Bodrum'da 15.2 milyon TL'ye icradan satılık tarla!

Bodrum'da 15.2 milyon TL'ye icradan satılık tarla!Bodrum Sulh Hukuk Mahkemesi, Muğla ili, Bodrum ilçesi, Yahşi Mahallesi 126 ada 2 parsel ve Gürece Mahallesi 197 ada 17 parselde yer alan tarlaları toplam 15 milyon 226 bin TL'ye icradan satıyor...


Bodrum Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından Muğla ili, Bodrum ilçesi, Yahşi Mahallesi 126 ada 2 parsel ve Gürece Mahallesi 197 ada 17 parselde yer alan tarla toplam 15 milyon 226 bin TL'ye icradan satışa çıkarıldı. İcra ihalesi 6 Şubat 2020 tarihinde saat 13:30'da gerçekleştirilecek.

İlan metni:
T.C. BODRUM (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2018/27 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLÂNI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı : MUĞLA ili, BODRUM ilçesi, YAHŞİ mahallesi, TURUNÇLUK mevkii, 126 ADA, 2 PARSEL sayılı, İÇİNDE TEK KATLI BİNA OLAN TARLA niteliğindeki taşınmaz.
Önemli Özellikleri : Satışa konu taşınmaz Bodrum-Turgutreis Karayolundan Hortma Kavşağından ayrılan ve Ortakent sahiline inen Hortma Caddesi üzerinde yer almakta olup, taşınmazın diğer cephesi Yahşi sokağa cephelidir. Taşınmazın etrafının taş duvar ile çevrili olduğu, içerisinde konut amaçlı inşaatlara başlandığı, bazı temellerin açıldığı, parsel teraslama şeklinde duvarların yapıldığı, 2 adet binanın temel ve zemin kat kolonlarının betonarme olarak yapıldığı, zemin kat taş duvarlara başlandığı, fakat zemin kat duvarlarının ve tabliyesinin natamam durumda olduğu, parselin şantiye görünümünde olduğu, arazi yapısının kuzey yönünde %10 oranında eğimli olduğu, arazi yapısının üçgen şeklini andırdığı, taşınmazın belediyenin tüm alt yapı hizmetlerinden faydalandığı görülmüştür.
Yüzölçümü : 12.037,78 m²
İmar Durumu : 1/1000 ölçekli Ortakent-Yahşi Belediyesi Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave Uygulama İmar Plânında; III.Derece Doğal Sit alanı içerisinde, DOĞAL VE EKOLOJİK YAPISI KORUNACAK alanda kalmaktadır.
Kıymeti : 12.037.780,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : 2565 Sayılı Yasanın 28. Maddesi Gereği Belirtilen Alan İçerisinde Kalmaktadır. Yevmiye:15/05/2018-10781
1. Satış Günü : 06/02/2020 günü 13:30 - 13:35 arası
2. Satış Günü : 05/03/2020 günü 13:30 - 13:35 arası
Satış Yeri : Bodrum Sulh Hukuk Mah.Satış Memurluğu 1.Kat 74 No'lu Oda
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı : MUĞLA ili, BODRUM ilçesi, GÜRECEmahallesi, MELENGEÇ mevkii, 197 ADA, 17 PARSEL sayılı TARLA niteliğindeki taşınmaz.
Önemli Özellikleri : Satışa konu taşınmaz Gürece Köy içinden Bağla yoluna giderken Gürece Köyünün çıkışında Bağla yolunun üst tarafından bulunmakta olup, Bağla yoluna cepheli durumdadır. Taşınmaz belli bir geometrik platformu olmamakla birlikte uzun ince dikdörtgen şeklini andırdığı, arazi yapısının karayoluna doğru azalan eğime sahip olduğu, üzerinde herhangi bir yapısal ve ziraî muhdesatın bulunmadığı, taşınmazın genel itibariyle taşlık-kayalık tarla durumunda olduğu, taşınmazın belediyenin tüm altyapı hizmetlerinden faydalanan bölgede bulunduğu görülmüştür.
Yüzölçümü : 4.554,60 m²
İmar Durumu : III.Derece Doğal Sit Alanı İçerisinde, Kısmen D Lejantlı TAKS:0,075, KAKS:0,15 yoğunluklu KONUT alanında,kısmen PARK alanında, kısmen III.Derece Doğal Sit Alanıİçerisnide; DOĞAL VE EKOLOJİK YAPISI KORUNACAK alanda kalmaktadır.
Kıymeti : 3.188.220,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : 1-Bakanlar Kurulu Kararı Uyarınca Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri İçerisinde Kalmaktadır. Yevmiye:04/09/1995-5450
2-2565 Sayılı Yasanın 28. Maddesi Gereği Belirtilen Alan İçerisinde Kalmaktadır. Yevmiye:15/05/2018-10781
1. Satış Günü : 06/02/2020 günü 13:45 - 13:50 arası
2. Satış Günü : 05/03/2020 günü 13:45 - 13:50 arası
Satış Yeri : Bodrum Sulh Hukuk Mah.Satış Memurluğu 1.Kat 74 No'lu Oda
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1-İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflâs Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tâhsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5-Şartnâme, ilân tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6-Satışa iştirak edenlerin şartnâmeyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/27 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilân olunur.23/12/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.