Bursa termal turizmde ilerleyecek!

Bursa termal turizmde ilerleyecek!

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin tabakhaneler ve ipekiş bölgesine yapmayı planladığı termal kür merkezleri İstanbul'da düzenlenen '2. Kentsel Dönüşüm Zirvesi'nde vizyona çıktı. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bayram Vardar sunum yaptı.Bursa Büyükşehir Belediyesinin Tabakhaneler ve Ipekiş bölgesine yapmayı planladığı termal kür merkezleri, İstanbul'da düzenlenen '2. Kentsel Dönüşüm Zirvesi nde vizyona çıktı Bursa'nın termal zenginlikleri ve hazırlanan projeler hakkında sunum yapan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bayram Vardar, Avrupa Tarihi Termal Şehirler Birliği tarafından Türkiye'nin ilk Avrupa Tanhi Termal Kenti olarak kabul edilen Bursa"yı termal turizmin başkenti haline getirecek projelerde adım adım ilerlediklerini söyledi. 


Yıldız Teknik Üniversitesi ve Flri Reis Harita Gayrimenkul ve CBS Derneği iş birliğiyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğünün desteğiyle düzenlenen 2. Kentsel Dönüşüm Zirvesi Yıldız Teknik Üniversitesi Oditoryumunda yap İdi. Kentsel dönüşümün tüm boyutlarıyla et alındığı zirvenin "Yerel Yönetim Uygulama Örneklen* konulu oturumunda söz alan Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bayram Vardar, Sıcaksu Tabakhaneler Bölgesi ile Ipekiş'te hayata geçirmey i planladıktan projeler it bu projelerin Bursa ve ülke ekonomh sine sağlayacağı katkılar hakkında bilgi verdi Her iki bölgede hayata geçirmeyi planladıktan dönüşümlerde termal zenginli# en iyi şekilde kullanmayı planladıklarını anlatan Vardar, "Bursa, 10 ülkeden 25 termal şehir ve organizasyonun yer aldığı Avrupa Tarihi Termal Şehirler Biri i# tarafından 2013 yılında Fransa daki meclis toplantısında, Türkiye'nin ilk Avrupa Tarihi Termal Kenti olarak kabul edildi. Son yıllarda insanlar sağlıklı halledönüşüm zirvesi'nde vizyona çıktı. 


Konuşmasında termal turizm noktasında dünyanın önde gelen ülkelerindeki tesislerden örnekler veren Vardar, Almanya-Bad Füssing, AvusturyaObernberg, Fransa-Vichy, Budapeşte ve İsviçre - Tberme Vals örnekleri ile termal t urtz m ın önem ine vurgu yaptı Bursa'da halen termal sulan n, geleneksel usullerle kullanıldığını e bu kullanım şeklinin mülk sahiplerine, işletmecilere ve Bursa'ya ciddi bir kazanç sağlamadığını dile getiren Vardar, "YapıUn istatistiklerde sıradan bir tunstin gittiği ülkeye 800 dolar, sağlık turistinin ise 8 bin 500 getirişi olduğu düşünüldüğünde, tesisleşmenin sahibine, işletmecisine ve Bursa'ya sağlayacağı katma değer açıkça gorülüyor" dedi Bursa da son yıllarda yapılan sondajlarla 5'i araştırma 6'sı üretim olmak üzere 11 kuyu açıldığını, 25'iyeni tesis olmak üzere 45 termal tesise altyapı hizmeti götürüldüğünü ifade eden Vardar. 'Termal turizm yatak kapasitesi 7000"e çıkanldı Saniyede 300 litre debili bu suyu kullanacak modem tesisler olmadığı için, petrolünü işleyemeyen orta dogu ülkeleri gibi çok değerli bu doğal kaynağı kullanamıyoruz Bursa'da sondajlarla elde edilen 40-90 derece sıcaklıktaki termal su, toplam U bin yatak kapasiteli birçok tesisi besleyebilecek miktardadır. 


Bursa'nın kalkınmasında mevcut termal kaynak altyapısının ve rredikal altyapısının dogıu ve planlı bir şekilde kullanılabilmesi, 1500yıllık'Termal Kent* kimliğinin gerçek anlamda yeniden hayata geçirilmesi için öncelikli olarak Sıcaksu Koruma Alanında ve 3. Derece Doğal Sit Alanı kapsamında kalan içinde 2 adet sondaj kuyusu bulunan Scaksu Kentsel Dönüşüm Proje Alanının sağlık turizmine hizmet edecek nitelikte termal kür merkezlennı barındırabilmesı amacıyla çalışmalarımız devam ediyor. Hak sahipleri ile birebir görüşmeler yaparak, hisseleri oranında proje paydaşı olmayı ya da kamulaştırma talebinde bulunma tekliflerini sunuyoruz, öncelikle kamulaştırma talep eden hak sahiplerinin işlemlerine başladık Belediye Başkanlığımız tarafından 'Termal Kür Bölgesi Konsepti ile Sıcaksu Projesi' alanında devam eden çalışmalann haricinde özel mülkı>ete ait Ipekiş'in bulunduğu alan termal kür merkezi olarak projelendirildi. Projemiz, Kültür ve Tabiat Varlıklan Koruma Kurulu tarafından da onaylandı'' diye konuştu .


Zafer