30 / 05 / 2023

Orhangazi Belediyesi'nden 34.7 milyon TL'ye satılık 14 gayrimenkul!

Orhangazi Belediyesi'nden 34.7 milyon TL'ye satılık 14 gayrimenkul!

Orhangazi Belediye Başkanlığı, 14 adet gayrimenkulü 34 milyon 775 bin TL'ye satıyor. Gayrimenkullerin ihalesi 16 Ekim'de gerçekleşecek.Orhangazi Belediye Başkanlığı, 14 adet gayrimenkulü satışa çıkardı. Söz konusu gayrimenkullerin satış bedeli 34 milyon 775 bin TL olarak belirlendi. 

Orhangazi Belediye Başkanlığından:

1. Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda listesi bulunan 14 adet gayr-i menkul 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü İhale suretiyle satılacaktır.

2. Bu husustaki ihale 16.10.2019 tarihinde aşağıda belirtilen saatte encümen toplantı odasında yapılacaktır.

3. Satışı yapılacak gayr-i menkuller;

Orhangazi Belediyesi nden 34.7 milyon TL ye satılık 14 gayrimenkul!

4. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak, gayr-i menkulün tahmini bedel üzerinden yukarıda belirtilen % 3’ lük geçici teminatı ihaleden evvel ödemek şarttır.

5. Katma Değer Vergisi Kanununun 17. maddesine istinaden KDV’ den muaftır.

6. Her bir taşınmaz satışı ihale şartnamesi 500,00 TL karşılığı, Camikebir Mahallesi, Cumhuriyet Alanı No:1, Orhangazi Belediyesi veznelerine bedeli yatırılarak Destek Hizmetleri Müdürlüğünden satın alınabilir.

7. Taşınmaz satışı ihale şartnamesini görmek isteyenler mesai saatleri içerisinde Orhangazi Belediyesi, Destek Hizmetleri Müdürlüğünden görebilir.

8. Taşınmazların kapalı teklif usulü satış ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını, yukarıda ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddelere ve 2886 Sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak hazırlayarak 16.10.2019 tarihinde Çarşamba günü saat 15.00’e kadar Orhangazi Belediyesi Encümeni (ihale komisyonu) sekretarya görevini yapan Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

9. İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler şunlardır:

Orhangazi Belediyesi nden 34.7 milyon TL ye satılık 14 gayrimenkul!
Geri Dön