Binaya sonradan balkon yapılabilir mi?

Binaya sonradan balkon yapılabilir mi?

Hürriyet köşe yazarı Oya Armutçu bugünkü yazısında binaya sonradan balkon yaptırılıp yaptırılamayacağını yazdı...Hürriyet köşe yazarı Oya Armutçu bugünkü yazısında binaya sonradan balkon yaptırılıp yaptırılamayacağını yazdı. İşte Oya Armutçu'nun o yazısı...


Herkes tarafından bilinen Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerince ana projede olmayan bir balkonun sonradan inşa edilebilmesi için belediye/imar mevzuatı uyarınca bu mümkünse ve eğer binadaki tüm kat malikleri de onay veriyorsa ana projede olmayan balkon inşa ettirilebilir, fakat bu iki koşul olmadan balkon inşa ettirilirse, dava açılır ve balkon yıktırılabilir.

Oya Armutçu'ya konu ile ilgili gelen soru şu şekilde: “Gerekli prosedürler sağlandığı takdirde sonradan balkon yapılabileceğine ilişkin yazınızı okudum. Fakat ben bağlı olduğum belediye ile konuyu görüştüğümde resmi olarak hiçbir şekilde yaptıramazsınız dediler. Bu yazıyı neye dayanarak yazdınız öğrenebilir miyim?”

Binaya sonradan balkon yapılabilir mi?

Oya Armutçu'nun okuruna verdiği yanıt şu şekilde: "Okurum U.K. ve birçok okurum mimari projede olmayan balkonun sonradan yaptırılıp yaptırılamayacağını soruyorlar. Daha önceki bir yazımda da belirtiğim gibi Kat Mülkiyeti Kanunu (KMK) hükümleri ışığında mimari projede olmasa da binaya sonradan balkon yaptırılabilir. Ancak, iki önemli koşulun yerine getirilmesi şartıyla. İstanbul Barosu Kat Mülkiyeti Hukuku Komisyonu Başkanı Mustafa Şeref Kısacık, sonradan hangi koşullar altında balkon yaptırabileceklerini soran U.K. ve okurlarımın sorularını ayrıntılı olarak şöyle yanıtladı: “Kat malikleri ana taşınmazın bakımından, mimari durumu ile güzelliğini ve sağlamlığını titizlikle korumaktan sorumludur. (KMK 19)

O nedenle; ruhsat ve projesinde bulunmayan bir balkonun sonradan yapılması için iki koşulun bir arada gerçekleşmesi gerekir. Bu koşullardan birincisi; balkon yapılmasına belediye/imar mevzuatının izin veriyor olması gerekir. Bir başka ifadeyle, yapılacak tadilat projesinin belediye tarafından kabul edilmesi gerekir."

Binaya sonradan balkon yapılabilir mi?

BALKON YIKTIRILIR

Konuyla ilgili olarak bahsedilen ikinci koşul da maliklerin tümünün onayının olması. Mevcut olan projede bazı değişiklikler gerçekleştirilebilmesi için, hazırlanacak olan tadilat projesinin tüm kat malikleri tarafından onaylanması gerekiyor. Oya Armutçu'nun yazısında belirtmiş olduğu bu her  iki koşul olmadan projede olmayan balkon inşa edilemez. Eğer projeye bir balkon inşa edilmişse herhangi bir kat maliki ya da Genel Kurul’dan yetki almak şartıyla yönetici balkonun yıkılmasını, projeye uygun duruma getirilmesini talep ederek konuyla ilgili olarak dava açabilir.

Soruyu soran şahsın konuyla ilgili olarak avukat Kısacık’ın açıklamaları ışığında yeniden bağlı bulunduğu belediyeye resmi olarak başvuru yapması gerekiyor. Ayrıca bağlı bulunduğu belediyeden de tadilat projesine izin verilmesini talep etmesi gerekir.  Fakat ilgili belediye imar mevzuatı ve projeye uygun şekilde balkon inşa edilmesi uygun değilse ve maliklerin tümünün onayı alınmamışsa; balkon yaptıramaz.

Balkonu izinsiz kapatan yandı!