Malatya'da 17.2 milyon TL'ye icradan satılık yem fabrikası ve arsası!

Malatya'da 17.2 milyon TL'ye icradan satılık yem fabrikası ve arsası! Malatya'da 17.2 milyon TL'ye icradan satılık yem fabrikası ve arsası!

Malatya İcra Dairesi Müdürlüğü, Malatya ili, Yeşilyurt ilçesi, Cihadiye Mahalle/Köy, 216 ada, 6 parselde yer 1 katlı yem fabrikası binasını ve arsayı toplam 17.2 milyon TL'ye icradan satıyor...Malatya İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından, Malatya ili, Yeşilyurt ilçesi, Cihadiye Mahalle/Köy, 216 ada, 6 parselde yer alan 1 katlı yem fabrikası binası ve arsa toplam 17.2 milyon TL'ye icradan satışa çıkarıldı. İcra ihalesi 11 Mart 2020 tarihinde saat 11:00'de gerçekleştirilecek.

İlan metni:
T.C. MALATYA İCRA DAİRESİ
2018/34881 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI 
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Malatya İl, Yeşilyurt İlçe, 216 Ada, 6 Parsel, CİHADİYE Mahalle/Köy
1 Katlı Yem Fabrika Binası ve Arsa niteliğinde Taşınmaz Malatya Büyükşehir Yeşilyurt Merkez ilçe Belediyesi Sınırları ve. Malatya 2. OSB imar planı içerisinde , her türlü alt ve üst yapı hizmetlerinden azami ölçüde faydalanmakta olup,
İmarı : E= 0,70 H maks = serbest alanda kalmaktadır. 2OSB İmar planı içerisinde olup;her türlü alt ve üst yapı hizmetlerinden azami ölçüde faydalanmaktadır. Taşınmaz konum itibariyle 2. OSBana girişine yakın bir konumda , bir cephesi Malatya ? Havaalanı yoluna cepheli, bir cephesi2.OSB ana bağlantı yoluna cephelidir. Bulunduğu bölgede(Malatya Havaalanı yoluna bakan cephesinde ) özellikle otomobil plazaları , akaryakıt istasyonu , AVM bulunmaktadır..
Halihazır durumu : Taşınmaz üzerinde Tavukçuluk Entegre yem sanayii tesisi amaçlı yapılmış,2804,00 m2 kapalı alana sahip , prefabrik betonarme fabrika binası , bunun bitişiğinde 585,00m2 alanlı tek katlı , çelik konstrüksiyon yapı tarzında yapılmış fabrika binası ,zemin + 1. Normal kat+ teras katlı betonarme yapı tarzında ,686,40 m2 inşaat alanına sahip ,idare binası , 25,00m2 alanlı betonarme yığma güvenlik odasıolmak üzere toplam 4.100,4 m2 alanlı ,yapılar ile , taşınmazın etrafı betonarme , düz yüzeyli çelik kalıp ile yapılmış bahçe duvarlarıile çevrilidir. Bahçe duvarları taşınmazın batı cephesindeki bahçe duvarları 2,00mt yüksekliğinde ,diğer cephelerindeki duvarlar ortalama 1,25 mt yüksekliğindedir. Yine taşınmazın fabrika binalarının bulunduğu alan ile güney+ batı+ doğu cephesindeki boşluk alanların zemini kilit parke taşı ile kaplı , Kuzey cephesindeki alan ile bahçe duvarları çevresinde aşağıda cins, miktar , adet, ve değerleri belirtilen ağaçlar mevcuttur.Fabrikanın kendi özel ihtiyacını karşılayan derin su kuyusu mevcuttur. Ayrıca fabrika sahası içerisinde bir takım ( 4 adet 3.000,00 tonluk , 1 adet 350,00 tonluk , 1 adet 70,00 tonluk) çelik konstrüksiyon depolama siloları mevcuttur.
Binalar ve yollar haricinde kalan bazı alanlar/bölümler üzerinde yetiştirilmiş değişik yaş ve cins ağaçlar / bitkisel varlıklar ve değerleri aşağıdaki gibidir. Bu ağaçların / bitkisel varlıkların değer hesaplamalarında ağaçların/bitkisel varlıkların mevcut durumları, özellikleri, yetiştirilme amaçları, bakım-beslemeleri, uygulanan yetiştiricilik teknikleri, arazi ve toprak özellikleri vb gibi etkenler göz önüne alınarak mesleki bilgi ve deneyimler ışığında maktuen 2019 yılı (keşif tarihi) ortalama ağaç birim fiyatları verilecektir.
