Bodrum'da 7.7 milyon TL'ye icradan satılık tarla!

Bodrum'da 7.7 milyon TL'ye icradan satılık tarla!Bodrum (Sulh Hukuk Mahkemesi) Satış Memurluğu, Muğla ili, Bodrum ilçesi, Yalıkavak Mahallesi 691 ada 17 parselde yer alan tarlayı 7 milyon 689 bin 433 TL'ye icradan satıyor...


Bodrum (Sulh Hukuk Mahkemesi) Satış Memurluğu tarafından Muğla ili, Bodrum ilçesi, Yalıkavak Mahallesi 691 ada 17 parselde yer alan tarla 7 milyon 689 bin 433 TL'ye icradan satışa çıkarıldı. İcra ihaesi 20 Aralık 2019 tarihinde saat 14:00'te gerçekleştirilecek.

İlan metni:
T.C. BODRUM (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2019/7 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLÂNI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı : MUĞLA ili, BODRUM ilçesi, YALIKAVAK mahallesi, HAVUTYAKASI mevkii, 691 ADA, 17 PARSEL sayılı ZEYTİNLİ TARLA niteliğindeki taşınmaz.
Önemli Özellikleri : Satışa konu taşınmaz, Yalıkavak eski belediye binasının arkasında yer alan Kayacık Caddesi yaklaşık 1500 metre takip edilerek sağa dönüldükten sonra yaklaşık 400 metre sonra sağda konumlu bulunmaktadır. Taşınmaza araçla ulaşmak mümkündür. Taşınmaz kuzeye doğra yaklaşık %8-10 eğimli, kumlu-tınlı toprak yapısında olup, etrafı kuru taş duvarla çevrilidir. Taşınmaz zemini kısmen taşlık-kayalık olup, taşınmaz üzeri melengeç, pinar, ahlat gibi yabanî ağaçlarla kaplı olup ayrıca 25 adet bakımsız zeytin ağacı da bulunmaktadır. Taşınmaz deniz manzaralı olup denize kuş uçumu yaklaşık 3 km mesafededir.
Yüzölçümü : 21.969,81 m²
İmar Durumu : 1/1.000 ölçekli Yalıkavak Revizyon+İlave Uygulama İmar Plânında; kısmen DOĞAL KARAKTERİ KORUNACAK ALANDA, kısmen İMAR YOLUNDA, kısmen DERE alanında kalmaktadır.
Kıymeti : 7.689.433,50 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Dosyasında
1. Satış Günü : 20/12/2019 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü : 17/01/2020 günü 14:00 - 14:05 arası
Satış Yeri : Bodrum Sulh Hukuk Mah.Satış Memurluğu 1.Kat 74 No'lu Oda
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflâs Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tâhsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.5- Şartnâme, ilân tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnâmeyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/7 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilân olunur.13/11/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.