 8 bin kilometreye çıkmasını hedeflediklerini bildirdi.


Son birkaç yılda başlatılan kamu özel ortaklığı modelinin önümüzdeki 10 yılda daha yaygın bir şekilde kullanılacağını bildiren Yıldırım, 10 yıl önce 6 bin 101 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunun bugün yüzde 270 artışla 22 bin 601 kilometreye çıktığını, 2023’te ise  bölünmüş yol ağının 37 bin kilometreye çıkarılmasının hedeflendiğini söyledi.


- "Bölünmüş yolla bağlanmayan il kalmayacak"


Bakan Yıldırım, bölünmüş yol ile birbirine bağlı il sayısının 10 yıl önce  6 olduğunu anımsatarak, bugün bu sayının 74 olduğunu, 2023’te bölünmüş yolla birbirine bağlı olmayan il kalmayacağını kaydetti. 


Can kaybının hesabının uluslararası ölçütlerle 100 milyon taşıt çarpı kilometre başına ölüm miktarı olduğunu anlatan Yıldırım, 10 yıl önce bu oran 5,72 iken, bugün bu oranın 2,63’e gerilediğini, 2023’te ise hedefin yüzde 1’in altına inmek olduğunu ifade etti. Bu hedefin çok iddialı olduğunun altını çizen Yıldırım, gelecek 10 yıl içinde sadece yol yapılmayacağını, yolların emniyetinin sağlanması amacıyla çalışmalar gerçekleştirileceğini, akıllı ulaşım sistemlerinin de daha yaygın olarak kullanılacağını kaydetti. Yıldırım, “Şu anda geldiğimiz nokta Avrupa Birliği (AB) ortalamasıdır. Türkiye 2,63’te bu değeri yakalamıştır. Yüzde 1’in altına inmek AB’nin de 2020’ye kadar koyduğu hedeftir. Biz de bu hedefi aynen benimsemiş durumdayız" diye konuştu.


Sıcak asfaltlı yol miktarının 2003’te 8 bin 652 kilometre olduğunu, bugün yüzde 78 artışla 15 bin 431 kilometreye ulaşıldığını ifade eden Yıldırım, 2023’te bu miktarın 70 bin kilometre olacağını, bütün ana koridorlar, şehirler arası yolların tamamen sıcak asfaltla kaplanacağını anlattı.


Yıldırım, gelecek yıl öncelikli konunun yolların emniyet ve kalitesini, sürüş konforunu arttıracak sıcak asfalt kaplamaya ağırlık vermek olacağını ifade etti.


Karayolu taşımacılığında 10 yıl önce "serbestleşme" diye bir şeyin olmadığını dile getiren Yıldırım, toplam yapılan uluslararası taşımacılık miktarının 500 bin civarındayken, 12 ülkeyle serbest geçiş anlaşması bulunurken, bu rakamın bugün iki katına çıktığını ve 24 ülkeyle serbest geçiş anlaşması yapıldığını kaydetti. Bakan Yıldırım, 2023’te ise söz konusu ülke sayısını 40’a çıkarmayı istediklerini söyledi.


- "Karayolu taşıma sayısı 5 milyonu bulacak"


Kara taşımacılığında gerçekleştirilen reformla 500 bin olan taşımanın 1,5 milyon taşımaya çıktığını, 2023’te ise uluslararası taşımaların sayısının 5 milyonu bulacağını belirten Yıldırım, şöyle devam etti:


"Bu da çok önemli bir hedef olarak önümüzde durmaktadır. Karayolunda, karayolu ile denizyolu, demiryolu ve havayolu artı boru hatları, taşımacılıkta bir dengesizlik var. Ulaşım türleri arasında yılların getirdiği yanlış politikalar sonucu dengesizlik söz konusu. Bu Türkiye’nin en büyük  problemi. Trafik kazalarının, çevre kirliğinin, ulaşım ekonomisinin sağlanamaması, rekabet gücünün elde edilememesi, bu ulaşım türleri arasındaki dengenin kaybolmasından kaynaklı. 10 yıl önceki tablo bu yolcuda yüzde 95. Karayolunda yurt içinde yüzde 95 kullanıyoruz. Denizyolu, demiryolu ve havayolunu yüzde 5. Hatta boru hatları da dahil bu tabi yolcu olduğu için saymıyorum.  Deniz, hava ve demiryolu yüzde 5’e sıkışmış, yüzde 95 karayolu olmuş."


Bakan Yıldırım, gelinen noktada yüzde 4,5 iyileşme sağlandığını, 10 yıl sonra bu oranın, yüzde 90,5’ten yüzde 76’ya gerilemesinin hedeflendiğini kaydetti.AA