Bodrum'da 9.4 milyon TL'ye icradan satılık tarla!

Bodrum'da 9.4 milyon TL'ye icradan satılık tarla!Bodrum Satış Memurluğu, Muğla ili, Bodrum ilçesi, Kızılağaç Mahallesi, 246 ada, 7 parselde yer alan 15 bin 355 metrekarelik tarlayı 9 milyon 375 bin 234 TL'ye icradan satıyor...


Bodrum Satış Memurluğu tarafından Muğla ili, Bodrum ilçesi, Kızılağaç Mahallesi, 246 ada, 7 parselde yer alan 15 bin 355 metrekarelik tarla 9 milyon 375 bin 234 TL'ye icradan satışa çıkarıldı. İcra ihalesi 9 Ocak 2020 tarihinde saat 13:45'te gerçekleştirilecek.

İlan metni:
T.C. BODRUM (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2019/27 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLÂNI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı : MUĞLA ili, BODRUM ilçesi, KIZILAĞAÇ mahallesi, KAYIRLI mevkii, 246 ADA, 7 PARSEL sayılı KARGİR EV VE TARLA niteliğindeki taşınmaz.
Önemli Özellikleri : Satışa konu taşınmaz, Bodrum-Yalıçiftlikyoluna 160 metre, Kızılağaç Hacı Ali Camiine 750 metre, Bodrum-Torba Kavşağına 3,5 km, Bodrum merkeze ise yaklaşık 6 km uzaklaktı bulunmaktadır. Taşınmazın kuzey-güney ve batısında yer alan çevre ve komşu parsellerde konut amaçlı kullanılan yapılaşmaların olduğu, taşınmazın doğusunun ise orman olduğu görülmüştür. Taşınmaz üzerinde 51 kapı numaralı bir adet tabanda 73 m² olan ve konut amaçlı kullanılan tek katlı binanın bulunduğu, binanın %20 yıpranma payının bulunduğu, parsel üzerinde 51/A kapı numaralı bir adet tabanda 24 m2 olan ve ahır olarak kullanılan yapının bulunduğu, taşınmaz üzerinde 53 kapı numaralı tabanda 55 m² olan tek katlı eski taş binanın bulunduğu, ayrıca parsel içerisinde bir adet sarnıcın bulunduğu, ayrıca parsel üzerinde çeşitli yaş ve nitelikte 137 adet ağacın bulunduğu görülmüştür. Taşınmaz üzerindeki ziraî muhdesatların keşif tarihi itibariyle değeri 80.250,00 TL, yapısal muhdesatların değeri 81.492,00 TL, taşınmazın çıplak arsa değerinin ise 9.213.492,00 TL olduğu görülmüştür.
Yüzölçümü : 15.355,82 m²
İmar Durumu : 1/1.000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Plânında; 3.Derece Doğal Sit Alanı İçeresinde kısmen emsal:0,10 yoğunluklu (Z) KONUT alanı, kısmen PARK, kısmen ORMAN, kısmen İMAR YOLUNDA kalmaktadır.
Kıymeti : 9.375.234,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Dosyasında
1. Satış Günü : 09/01/2020 günü 13:45 - 13:50 arası
2. Satış Günü : 06/02/2020 günü 13:45 - 13:50 arası
Satış Yeri : Bodrum Sulh Hukuk Mah.Satış Memurluğu 1.Kat 74 No'lu Oda
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflâs Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tâhsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartnâme, ilân tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnâmeyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/27 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilân olunur.26/11/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.