Binaya sonradan asansör yapılabilir mi?

Binaya sonradan asansör yapılabilir mi?Hürriyet yazarı Oya Armutçu bugünkü yazısında binaya sonradan asansör yapılıp yapılamayacağını kaleme aldı. İşte Armutçu'nun o yazısı...


Hürriyet yazarı Oya Armutçu bugünkü yazısında binaya sonradan asansör yapılıp yapılamayacağını kaleme aldı. İşte Armutçu'nun o yazısı...

Binanızda asansör yoksa sonradan yaptırılabilir mi? Apartman sakinlerinin kat malikleri kurulunda sayı ve arsa payı çoğunluğu ile alacakları kararla, mimari proje de uygunsa, binaya sonradan asansör yaptırılabilir.

İstanbul ve  Ankara  başta, 4-5 katlı eski binalarda asansör olmaması büyük sıkıntı yaratıyor. Birçok okurum binaya sonradan nasıl asansör yaptırılacağını öğrenmek istiyor. Zemin katta oturanlar ise asansör için diğer komşuları ile aynı miktarda para ödemek zorunda olup olmadıklarını soruyorlar. Okurum S.İ.’nin örnek sorusu şöyle:

“Ben 2 daire üzeri 5 katlı toplamda 10 dairesi olan, 20 yıllık eski bir binada ev sahibiyim. Benim dairem dükkân üstüdür. Binanın asansörü hiç yapılmamış. Ama yeri var. Asansör taktırmak için toplantı yapılacak. Bildiğim kadarıyla herkes asansöre yapılan harcamalardan mesul. Zemin kat (dükkân üstü) asansör taktırmak için herkesle aynı parayı vermek zorunda mı? Belli bir oran var mı? Zemindekiler 4/1 oranında öder diye duydum. Bunun gerçekliği ve buna benzer aynı parayı vermemek için kanuni olarak yollar var mı?”

Okurum S.İ.’nin sorusuyla benzer soruları Ankara Barosu Mülkiyet Hukuku Kurulu Başkanı avukat Murat Tezcan, Kat Mülkiyeti Kanunu (KMK) hükümlerine göre bakın şöyle yanıtladı.

Binaya sonradan asansör yapılabilir mi?

ZEMİN KAT  İÇİN ÖZEL BİR DÜZENLEME YOK

“KMK’nın 20. maddesine göre kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında katılmakla yükümlüdür. Zemin katta yer alan bağımsız bölümlerin malikleri için KMK’da özel bir düzenleme yer almamaktadır.

BAŞKA BİR ANLAŞMA VAR MI BAKIN

Maliklerin burada sayılan giderlere eşit oranda katılmayacakları, arsa payları oranında katılacakları unutulmamalıdır. Diğer bir husus da kat maliklerinin aralarında başkaca bir anlaşma yapmamaları halinde, burada yazılı kuralın uygulanacağıdır. Bir kat maliki burada yazılı giderlere katılmadan önce arsa payına bakmalı ve kat malikleri arasında kanun hükmünün aksi yönünde bir anlaşma yapılıp yapılmadığını tespit etmelidir.

Binaya sonradan asansör yapılabilir mi?

‘KULLANMIYORUM’ DİYE GİDERDEN KAÇINMAK MÜMKÜN DEĞİL

Kat maliklerinin ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamayacağı da kanunda düzenlenmiştir. Özetle, zemin kattaki kat maliki ‘kullanmayacağı’ gerekçesiyle asansör giderinden kaçınamaz. Aslolan kaçıncı katta oturduğunuz değil, maliklerin binaya ait ortak giderlerin arsa payı oranında mı, yoksa eşit mi ödeneceği yönünde aldıkları kararın tespit edilmesidir.”

NASIL KARAR ALINABİLİR?

Asansörün nasıl yaptırılabileceğini soran okurlarımın sorusunu ise KMK’nın 42. maddesine göre yanıtlamak mümkün. Apartman sakinleri kat malikleri kurulunda sayı ve arsa payı çoğunluğu ile alacakları kararla, mimari proje de uygunsa binaya sonradan asansör yaptırabilir.

 

Her daire asansör aidatı öder mi?