Bodrum'da 7.1 milyon TL'ye icradan satılık tarla!

Bodrum'da 7.1 milyon TL'ye icradan satılık tarla!Bodrum 2. İcra Dairesi Müdürlüğü, Muğla İli, Bodrum İlçesi, Peksimet Mahallesi, 136 ada, 163 parselde yer alan tarlayı 7 milyon 139 bin 808 TL'ye icradan satıyor...


Bodrum 2. İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından Muğla İli, Bodrum İlçesi, Peksimet Mahallesi, 136 ada, 163 parselde yer alan tarla 7 milyon 139 bin 808 TL'ye icradan satışa çıkarıldı. İcra ihalesi 3 Şubat 2020 tarihinde saat 11:00'de gerçekleştirilecek.

İlan metni:
T.C. BODRUM 2. İCRA DAİRESİ
2014/908 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Muğla İl, Bodrum İlçe, 136 Ada, 163 Parsel, PEKSİMET Mahalle/Köy, Bozdağ Mevkii, (...eski 1191 parsel) satışa konu tarla nitelikli taşınmazın 3/10 HİSSESİ GÜVEN ÇABUK adına kayıtlı olup, 1/5000 ölçekli Nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planının bulunmadığı, 1/25000 ölçekli nazım imar planında eko turizm alanları ve önemli doğa alanında kaldığı, parselin inşaat yapı ruhsatı ve yapı kullanım izin belgesinin bulunmadığı belirtilerek yazı ekinde parselin işaretli olduğu 1/25000 ölçekli nazım imar planı ile plan hükümleri gönderilmiştir.4.56.5.1 alt başlığında ''Doğal ve Kültürel Değerleri Koruyarak bu alanlarda ve çevresinde yaşayan nüfusun sosya-ekonomik gelişimi için kaynak yaratabilen çevre ve kültür değerlerini koruma altına alan, gürültü ve kirlilik yaratmayan alternatif turizme dönük doğal yaşama aktif katılımın sağlanabildiği çevreye duyarlı alanlardır''hükmü yer almaktadır. Turgutreis-Gümüşlük yolundan ulaşılabileceği gibi peksimet mahallesinden de ulaşılabilmektedir. Turgutreis-Gümüşlük yolunda ilerlerken sağa Armonia caddesine dönülür ve çevrede safir Evleri olarak bilinen sitenin üstünde(doğu) konumlu olan taşınmaza ulaşılabilir.Peksimet mahallasinin Gümüşlük istikameti çıkışından sola Armania caddesine dönülerek yaklaşık 1.350 metre sonra tekrar sola dönülerek yaklaşık 120 metre sonra solda konumlu taşınmaza ulaşılabilir. Taşınmaz doğudan batıya doğru yaklaşık %30-35 eğimlidir. İçinde bir adet baz istasyonu bulunmakta olup kalan kısım boştur. tapu kaydında niteliği tarla olarak gözükse de üzerinde herhangi bir zirai muhtesata rastlanmamıştır. Parselin batı sınırına kadar yapılaşma mevcuttur. Batı sınırında orta ve üst gelir grubuna hitap eden konut amaçlı imal edilmiş yapılar mevcuttur. Taşınmazın bulunduğu alandan sahile doğru gidildikçe site tarız konut amaçlı yapılaşmalar yoğunluk kazanmakta olup Gümüşlük yolu ile sahil arasında genelde otel ve günübirlik tesisler ile cafe-restoran-plaj tesisleri yer almaktadır. Taşınmazın tamamı hakim deniz manzarasına sahiptir. Bodrum Belediyesi sınırları içerisende olup belediye ve toplu taşıma hizmelerinden faydalanmaktadır. Taşınmazın çevresindeki yapılaşma oranı yaklaşık%25 seviyesindedir.
Adresi : Peksimet Mah. Bağla mevkii 136 ada, 163 parsel Bodrum/Muğla
Yüzölçümü : 59.498,40 m2
İmar Durumu : Dosyasındaki gibidir
Kıymeti : 3.569.904,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Diğer : Korunması Gerekli Kültür Varlığıdır(Kısmen)17/01/2003
