Bodrum'da 16.4 milyon TL'ye icradan satılık 6 arsa!

Bodrum'da 16.4 milyon TL'ye icradan satılık 6 arsa! Bodrum'da 16.4 milyon TL'ye icradan satılık 6 arsa!

Muğla İli, Bodrum İlçesi, Mazı Mahallesi'nde yer alan zeytinlik vasfındaki 6 adet arsa toplamda 16 milyon 437 bin 845 TL bedel ile icradan satışa çıkarıldı. xMuğla İli, Bodrum İlçesi, Mazı Mahallesi'nde bulunan zeytinlik vasfındaki 6 adet arsa icradan satışa sunuluyor. Satışa konu olan arsalar için 16 milyon 437 bin 845 TL bedel isteniyor.

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Muğla İli, Bodrum İlçesi, Mazı Mahallesi, 103 ada 15 parsel numaralı taşınmazın çoğunluğu batıya doğru %20-25 dolaylarında eğimlidir.Taşınmaz zemini taşlık kayalık, çalılıklarla kaplı durumdadır.Zeytinlik vasıflı taşınmaz üzerinde bakımsız durumda 20 kadar zeytin ağacı bulunmaktadır.

Kıymeti : 1.622.155,00 TL
1. Satış Günü : 14/05/2018 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü : 19/06/2018 günü 14:00 - 14:05 arası
Satış Yeri : 2. İcra Müdürlüğü Önü - Adalet Sarayı BODRUM / MUĞLA

2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Muğla İli, Bodrum İlçesi, Mazı Mahallesi, 103 ada 14 parsel numaralı taşınmazın çoğunluğu batıya doğru %20-25 dolaylarında eğimlidir.Taşınmaz zemini taşlık kayalık, çalılıklarla kaplı durumdadır.Zeytinlik vasıflı taşınmaz üzerinde bakımsız durumda 25 kadar zeytin ağacı bulunmaktadır.

Kıymeti : 2.409.830,00 TL
1. Satış Günü : 14/05/2018 günü 14:15 - 14:20 arası
2. Satış Günü : 19/06/2018 günü 14:15 - 14:20 arası
Satış Yeri : 2. İcra Müdürlüğü Önü - Adalet Sarayı BODRUM / MUĞLA

3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Muğla İli, Bodrum İlçesi, Mazı Mahallesi, 103 ada 23 parsel numaralı taşınmaz Ilgın Koyunun doğusunda Boncukdamı denilen Mevkiide yer almaktadır.Taşınmaz zeytinli tarla vasfında, taşınmaz doğu doğru% 3-4 meyilli durumdadır. Zeytinli Tarla vasıflı taşınmaz üzerinde 20 kadar yaşlı zeytin ağacı bulunmaktadır.Taşınmaz denize 100 mt mesafede ve kısmen deniz görmektedir.

Kıymeti : 3.722.005,00 TL
1. Satış Günü : 14/05/2018 günü 14:30 - 14:35 arası
2. Satış Günü : 19/06/2018 günü 14:30 - 14:35 arası
Satış Yeri : 2. İcra Müdürlüğü Önü - Adalet Sarayı BODRUM / MUĞLA

4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Muğla İli, Bodrum İlçesi, Mazı Mahallesi, 103 ada 2 parselin çoğunluğu düz, kuzey kısmı yaklaşık %10 meyilli, killi toprak vasfında olup, üzerinde 7 adet 30-50 yaş dolaylarında zeytin ağacı bulunmaktadır.

Kıymeti : 1.542.015,00 TL
1. Satış Günü : 14/05/2018 günü 14:45 - 14:50 arası
2. Satış Günü : 19/06/2018 günü 14:45 - 14:50 arası
Satış Yeri : 2. İcra Müdürlüğü Önü - Adalet Sarayı BODRUM / MUĞLA

5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Muğla İli, Bodrum İlçesi, Mazı Mahallesi,103 ada 12 parsel numaralı taşınmazın bir kısmı düz-taban, çoğunluğu batıya doğru %25 dolaylarında eğimlidir.Taşınmaz zemini yamaçlarda taşlık kayalık durumda, zemini çalılıklarla kaplı durumdadır. Zeytinlik vasıflı taşınmaz üzerinde bakımsız durumda 120 kadar zeytin ağacı vardır.

Kıymeti : 5.754.775,00 TL
1. Satış Günü : 14/05/2018 günü 15:00 - 15:05 arası
2. Satış Günü : 19/06/2018 günü 15:00 - 15:05 arası
Satış Yeri : 2. İcra Müdürlüğü Önü - Adalet Sarayı BODRUM / MUĞLA

6 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Muğla İli, Bodrum İlçesi, Mazı Mahallesi, 103 ada 11 numaralı parsel %5-10 meyilli, kumlu-killi toprak yapısında olup,üzerinde 8 adet 30-40 yaş dolaylarında zeytin ağacı bulunmaktadır. Taşınmaz zemini kısmen taşlık-kayalık durumdadır.

Kıymeti : 1.387.065,00 TL
1. Satış Günü : 14/05/2018 günü 15:15 - 15:20 arası
2. Satış Günü : 19/06/2018 günü 15:15 - 15:20 arası
Satış Yeri : 2. İcra Müdürlüğü Önü - Adalet Sarayı BODRUM / MUĞLA

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- İİK. 127. Md.GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde işbu satışilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanentebliğ olunur.
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/783 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.30/03/2018