Çukurova Balkon

Bölünemez büyüklükte tarım arazisi haciz 2014!

Bölünemez büyüklükte tarım arazisi haciz 2014! Bölünemez büyüklükte tarım arazisi haciz 2014!

Yeni Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'nda yapılan değişiklikle birlikte tarım arazilerine haciz konulması, ipotek, tesisi, cebri satış ve mahkeme kararlarının infazı ne şekilde yapılıyor? Bölünemez büyüklükte tarım arazisi haciz 2014...


Kartal'ın hemen teslim en cazip sitesinde! 65 metrekare 299 bin TL!


Bölünemez büyüklükte tarım arazisi haciz 2014!


Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda değişiklik yapılması hakkındaki 6537 sayılı Kanun ile getirilen değişiklik ile tarım arazilerine haciz konulması, ipotek, tesisi, cebri satış ve mahkeme kararlarının infazı şu şekilde yapılıyor;TARIM ARAZİLERİNE HACİZ KONULMASI, İPOTEK TESİSİ, CEBRİ SATIŞ

VE MAHKEME KARARLARININ İNFAZI


1) 6537 sayılı Kanun ile getirilen değişiklik ile, hisseli taşınmazlarda Kanunla belirlenen normun altında kalan payların rehnedilmesi ile ilgili engelleyici hüküm olan 5403 sayılı Kanunun 8inci maddesinin son fıkrası kaldırılmış olduğundan tarım arazilerinin rehnedilmesi ile ilgili taleplerin karşılanması gerekmektedir.


2) 6537 sayılı Kanunun yayımı (15.05.2014 tarihinden) öncesi hisseli tarımsal alanlarda gerçekleştirilerek yürürlükteki mevzuat gereği İdaremizce infaz edilemeyen cebri satış kararları ile Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra kesinleştirilen cebri satış kararlarının istem gereği doğrudan karşılanması gerekmektedir.


3) Kesinleşmiş mahkeme kararlarının uygulanması Anayasanın 138. maddesi gereği zorunlu bulunduğundan mahkeme kararı gereği işlem yapılması gerekmektedir.Tarım arazilerinin satışları yeni yasayla nasıl olacak? İşte yayınlanan son genelge!


Bölünemez parsel büyüklüğü nedir?Gülcihan YELKENCİ / Emlakkulisi.com