1. Satış Günü : 03/02/2020 günü 11:00 - 11:05 arası
2. Satış Günü : 28/02/2020 günü 11:00 - 11:05 arası
Satış Yeri : 2. İcra Müdürlüğü Önü - Adalet Sarayı BODRUM / MUĞLA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Muğla İl, Bodrum İlçe, 136 Ada, 163 Parsel, PEKSİMET Mahalle/Köy, Bozdağ Mevkii, (....eski 1191 parsel) satışa konu tarla nitelikli taşınmazın 3/10 HİSSESİTÜRKMENOĞLU TİCARET İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TURİZM A.Ş. adına kayıtlı olup, 1/5000 ölçekli Nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planının bulunmadığı, 1/25000 ölçekli nazım imar planında eko turizm alanları ve önemli doğa alanında kaldığı, parselin inşaat yapı ruhsatı ve yapı kullanım izin belgesinin bulunmadığı bellirtilerek yazı ekinde parselin işaretli olduğu 1/25000 ölçekli nazım imar planı ile plan hükümleri gönderilmiştir.4.56.5.1 alt başlığında ''Doğal ve Kültürel Değerleri Koruyarak bu alanlarda ve çevresinde yaşayan nüfusun sosya-ekonomik gelişimi için kaynak yaratabilen çevre ve kültür değerlerini korumaaltına alan, gürültü ve kirlilik yaratmayan alternatif turizme dönük doğal yaşama aktif katılımın sağlanabildiği çevreye duyarlı alanlardır''hükmü yer almaktadır. Turgutreis-Gümüşlük yolundan ulaşılabileceği gibi peksimet mahallesinden de ulaşılabilmektedir. Turgutreis-Gümüşlük yolunda ilerlerken sağa Armonia caddesine dönülür ve çevrede safir Evleri olarak bilinen sitenin üstünde(doğu) konumlu olan taşınmaza ulaşılabilir.Peksimet mahallasinin Gümüşlük istikameti çıkışından sola Armania caddesine dönülerek yaklaşık 1.350 metre sonra tekrar sola dönülerek yaklaşık 120 metre sonra solda konumlu taşınmaza ulaşılabilir. Taşınmaz doğudan batıya doğru yaklaşık %30-35 eğimlidir. İçinde bir adet baz istasyonu bulunmakta olup kalan kısım boştur. tapu kaydında niteliği tarla olarak gözükse de üzerinde herhangi bir zirai muhtesata rastlanmamıştır. Parselin batı sınırına kadar yapılaşma mevcuttur. Batı sınırında orta ve üst gelir grubuna hitap eden konut amaçlı imal edilmiş yapılar mevcuttur. Taşınmazın bulunduğu alandan sahile doğru gidildikçe site tarız konut amaçlı yapılaşmalar yoğunluk kazanmakta olup Gümüşlük yolu ile sahil arasında genelde otel ve günübirlik tesisler ile cafe-restoran-plaj tesisleri yer almaktadır. Taşınmazın tamamı hakim deniz manzarasına sahiptir. Bodrum Belediyesi sınırları içerisende olup belediye ve toplu taşıma hizmelerinden faydalanmaktadır. Taşınmazın çevresindeki yapılaşma oranı yaklaşık%25 seviyesindedir.
Adresi : Peksimet Mah. Bağla mevkii 136 ada, 163 parsel Bodrum/Muğla
Yüzölçümü : 59.498,40 m2
İmar Durumu : Dosyasındaki gibidir
Kıymeti : 3.569.904,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Diğer : Korunması Gerekli Kültür Varlığıdır(Kısmen)17/01/2003
1. Satış Günü : 03/02/2020 günü 11:15 - 11:20 arası
2. Satış Günü : 28/02/2020 günü 11:15 - 11:20 arası
Satış Yeri : 2. İcra Müdürlüğü Önü - Adalet Sarayı BODRUM / MUĞLA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/908 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.28/10/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.