Çatalca'da 15.8 milyon TL'ye icradan satılık tarla!

Çatalca'da 15.8 milyon TL'ye icradan satılık tarla! Çatalca'da 15.8 milyon TL'ye icradan satılık tarla!

Çatalca Satış Memurluğu tarafından İstanbul İli, Çatalca İlçesi, Ferhatpaşa ve Muratbey mahallerinde yer alan toplam 3 adet tarlayı 15 milyon 790 bin 350 TL'ye icradan satışa çıkardı...Çatalca Satış Memurluğu tarafından İstanbul İli, Çatalca İlçesi, Ferhatpaşa mahallesi, 237 Ada, 15 Parsel, İstanbul İli, Çatalca İlçesi, Muratbey Mahallesi, 1279 Parsel ve İstanbul İli, Çatalca İlçesi, Ferhatpaşa mahallesi, 242 Ada, 31 Parsel nolu tarla vasıflı taşınmaz toplam 15 milyon 790 bin 350 TL'ye icradan satışa çıkarıldı. Söz konusu tarlanın icra ihalesi 18 Haziran 2019 tarihinde saat 10:30'da yapılacak.

İhale ilanı:
T.C. ÇATALCA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2018/1 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İli, Çatalca İlçesi, Ferhatpaşa mahallesi, 237 Ada, 15 Parsel sayılı tarla vasıflı taşınmaz 
Ferhatpaşa mahallesi " Bendi Atik"mevkiinde bulunan taşınmaz, Ferhatpaşa mahalesi yerleşik alanı yakınında olup, alt yapı hizmetlerinden kısmen faydalanmaktadır. Taşınmaz üzerinde ekonomik öneme sahip herhangi bir yapı, ağaç , çit vs bulunmamaktadır. Kadastral yola cephesi yoktur. Güney- Batı sınırından dere geçen satışa konu taşınmazın, mevcut durumda kuru tarla vasfında olduğu ve tarımsal amaçlı olarak değerlendirildiği tespit edilmiştir. Nadassız her yıl ürün alınabilir, taşınmazın üzerinde yörenin hakim ziraat dalları olan buğday, arpa, yulaf, soğan, mısır , ayçiçeği vs yetiştirilmesi mümkündür.
Yüzölçümü : 24.448,00 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : 15.06.2009 tasdik tarihli , 1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı kapsamında kalmakta olduğu ve söz konusu parselinde bulunduğu alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar planları bulunmadığından imar durumunun t anzim edilemediği belirtilmektedir.
Kıymeti : 12.224.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydı ve dosyasında
1. Satış Günü : 18/06/2019 günü 10:30 - 10:35 arası
2. Satış Günü : 17/07/2019 günü 10:30 - 10:35 arası
Satış Yeri : Çatalca Adliyesi İcra Dairesi Kalemi Çatalca / İstanbul
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :İstanbul İli, Çatalca İlçesi, Muratbey Mahallesi, 1279 Parsel nolu tarla vasıflı taşınmaz
Muratbey Mahallesi Kartaltepe mevkiinde bulunan taşınmaz yerleşik alan yakınında olup, alt yapı hizmetlerinden kısmen faydalanmaktadır. Taşınmaz üzerinde ekonomik öneme sahip herhangi bir yapı , ağaç, çit , vsbulunmakmaktadır. Kadastral yola cephesi yoktur.
Dava konusu taşınmazın mevcut durumda kuru tarla vasfında oluduğu ve tarımsal amaçlı olarak kullanıldığı tespit edilmiştir. Nadassız her yıl ürün alınabilir. Taşınmaz üzerinde yörenin hakim ziraat dalları olan buğday, arpa, yulaf, soğan , mısır, ayçiçeği yetiştirilmesi mümkündür.
Yüzölçümü : 6.625 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : 21/01/2007 tarih onaylı Muratbey Mahallesi 1/1000 ölçekli Havza Koruma Amaçlı revizyon Uygulama İmar Planında 18. madde uygulaması yapılacak alan sınırları içerisinde bir kısmı yol alanında bir kısmı da KAKS: 0,14 , H:6,50 mt uygulama koşuluna tabi konut alanında kaldığı , bahse konu parselin bulunduğu alanda, 3194 sayılı İmar Kanununun 18. madde uygulaması yapılmadan imar izninin verilmediği belirtilmektedir.
Kıymeti : 1.921.250,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydı ve dosyasında
1. Satış Günü : 18/06/2019 günü 10:50 - 10:55 arası
2. Satış Günü : 17/07/2019 günü 10:50 - 10:55 arası
Satış Yeri : Çatalca Adliyesi İcra Dairesi Kalemi Çatalca /İstanbul
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İli, Çatalca İlçesi, Ferhatpaşa mahallesi, 242 Ada, 31 Parsel nolu tarla vasıflı taşınmaz 
Ferhatpaşa Mahallesi Londra mevkiinde bulunan taşınmaz , yerleşik alana yakın olup, alt yapı hizmetlerinden faydalanmamaktadır. Taşınmaz üzerinde ekonomik öneme sahip herhangi bir yapı ağaç, çit vs bulunmamaktadır. Kadastral yola cephesi vardır. Doğusundan Karasu deresi geçmektedir. Dava konusu taşınmaz mevcut durumu ile kuru tarla vasfında olup, tarımsal amaçlı olarak değerlendirildiği tespit edilmiştir. Nadassız her yıl ürün alınabilir. Taşınmaz üzerinde yöresel ziraat dalları olan buğday , arpa , yulaf, soğan , mısır, ayçiçeği yetiştirilmesi mümkündür.
Yüzölçümü : 16.451 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : 08/11/2010 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Çatalca merkez ve Yakın Çevresi Revizyon Uygulama İmar planında Büyükçekmece Barajı İçme Suyu Havzası İSKİ kısa mesafe korumada tarımsal niteliği korunacak alanda bir kısmıda yapı yasağı uygulanacak alanda kalmaktadır.
Kıymeti : 1.645.100,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydı ve dosyasında
1. Satış Günü : 18/06/2019 günü 11:10 - 11:15 arası
2. Satış Günü : 17/07/2019 günü 11:10 - 11:15 arası
Satış Yeri : Çatalca Adliyesi İcra Dairesi Kalemi Çatalca /İstanbul
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/1 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.03/04/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.