Bölünmez mal vasiyeti!

Bölünmez mal vasiyeti!

Bölünmez mal vasiyetinde vasiyet alacaklısı, dilerse tenkisi gereken kısmın değerini ödeyerek malın verilmesini, dilerse tasarruf edilebilir kısmın değerini karşılayan parayı isteyebiliyor. Bu kural, sağlararası kazandırmaların tenkisinde de uygulanıyor..Bölünmez mal vasiyeti!


Saklı paylarının karşılığını alamayan mirasçılar, mirasbırakanın tasarruf edebileceği kısmı aşan tasarruflarının tenkisini dava etme hakkına sahiptirler.


Tenkis, mirasbırakanın arzusunun başka türlü olduğu tasarruftan anlaşılmadıkça, mirasçı atanması yoluyla veya diğer bir ölüme bağlı tasarrufla elde edilen kazandırmaların tamamında, orantılı olarak yapılır. 


Ölüme bağlı tasarrufla kazandırma elde eden kimse, bazı vasiyetleri yerine getirmekle yükümlü ise kazandırmanın tenkise tabi tutulması halinde, bu kimse mirasbırakanın arzusunun başka türlü olduğu tasarruftan anlaşılmadıkça vasiyet borçlarının da aynı oranda tenkis edilmesini isteyebiliyor. Bölünmez mal vasiyeti Türk Medeni Kanunu Miras Hukuku'nun tenkis davası başlığı altında 564. maddesinde şu şekilde açıklanıyor:


Miras Hukuku - Tenkis Davası...


2. Bölünmez mal vasiyetinde


MADDE 564.-Değerinde azalma meydana gelmeksizin bölünmesine olanak bulunmayan belirli bir mal vasiyeti tenkise tâbi olursa, vasiyet alacaklısı, dilerse tenkisi gereken kısmın değerini ödeyerek malın verilmesini, dilerse tasarruf edilebilir kısmın değerini karşılayan parayı isteyebilir.


Tasarruf konusu malın vasiyet alacaklısında kalması durumunda, malın tenkis sebebiyle vasiyet borçlusuna verilmesi gereken, aksi hâlde tasarruf oranı içinde kalan kısmının karar günündeki değerinin para olarak ödetilmesine karar verilir.


Bu kurallar, sağlararası kazandırmaların tenkisinde de uygulanır.Miras taksim sözleşmesi noter harcı!
Miras taksim sözleşmesi geçerlilik şartları!
Miras taksim sözleşmesi zamanaşımı!
Miras taksim sözleşmesi damga vergisi!
Taksim edilmemiş miras hissesinin haczi!
Miras taksim sözleşmesi vekaletname!Nagihan AKDAŞ/Emlakkulisi.com