Birleşik Markalar Derneği Başkanı Yılmaz Yılmaz: 2023 hedefimiz dünyada 20 bin mağaza!

Birleşik Markalar Derneği Başkanı Yılmaz Yılmaz: 2023 hedefimiz dünyada 20 bin mağaza!

Birleşik Markalar Derneği (BMD) Başkanı Yılmaz Yılmaz, hazırladıkları Hedef Ülkeler Raporu'nun Cumhuriyet'in 2023 vizyonuna yönelik bir strateji içerdiğini belirterek, ''Temel amacımız, 2023'te yurt dışında 20 bin mağazaya ulaşmak'' dedi 

BMD tarafından iki yıllık bir çalışma sonucu hazırlatılan 'Hedef Ülke Raporu'', basın toplantısıyla tanıtıldı. Hedef ülkelerin ekonomik ve siyasal pozisyonlarının değerlendirildiği ve Türk markalarına yeni bir rotanın çizildiği raporun açıklandığı toplantıda konuşan Yılmaz Yılmaz, harcama alışkanlığı, pazar doygunluğu, nüfus yapısı, ekonomik büyüklük, organize perakendecilik, siyasal risk ve ithalat sürecine bakarak ülkelerin karnelerini çıkardıklarını belirtti.    Yılmaz, bu kriterlere göre Rusya'nın 3,8 not ile birinci, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) 3,3 not ile ikinci, Kazakistan'ın ise 3,1 not ile üçüncü sırada yer aldığını bildirdi.    21 ülkenin incelendiği raporda 1,7 not ortalaması ile Suriye'nin son sırada yer aldığını bildiren Yılmaz, iki yıl önce hedef ülke olarak değerlendirilen Suriye'nin bugün en son sırada yer aldığına dikkati çekti. Ekonomik, politik ve askeri dengelerin bu kadar hızlı değiştiği bir dünyada Türk markalarının her zamankinden çok daha dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Yılmaz Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:        ''BMD yönetimine geldiğimizde bin 370 olan yurt dışındaki mağaza sayımız bugün 2 bin 603'e çıktı yani iki katına yakın arttı. Geçtiğimiz iki yılda Türkiye'de çok hızlı bir şekilde büyüdük. A.C. Nielsen'in perakende endeksine göre sektörümüz 2011'i yüzde 30 büyüyerek kapattı. BMD markaları 2023 hedefine doğru hızla ilerliyor. Diğer taraftan dünya ve Türkiye'nin bulunduğu bölge gerçekten çok hızlı gelişiyor. İki yıl önce bölgede ki yatırım önceliklerini konuşurken siyasi risk çok önemli bir kriter değil iken, bugün belki de en önemli risk unsuru haline geldi. Batımızda yaşlı ve yorgun Avrupa; kuzey ve doğumuzda büyüme potansiyeli olan ancak dünya konjonktüründeki muhtemel değişmeler nedeniyle eskisi kadar güvenli bakamadığımız BDT ülkeleri; güneyimizde ise Arap Baharı ve Ortadoğu pazarı.    Yaklaşık bir buçuk yıl önce markalarımızın yurt dışı büyümelerinde yol gösterici olmak adına Türkiye'nin ekonomik etki alanı olarak gördüğümüz üç coğrafi bölge ile (Doğu Avrupa, Kuzey Afrika ve Orta DOğu), Rusya ve Türki Cumhuriyetleri için alan, BMD yurt dışı hedef pazarlar raporunu başlattık''    Yılmaz, ''Hedef ülkeler raporu Türkiye Cumhuriyeti'nin 2023 vizyonuna yönelik bir stratejiyi içermektedir. Temel amacımız 2023'te 20 bin mağazaya ulaşmaktır'' dedi.    Rusya'da krizin etkisinin geçtiğini, geçen hafta yayınlanan 150 lider uluslararası perakende şirketinin anketinde Moskova'nın, Londra ve Paris'ten sonra en cazip şehir seçildiğini aktaran Yılmaz, ''Pazar büyümeye devam ediyor. Organize perakende için halen çok büyük potansiyel var. Kazakistan, 20 yıl sonra Asya'nın en önemli teknolojisi ve yatırım merkezlerinden biri olmaya aday,. AVM'ler yeni ortaya çıkıyor. Hedef pazarlar içinde 2011'de en fazla yabancı yatırımcıyı çeken ülke oldu. 2030 yılına kadar milli gelirinin 150 milyar dolardan 350 milyar dolara çıkacağı tahmin ediliyor. Markalarımız için cazip bir pazar. 2014'e kadar hazır giyim sektörünün ortalama yüzde 19 büyümesi bekleniyor. BMD hedef pazarlar önceliklendirme endeksinde, Romanya, Beyaz Rusya, Azerbaycan, Ukrayna, Hırvatistan 1. öncelikli hedef ülkeler oldu'' diye konuştu.        ''BMD'nin hedef olarak belirlediği ülkelere ihracat artıyor''     Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi de dünya ekonomilerindeki sorunlar henüz çözülmediğine işaret ederek, şunları ifade etti:    ''En büyük pazarımız olan Avrupa Birliği'nde (AB) işsizlik büyük rakamlara ulaştı. AB'de iş arayan beş gençten biri işsiz. Mart ayında AB ülkelerine ihracatımız yüzde 3,5 geriledi. İhracatta Avrupa'da yaşadığımız yavaşlamayı, yeni pazarlar ile kapatıyoruz. İhracatımızda AB ülkelerinin payı gerilerken diğer ülkelerin payını artırıyoruz. Pazarlarımızı çeşitlendiriyoruz. Arap Baharının olumsuz etkilerini ihracatımızda telafi etmeye başladık. Mart ayında Libya'ya, Yemen'e, Etiyopya'ya, Bahreyn'e, Nijerya'ya, Mısır'a ve Irak'a ihracatımızı artırdık. Kuşkusuz bu artışın yüksek olmasında geçen yıl ihracatımızın bu pazarlara düşmüş olmasının payı var. Ancak trendin yeniden olumluya dönmesini önemsiyoruz. Birleşmiş Markalar Derneği'nin hedef olarak belirlediği ülkelere ihracat artıyor.''    İhracatın son yıllarda büyük gelişim gösterdiğini ihracatta pazar ve mal çeşitlendirmesine önem verdiklerini ifade eden Büyükekşi, 2001 yılında sadece 5 ülkeye 1 milyar doların üzerinde ihracat yapılırken, bu sayının geçen yıl 30'a yükseldiğini hatırlattı.    Büyükekşi, ''50 bini aşkın ihracatçımız; Çin'den, Brezilya'ya, Hindistan'dan, Arjantin'e, Şili'den, Afrika'ya açılımlar yaptı. Irak'a 2000 yılında hiç ihracat yapmıyorken, 2011 yılında en fazla ihracat yaptığımız 2. pazarımız oldu. Ortadoğu'da yaşanan olumsuz gelişmelere rağmen, bölgeye yaptığımız ihracatı, 2011 yılında yüzde 18 artırdık, yeni pazarlara açıldık. 2023 yılında 500 milyar dolar ihracat, 2 trilyon doları aşkın milli gelir ile dünya ticaretinden yüzde 1,5 seviyesinde pay almak istiyoruz. 2023 çalışmalarımız doğrultusunda hedef pazarlar belirledik. 24 sektörde hedef Rusya, 22 sektörde hedef ABD, 17 sektörde hedef Almanya ve Irak, 16 sektörde hedef Çin olarak ortaya çıktı'' diye konuştu.
AA