Boss Sertifikalandırma Ve Gözetim Hizmetleri Limited Şirketi kuruldu!

Boss Sertifikalandırma Ve Gözetim Hizmetleri Limited Şirketi kuruldu!

Boss Sertifikalandırma Ve Gözetim Hizmetleri Limited Şirketi 10 bin TL sermaye ile bugün Muzaffer Özkan ve Bora Yamangöktürk imzasıyla kuruldu.


 

 

Boss Sertifikalandırma Ve Gözetim Hizmetleri Limited Şirketi 10 bin TL sermaye ile bugün Muzaffer Özkan ve Bora Yamangöktürk imzasıyla kuruldu.

 

Boss Sertifikalandırma Ve Gözetim Hizmetleri Limited Şirketi iş konusu; 1-Belgelendirme, sertifikasyon,  denetim, gözetim, ekspertiz, eğitim ve araştırma hizmetleri yapmak, teknik kontrol, sistem kalite servisleri, etüt, ürün hizmet sistemleri, yazılım hizmetleri, personel yeterlilik, ihtisas ve uzmanlık eğitimleri, kalibrasyon, ölçüm, analiz, yeterlilik seviye tespit çalışmaları yapmak. 2-Personel belgelendirmesi yapmak. 3-Ürün belgelendirme amaçlı test, kontrol, muayene, deney hizmetlerini vermek, sertifika ve belgeleri düzenlemek. 4-Uluslararası öneme sahip sistem belgelerini, ürün belgelerini, eğitim ve denetim hizmetleri vermek, denetçiler yetiştirmek ve belgelendirme, gözetim hizmetleri vermek. 5-Avrupa Birliği direktiflerinde yer alan kontrol ve incelemeleri, endüstriyel ürünlere ait testleri, gözetim hizmetleri ve raporlamaları, uygunluk değerlendirmelerini, uygunluk sertifikalandırması, uluslararası öneme sahip belge ve sertifikalandırma hizmetlerini yapmak. 6-İnceleme ve denetleme raporları, kontrol ve gözetim hizmetleri, proje ve iş geliştirme faaliyetlerinde bulunmak. 7-Türk Marka ve Patent Enstitüsü Kurumundan patent, marka ve endüstriyel tasarımlar için tescil işlemlerini yapmak. 8-Her türlü fikri ve sınai haklar konusunda tescil hizmetleri vermek. 9-Yurt dışından Türkiye'ye ve Türkiye'den yurt dışına marka, patent ve endüstriyel tasarımlar için müracaat etmek isteyen firmalar için tescil hizmetleri vermek. 10-Türk Milli Numaralama Dairesi Başkanlığından Barkod işlemlerini takip ve tescil işlemlerini yapmak. Şirket bu amaç ve konuları gerçekleştirmek gayesiyle; a) Amaç konusuyla ilgili ulusal ve uluslararası akreditasyon kurumlarına akredite olabilir b) Amaç konusuyla ilgili yurt içinde ve yurt dışında mümessillik, komisyonculuk, acentelik, bayilikler irtibat büroları, satış ve dağıtım teşkilatı, depolar ve antrepolar, üretim tesisleri kurabilir ve bu hususları organize edebilir. c) Amaç konusuyla ilgili her türlü hammadde, yarı mamul, mamul, yardımcı madde, ambalaj ve diğer malzemeleri, makine ve teçhizatı, yedek parçaları imal, ithal ve ihraç edebilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir, nakliyatını yapıp, pazarlayabilir. d) Amaç ve konusuyla ilgili her türlü ticari ve sınai işlemleri icra edebilir, alabilir ve kiralayabilir. e) Şirket maksat ve mevzuunun icap ettireceği bilcümle sınai ve ticari işlerin tahakkuku için yerli ve yabancı hakiki ve hükmi şahıslar ile mevzuat çerçevesinde süreli ve süresiz her neviden ortaklıklar tesis edebilir. Bunların Türkiye dahilinde distribütörlüğünü yahut mümessilliğini yapabilir, kurulmuş veya kurulacak ortaklıklara iştirak edebilir, her nevi ortaklıkların aracılık yapmamak kaydıyla hisse senetlerini tahvillerini satın alabilir, devir ve ferağ edebilir. Şirket gerektiğinde kefalet altına girebilir. f) Şirket, konusu içinde kalmak şartı ile etüd, projelendirme, araştırma, fizibilite, danışmanlık, mühendislik, mimarlık, müşavirlik hizmetleri, taahhüt işleri, acentelik, komisyonculuk, bayilik, mümessillik yapabilir. Konusuyla ilgili malların imalatını da yapabileceği gibi başkalarına da yaptırabilir, işletebilir, fason imalatı yapabilir veya yaptırabilir. g) Şirket kendi işlerinde kullanmak üzere her türlü menkul, gayrimenkul, nakil vasıtası, araç, iş makinesi alabilir, satabilir, ithalat ve ihracatını yapabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir. h) Amaç ve konusuyla ilgili yurt içinde ve yurt dışında ihalelere girebilir, taahhütlerde bulunabilir, teminatlar yatırabilir ve gerektiğinde teminatları geri çekebilir, hak kazandığı ihaleleri devir edebilir. ı) Şirket faaliyetlerinde gerekli ve faydalı marka ve patentler, proje, peştemallık haklarını, ruhsat, lisans, ticari ünvanları satın alabilir, şirket namına tescil edebilir. Know-how ve royalti anlaşmaları yapabilir, gayri maddi hakları satınalabilir, satabilir, kiralayabilir veya kiraya verebilir.

 

 

Boss Sertifikalandırma Ve Gözetim Hizmetleri Limited Şirketi Adres; Tatlısu Mah.Erkaya Sk.1/6 Ümraniye