Binalar ve parke beton parke / kilit taş döşeli yollar haricinde kalan bazı alanlar üzerinde değişik yaş ve cins ağaçlar vardır. Dosya içindeki raporda taşınmaz üzerindeki ağaçların / bitkisel varlıkların bire bir tespiti yapılmamıştır. Taşınmazın etrafı beton duvar ile çevrilidir. Binalar ve yollar haricinde kalan bazı alanlar/bölümler üzerinde yetiştirilmiş,mini sprinkler (yağmurlama) sistem ile sulanan, değişik yaş ve cins ağaçlar / bitkisel varlıklar ve değerleri aşağıdaki gibidir. Bu ağaçların / bitkisel varlıkların değer hesaplamalarında ağaçların/bitkisel varlıkların mevcut durumları, özellikleri, yetiştirilme amaçları, bakım-beslemeleri, uygulanan yetiştiricilik teknikleri, arazi ve toprak özellikleri vb gibi etkenler göz önüne alınarak mesleki bilgi ve deneyimler ışığında maktuen ve 2018 yılı (İcra tarih) ve 2019 yılı (keşif ve dava tarihi) ortalama ağaç birim fiyatları verilecektir.
Adresi : Cihadiye Mah. 2. OSB 1. Cadde Öznesil Tavukçuluk No: 3 Yeşilyurt
Yüzölçümü : 26.661 m2
Arsa Payı : TAM
Kıymeti : 17.250.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 11/03/2020 günü 11:00 - 11:05 arası
2. Satış Günü : 09/04/2020 günü 11:00 - 11:05 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - Malatya İcra Müdürlüğü Zemin Kat Halfettin Mah. Koru Sok. No:8/A BATTALGAZİ / MALATYA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- 15/04/2000 Tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümlerine tabi, Malatya 2. Organize Sanayi Bölgesi dahilinde bulunan Malatya ili Yeşilyurt ilçesi, Cihadiye Köyü, 216 ada, 8 parsel, kayıtlı taşınmazın""Taşınmazın İcra yoluyla satışı dahil üçüncü kişilere devrindeOrganize Sanayi Bölgesinden uygunluk görüşü alınması zorunludur"" şerhi gereği icra satışları dahil 3. Kişilere devrinde Malatya 2. Organize sanayi bölgesinden uygunluk şartı aranacak olup arsanın 4562 sayılı OSB kanunu uygulama yönetmeliğinin; 109. Madde 5 nolu bendinde "OSB'ce teminat gösterilen ve bu nedenle satışına karar verilen veya katılımcıların borcundan dolayı satışına karar verilen gayrimenkullerin icra yoluyla satışı halinde;Bakanlık ve OSB alacaklarının öncelikle ödenmesi koşuluyla, OSB'nin kuruluş protokolünde öngörülen niteliklere sahip alıcılara veya kredi alacaklısı kuruluşa satışı yapılabilir. Satış ilanında kuruluş protokolünde yer alan katılımcı niteliklerine de yer verilir."maddesi gereği Malatya 2. OSB Kuruluş Protokolünde öngörülen niteliklere sahip alıcılara satış yapılacaktır. OSB'de yer alacak katılımcıların sektör grupları: Gıda, Tekstil, Makina ve Yedek Parça, Doğrama, Plastik ve diğerleri. Arsa 4562 sayılı Kanunstatüsünde olup, Yönetmeliğin 101. Maddesinde karma organize sanayi bölgelerinde katılımcıların kuramayacakları tesisler, 102. maddede OSB'de arsa tahsisi için kurulacak tesislerde aranan şartlar belirtilmiştir. Organize Bölgeleri Yönetmeliğinin 101. maddesinde belirtilen kurulamayacak tesisler;"a) Karma ve ihtisas OSB'lerde;1) Rafineriler, gazlaştırma ve sıvılaştırma tesisleri,1.a) Ham petrol rafinerileri,1.b) Kömür veya bitümlü şistin sıvılaştırıldığı ve gazlaştırıldığı tesisler, 1.c) Sıvılaştırılmış petrol gazı dolum ve depolama tesisleri,2) Çimento fabrikaları, beton santralleri, çimento klingeri üreten tesisler, 3) Nükleer güç santralleri ile diğer nükleer reaktörler,4) Radyoaktif atıkların depolanması, bertarafı ve işlenmesi amacıyla projelendirilen tesisler ve benzeri radyoaktif atık tesisleri,5) Nükleer yakıtların üretilmesi veya zenginleştirilmesi ile ilgili tesisler,6) Endüstriyel nitelikli, sintine ve benzeri atık suların geri kazanım tesisleri,7) Çevre