Bosphorus Group Dış Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Bosphorus Group Dış Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Bosphorus Group Dış Ticaret Limited Şirketi bugün Üsküdar'da 50 bin TL sermaye bedeli ile Muhammed Danış tarafından kuruldu.


Bosphorus Group Dış Ticaret Limited Şirketi bugün Üsküdar'da 50 bin TL sermaye bedeli ile Muhammed Danış tarafından kuruldu.

Bosphorus Group Dış Ticaret Limited Şirketi konusu:
1. Her türlü teknik, mühendislik, eğitim, danışmanlık hizmetleri yapar, yaptırır 2. Bütün ticari, sanayi makinaların ve ticari ürünlerin imalatı, üretimi, ticareti, ithalatı ve ihracatı 3. Sanayi ve inşaat projelerin hizmetlerini yapar, yaptırır. 4.Sanatsal eserlerin üretimi,ticareti,eğitim ve danışmanlık hizmetleri,ithalatı,ihracatı 5.Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak 6. Turizme yönelik otel, motel, bar, pansiyon, kamping, tatil köyleri, apart oteller, yeme içme tesisleri, eğlence yerleri kurmak, işletmek, işletmeye vermek, bu yerleri satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek. 7. Her türlü restoran, cafe, lokanta gibi gıda satışının yapılabileceği tesisleri kurar, işletir, kiralar, kiraya verir ve bu gibi yerlerin rezervasyon ve organizasyon işlerini yapar. 8. Sağlık turistinin Türkiyeye ayak basmasından itibaren, evine uğurlanana kadar ihtiyaç duyabileceği her türlü hizmet, sağlık personeli ile hizmet pazarlaması, ithalatı ve ihracatını yapmak. 9. Dış ve iç ticaret olarak tüm sağlık kuruluşlarının ve genel insan sağlığı ihtiyaçları üzerine sarf malzemelerinin ve her türlü tıp malzemelerinin alımı, satımı, ithali ve ihracatını yapmak, Bilumum tıbbi malzeme ve aletleri, kozmetik ürünler, hammaddeleri ve kozmetik yağları alım ve satımı, ithalat, ihracat, mümessillik, taahhüt ve bilumum dahili ticaretini yapmak. 10.Her türlü sanayi ve inşaat boyaları iç ve dış cephe koruyucu boyaları, sentetik, selülozik, akrilik boyaların ve boya yan malzemelerinin imalatı,izolasyon malzemelerinin bilumum kimyasal maddeler ve her türlü yardımcı kimyevi maddeler ve bunların üretiminde kullanılan mamul, yarı mamul, ham maddelerin imalatı ve ticareti. Başta kimya sanayi olmak üzere imalat, ticaret ve hizmet sektörleri ile nihai tüketimde kullanılan her türlü toz ve yaş boya, tabii, sentetik ve madeni boyalar, astar boya, silikonlu ve silikonsuz mat boyalar, ahşap, metalik, plastik iç ve dış yüzey boyaları ve benzeri her türlü kimyevi maddelerin imalatını, fason işçiliğini yapmak, yaptırmak, alımını, satımını, ithalat ve ihracatını, komisyonunu, dağıtım, pazarlama ve dahili ticaretini yapmak 11.Her türlü sanayi ve iş makineleri,cihazları ile bunlara ait yedek parçaları, teçhizat ve ekipmanlarının alımını, satımını, pazarlamasını, ithalatını, ihracatını ve dahili ticaretini yapmak, her nevi makinelerin ve malzemelerinin imali, pazarlaması, toptan ve perakende alım satımı ve satış sonrası hizmetleri, tesisler kurar ,yapar , yaptırır 12. İnsanların beslenmesinde ve gıda sektörüne konu teşkil eden her nevi sıcak, soğuk, dondurulmuş, kurutulmuş ve konsantresi yapılmış besin maddelerinin pazarlanması konusunda toptan ve perakende satış yapmak. 13. Her türlü motorlu taşıt ticareti, pazarlaması, kiralanması ve kiraya verilmesi, ithalat ve ihracatını yapmak. 14. Oto galerileri açmak, işletmek, işlettirmek. 15. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü inşaat, taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar ve turistik tesisler inşa etmek ve kiraya vermek. 16. Yurt içinde ve yurt dışında turistik amaçlı geziler ve turlar düzenlemek. Yerli ve yabancı turistlerin yurt içinde ve yurt dışında konaklama, seyahat taşıma, rehberlik hizmetlerini yürütmek. 17. Her türlü seyahat acenteleri kurmak, kurulmuş acentelere ortak olmak. 18. Ticari amaçlı her türlü motorlu araç kiralama hizmetleri verir. 19. Şirket faaliyeti ile ilgili her türlü nakil vasıtaları alır, satar, kiralar ve kiraya verir. 20. Her türlü konfeksiyon ürünü iç ve dış giyim eşyalarının imali, ihracı, ithali, toptan ve perakende dahili ticaret ve pazarlamasını yapmak. Bu işlerle ilgili atölyeler, fabrikalar kurmak, mağazalar açmak. 21. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü reklamcılık ve organizasyon işleri yapmak,yaptırmak 22. Her türlü petrol, petrol türevleri; benzin, motorin, gaz yağı, fuel oil, solvent, jet yakıtı gibi akaryakıt ile madeni yağlar, gresler vb.alımını, satımını yapmak, yükleme, boşaltma, depolama, dağıtım, dolum tesislerini kurmak,ithalat,ihracatı,ticareti 23.Plastik ürünlerinin imalatında kullanılan ham maddelerin ithalatı , ihracatı, üretimi,ticareti 24.Madencilik alanında Yer altı ve yer üstü maden ve tabii kaynakların ve ürünlerinin ithalatı,ihracatı ,ticareti 25.Demir Çelik ürünleri uluslararası ticareti, işlenmesi, ithalat, ihracatı, pazarlaması Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir satabilir, kiralar, kiraya verir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir,ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulları üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edilebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. Şirketin amacı ile ilgili olarak marka ihtira beratı, ustalık ve diğer sınai mülkiyet hakları iktisap etmek devir ve ferağ etmek bunlar üzerinde ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres: Çengelköy Mah.Ulvi Sk.No:32 İç Kapı No:1 Üsküdar