Bodrum'da 21 milyon TL'ye satılık arsa!

Bodrum'da 21 milyon TL'ye satılık arsa! Bodrum'da 21 milyon TL'ye satılık arsa!

Muğla İli Bodrum'da yer alan 26, 068 metrekare yüzölçümlü zeytinlik 21 milyon 46 bin TL bedelle ihale edilecek. Satışa konu taşınmazın ihalesi 21 Ekim 2016 tarihinde gerçekleşecek.Muğla İli Bodrum İlçesi, Umurça Mahallesi 2/136 cilt/ sayfa no, 566 ada, 23 parsel sayılı zeytinlik vasfındaki taşınmaz. 


Önemli Özellikleri: Satışa konu taşınmaz Bodrum merkeze 30 dakika yürüme mesafesi içerisinde kısmen deniz, kısmende kale manzarasına sahiptir. Taşınmazın içerisinde çok sayıda zeytin ağacı, pınar ve maki türü çalı bitkiler bulunmaktadır. 


Kıymeti: 21.046.640.00 TL

1. Satış Günü: 21/10/2016 günü 13:00 13:05

2. satış Günü:  21/11/2016 günü 13:00 13:05


Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.


2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.


3- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.


4- Şartnâme, ilân tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.


5- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/16 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilân olunur.