ve Orman Bakanlığının olumlu görüşü doğrultusunda OSB tarafından kurulmasına izin verilen; kullanılmış yağın yeniden rafine edilmesi ve/veya başka bir ürüne çevrilerek tekrar kullanımı, metal, plastik, ahşap, naylon, lastik, kauçuk, kağıt, karton, cam, iplik ve benzeri atık ve hurdaları ara veya nihai ürüne çeviren tesisler hariç olmak üzere, her türlü atığın; geri kazanımı, ayrıştırılması, yakılması, gazlaştırılması, kimyasal yolla arıtılması, nihai ve/veya ara depolanması ve/veya araziye gömülmesine ilişkin tesisler.b) Karma OSB'lerde;1)Parlayıcı/patlayıcı/yakıcı maddelerin üretildiği ve dolumunun yapıldığı tesisler,2) Petrokimya kompleksleri,3) Üretiminde kapalı proses, gaz veya sıvı yakıt ve toz kaynaklarında filtre sistemlerini kullanan tesisler hariç; tuğla ve kiremit fabrikaları, kömür yıkama kireç, alçı ve zımpara tesisleri,4) Entegre şeker fabrikaları,5) Klor-alkali tesisleri, gliserin, yağ asitleri, sülfürik asit, fosforik asit, hidroklorik asit, klor ve benzeri kimyasal maddeler üreten yerler, azot sanayi ve bu sanayi ile entegre gübre fabrikaları,6) Zirai mücadele ilaçları için hammadde üretimi yapan tesisler,7) Asbest, asbest içeren ürünlerin işlenmesi veya dönüştürülmesi yapılan tesisler,8) Selüloz ve selüloit üretim yapan tesisler,9) OSB'nin kanal deşarj standardına uygun atıksu arıtma tesisi kuran tesisler hariç olmak üzere; kağıt hamurundan her çeşit kağıt üretimi yapan tesisler,10) Ham deri işleme, padok ve hayvan kesimi yapılan tesisler,11) Maya ve tuz üretim tesisleri,12) Talk, barit, kalsit, antimuan ve benzeri kırma ve öğütme tesisleri.OSB, yukarıda belirtilen tesislerin dışında, OSB'de kurulu tesislerin sektör yapısını ve OSB altyapı tesislerine etkilerini dikkate alarak kurulmasında sakınca gördüğü diğer tesisler için üniversite ve benzeri kuruluşlardan alınacak raporlar çerçevesinde karar verir."OSB Yönetmeliğinin 101 ve 102. Maddelerinde belirtilen şartlar gereği katılımcıların uygunluk şartı aranacak,OSB yönetmeliği 101. Madde de belirtilen kurulamayacak tesisler haricinde firma ve şahıslara satışının yapılmasında sakınca bulunmadığı Malatya 2. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu tarafından yazılan yazı ile müdürlüğümüze bildirilmiştir. İhaleye katılacaklardaMalatya 2. Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü'nce hazırlanacak "UYGUNLUK YAZISI" istenecek olup uygunluk yazısı ibraz etmeyen alıcılar ihaleye katılamayacaklardır. Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği'nin 101 ve 102. maddeleri gereği katılımcıların uygunluk niteliklerine uymaları gerekmekte olup; aksi halde OSB Kanununun 18. Maddasi ve OSB Uygulama Yönetmeliğinin 109. Maddesinin 7. Fıkrası uyarınca bu husustaki yasalara aykırılığın mahkemece tespiti halinde, arsa kimin tasarrufunda olursa olsun. Tahsis veya satış tarihindeki bedeliyle geri alınarak bir başka katılımcıya tahsis ve satış yapılabilecektir. İpotek alacaklısı banka yönünden ise; OSB Yönetmeliği 109.madde 6. Bendinde "Taşınmazların kredi alacaklısı kuruluşa satılması halinde kredi alacaklısı kuruluş satın aldığı taşınmazı sadece OSB'nin kuruluş protokolünde öngörülen niteliklere sahip gerçek veya tüzel kişilere engeç 2 yıl içerisinde satması veya aynı nitelikteki gerçek veya tüzel kişilere kiraya vermesi zorunludur." denilmekte olup; bu şartlar dahilinde ipotek alacaklısı bankanın ihaleye girmesinde bir sakınca bulunmamaktadır.
6- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/34881 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 08/01/2020

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.