BRK Otelcilik Turizm ve Seyahat Limited Şirketi kuruldu!

BRK Otelcilik Turizm ve Seyahat Limited Şirketi kuruldu! BRK Otelcilik Turizm ve Seyahat Limited Şirketi kuruldu!

BRK Otelcilik Turizm ve Seyahat Limited Şirketi bugün Fatih'te 50 bin TL sermaye bedeli Abdullah Borak ve Sinan Borak ortaklığıyla kuruldu...BRK Otelcilik Turizm ve Seyahat Limited Şirketi bugün Fatih'te 50 bin TL sermaye bedeli Abdullah Borak ve Sinan Borak ortaklığıyla kuruldu.

BRK Otelcilik Turizm ve Seyahat Limited Şirketi konusu:1­-Turizme yönelik otel, motel, bar, pansiyon, kamping, tatil köyleri, apart oteller, yeme içme tesisleri, eğlence yerleri kurmak, işletmek, işletmeye vermek bu yerleri satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek. 2­-Şirket her türlü bilardo salonu, kahvehane, kafe, çay bahçeleri açar, kiralamak, satın almak ve bu tür işletmelerde faaliyet göstermek. 3­-Yurt içinde ve yurt dışında konaklama tesisleri, misafirhane açmak, kiralamak, satın almak ve bu tür işletmelerde faaliyet göstermek. 4­-Yurt içinde ve yurt dışında araç kiralama faaliyetinde bulunmak, bu faaliyetini gerçekleştirmek için araç satın almak. 5-İştigal konuları ile ilgili işlerde yurt içinde ve yurt dışında kurulmuş veya kurulacak müesseselerle ortaklıklar tesis etmek ve onlara iştirak etmek. 6-Yurt içinde ve yurt dışında turistik amaçlı geziler ve turlar düzenlemek,yerli ve yabancı turistlerin yurt içinde ve yurt dışında konaklama, seyahat,taşıma,transfer, rehberlik hizmetlerini yürütmek. 7-Her türlü seyahat acenteleri kurmak, kurulmuş acentelere ortak olmak. 8-Her türlü gıda maddelerinin satışı için restorant, lokanta, büfe ve her türlü hazır yiyecek ve gıda maddelerinin satışının yapılabileceği işletmeler kurmak, işletmek kiralamak veya kiraya vermek. 9-Nebati ve margarin yağlar, dondurulmuş et ve tavuk, deniz mahsulleri ve konserveleri,sulu ve kuru yiyecekler,içecekler, tarım ürünleri, bakkaliye maddeleri, un ve unlu mamullerden elde edilecek yiyeceklerin imalatı, ithalatı, ihracatı, toptan ve perakende dahili ticaretini yapmak. 10-Her türlü yaş,kuru meyve ve sebzeler, kuruyemiş, değirmenlik ürünler, süt, her cins peynir ve reçel, salça,turşu, her türlü içecek maddeleri, hububat, narenciye, baklagiller ve bilumum ziraat mahsulleri, her türlü hayvansal ürünler, gıda maddelerinin imalatı, ihracatı, ithalatı, toptan ve perakende dahili ticaretini ve pazarlamasını yapmak. 11-Her türlü su ve meşrubat ürünlerinin alım, satımı, pazarlaması, ambalajlanması, bayilikler verilmesi ve alınması,üretim satış ve pazarlama tesislerinin kurulması, işletilmesi, kiralanması,kiraya verilmesi, ithalat ve ihracatının yapılması. 12-Her türlü gıda üretimi yapan çiftliklere ortak olmak, gıda, et, süt ürünleri üretimi yapan çiftlik ve mandıralara ortak olmak ya da bizzat üretimini yapmak. 13-Şirketin üretimini yaptığı veya satın aldığı mamullerinin depolanması ve saklanması için özel depolar ve antrepolar kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek, almak ve satmak. 14-Her türlü inşaat taahhüt işleri, konut, işyeri,ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 15-Gayrimenkuller üzerine irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti, kat irtifakı, şufa hakları ve vefa hakları, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek. 16-Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut,iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 17-Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf,açık artırma,eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 18-Türkiye cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri,iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler,mahalli idareler,belediyeler,yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı,dekorasyon,restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkete kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. 19-Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. 20-Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. 21-Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı,halıfleks,asma tavan­kartonpiyer, fayans­kalebodur, su elektrik tesisatı, çatı tadilat işleri yapmak. 22-Durum (halihazır),kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, tünel ve baraj, yol, su,kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı, parselasyon planlarının yapımı. 23-İslah­imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. 24-Konusuyla ilgili her türlü dengeleme, hesaplama, yazım ve çizim işlerinin yapımı. 25-Amaç ve konusunun gerçekleşmesini sağlamak için iç ve dış krediler temin edebilir,şirketin konusu ile ilgili olarak ithalat ve ihracat yapabilir.Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir, şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak,intifa, sükna,gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir,her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres:Muhsine Hatun Mah.Kantarcı Süleyman Sk.No:3/1 Fatih