Bursa Çimento Genel Kurulu'nda hangi kararlar alındı

Bursa Çimento Genel Kurulu'nda hangi kararlar alındı

Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.'nin 2010 yılı ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 31 Mart 2011 tarihinde gerçekleşti. Genel Kurul toplantısının ait olduğu hesap dönemi 1 Ocak 2010 ile 31 Aralık 2010 dönemini kapsıyor...  Bursa Çimento'nun Genel Kurulu'nda alınan kararlar ve görüşülen konular şöyle sıralandı:

Şirketimizin 31.03.2011 tarihinde yapılan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısında;

1- Kar dağıtımının müzakeresi neticesinde; Şirketimizin 2010 yılı için Ortaklarına; Brüt 18.673.377,88 TL. (%17,6471 oranında, 1.-TL. nominal değerindeki 1 hisseye 17,6471 kr.); Net 15.872.371,20 TL. (%15 oranında, 1.-TL. nominal değerindeki 1 hisseye 15 kr. ) temettü dağıtılmasına, 2010 yılı kar payının 25 Nisan 2011 tarihinden itibaren nakit olarak dağıtılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

2- İdare Meclisi üye sayısının 9 olarak belirlenmesi ve boşalan üyeliklere 3 yıllığına,

- Ergün KAĞITÇIBAŞI ve
- Mehmet Memduh GÖKÇEN'in seçilmeleri,

3- Murakıp sayısının 2 olarak belirlenmesi ve murakıplıklara 1 yıllığına,

- Mustafa Cüneyt PEKMAN ile
- İrfan ULUŞ'un seçilmeleri,
oy birliği ile kararlaştırılmıştır.

4- Bağımsız Denetleme Kuruluşu Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim Ve S.M.M.M.  A.Ş.'nin, bir yıl için seçilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.

Nagihan Arat/Emlakkulisi.com