15 / 08 / 2022

Bursa Orhangazi'de 8.7 milyon TL'ye satılık 14 gayrimenkul!

Bursa Orhangazi'de 8.7 milyon TL'ye satılık 14 gayrimenkul!

Orhangazi Belediye Başkanlığı, Bursa Orhangazi'de bulunan 14 gayrimenkulü satışa çıkardı. İhalesi 8 Şubat'ta yapılacak gayrimenkullerin toplam bedeli 8 milyon 786 bin 497 TL olarak belirlendi.Orhangazi Belediye Başkanlığı, Bursa Orhangazi'de bulunan 14 gayrimenkulü satışa çıkardı. İhalesi 8 Şubat'ta yapılacak gayrimenkullerin toplam bedeli 8 milyon 786 bin 497 TL olarak belirlendi.


ORHANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


1.Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda listesi bulunan 14 adet gayr-i menkul 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü İhale suretiyle satılacaktır.


2.Bu husustaki ihale 08/02/2017 tarihinde saat 15.00’ de encümen toplantıodasında yapılacaktır.


3. Satışı yapılacak gayr-i menkuller;


Bursa Orhangazi de 8.7 milyon TL ye satılık 14 gayrimenkul!


4. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak, gayr-i menkulün tahmini bedel üzerinden yukarıda belirtilen % 3’ lük geçici teminatı ve garanti teminatını ihaleden evvel ödemek şarttır.


5. Katma Değer Vergisi Kanununun 17. maddesine istinaden KDV’ den muaftır.


6. Her bir taşınmaz satışı ihale şartnamesi 500,00 TL karşılığı, Camikebir Mahallesi, Cumhuriyet Alanı No:1, Orhangazi Belediyesi, Destek Hizmetleri Müdürlüğünden satın alınabilir.


7. İstekliler tekliflerini, ihale tarihi ve saatine kadar Belediyemiz, Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim etmelidir.