13 / 08 / 2022

Bursa Yenişehir Belediyesi'nce alınan taşınmaz mal satışı kararı mecliste!

Bursa Yenişehir Belediyesi'nce alınan taşınmaz mal satışı kararı mecliste!

Bursa Yenişehir Belediyesi'nce alınan bir taşınmaz mal satışı kararı meclis gündemine taşındı. İYİ Parti'li Erozan, konuyla ilgili soru önergesi hazırladı...İYİ Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kamil Erozan, Bursa Yenişehir Belediyesi'nce alınan bir taşınmaz mal satışı kararına ilişkin soru önergesi hazırladı. Erozan, sorusunun İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yanıtlandırılmasını istedi.

İYİ Parti'li Erozan, ''Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu tarafından yazılı olarak yanıtlandırılmasını saygılarımla arz ederim'' diye konuştu.

Erozan, açıklamalarına şu şekilde devam etti: ''Bursa Yenişehir Belediyesi'nin 4 Ocak 2021 tarihli Belediye Meclisi toplantısında Belediye Başkanı Davut Aydın tarafından taşınmaz mal satışının görüşülmesi” maddesi gündeme getirilmiştir. Bu madde konusunda Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın Meclis Üyelerine “çiftçilerimizin talepleri doğrultusunda 27 adet küçük parçalardan oluşan artık parseller için satış kararı almamız gerekiyor” şeklinde bir açıklama yapmıştır. Meclis Üyelerinin ada/parsel bilgilerini talep etmesi üzerine “düzenleme yapıyorlar, imar işlerinden sonra alabilirsiniz" cevabıyla konu geçiştirilmiş ve bu ifadeler üzerine ilgili Komisyona havale edilmeden doğrudan oylamaya geçilmiştir. Belediye Meclis Üyeleri çiftçilerin lehine olacak şekilde artık parseller için satış kararı aldıklarını sanarak bu karara olumlu oy kullanmışlardır. Belediye Çalışma Yönetmeliğinin 21. Maddesi gereğince “imar ve bütçeye ilişkin konular hakkında Meclis tarafından karar alınmadan önce ilgili komisyonlarda görüşülmesi zorunludur” ibaresine rağmen Komisyona gitmeden doğrudan oylamaya geçilmesi ile taşınmaz mal kararı Belediye Başkanı’nın yanlış yönlendirmesi nedeniyle kanun ve yönetmeliklere aykırı bir şekilde oy birliğiyle alınmıştır. Belediye Meclisinde satış kararı alınması istenen taşınmazların ada, parsel, cinsi, mevki ve yüzölçümleri gibi bilgilerin, (Meclis Üyeleri tarafından hazırlık yapılabilmesi amacıyla) ya Meclis öncesi Parti Grupları ile paylaşılması ya da toplantı esnasında ayrıntılı olarak Meclis Üyelerinin bilgisine sunulması gerekliliği yasanın ruhunda olan önemli bir olgudur. Bu kapsamda İdare Mahkemeleri tarafından farklı Belediye Meclislerince ada, parsel, yer, mevki, cinsi ve yüzölçümü bilgileri verilmeden ya da yanlış verilen usulsüz yolla alınan Meclis kararları iptal edilmektedir. Söz konusu toplantıya ilişkin gündemin ana hatları bildirilmesine rağmen gündem maddelerinin 7. sırasında bulunan "Taşınmaz Mal Satışının Görüşülmesi" maddesinde belirtilen taşınmazlara ilişkin ada, parsel, yüzölçümü, cinsi ve mevki bilgileri Meclis Üyelerine bildirilmemesi usule ve kanuna aykırıdır. Ayrıca bahse konu olan taşınmaz mal satışı ile ilgili olan gündem maddesi bu kanun kurallarına aykırı olarak usulsüzce oylamaya sunulmuştur. Meclis toplantısı sonrası yapılan bu hukuksuz işlem İYİ Parti Meclis Grubu tarafından tespit edilmiş ve Yenişehir Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü'nden resmi yazı ile satışı yapılacak olan yerlerin ada, parsel, mevki, yüzölçümü bilgileri istenmiş ve Belediyenin verdiği cevap yazısında ise 57 mahallede 555 parça ve 3.476 dönümden oluşan taşınmaz mal için satış kararı alındığı ortaya çıkmıştır. Anlaşılacağı üzere Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın Meclis Üyelerini yanlış yönlendirerek Belediyeye ait demirbaş niteliğindeki arsa ve araziler için satış kararı almıştır. İYİ Parti Grubu tarafından itirazı süreci içinde Yenişehir Kaymakamlığı'na itiraz dilekçesi verilmiş ve itiraza cevap olarak da Kaymakamlık makamına Yenişehir Belediyesi tarafından Belediye Başkanı Sayın Davut Aydın'ın imzasıyla gönderilen cevabi azida “Ocak ayında yapılan Meclis toplantısında içinde ada, parsel, cinsi, mevki ve ilgileri olan taşınmazları Meclis Üyelerimizle görüşerek oy birliği ile ortak karar aldık” şeklinde Mülki Amiri'ni yanıltmak amaçlı ifadeler yer almıştır. Yukarıda bahsi geçen konu hakkındaki soruların İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu tarafından cevaplandırılmasını talep etmekteyim.''

Bursa Yenişehir Belediyesi nce alınan taşınmaz mal satışı kararı mecliste!

İYİ Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kamil Erozan'ın soruları:
1. Belediye Meclislerinde satış kararı alınması istenen taşınmazların ada, parsel, cinsi, mevki ve yüzölçümleri gibi bilgilerin, (meclis üyeleri tarafından hazırlık yapılabilmesi amacıyla) ya Meclis öncesi Parti Grupları ile paylaşılması ya da toplantı esnasında ayrıntılı olarak Meclis Üyelerinin bilgisine sunulması gerekliliği yasanın ruhunda olan önemli bir olgu olduğu halde gündem maddesi oylanmadan evvel bu bilgiler Meclis Üyelerinden neden esirgenmiştir?

2. Usul ve esaslara aykırı bir şekilde alınan bu satış kararı ile ilgili nasıl bir yol izleyeceksiniz?

3. İYİ Parti Grubu'nun itirazı hakkında Yenişehir Belediyesi tarafından, Kaymakamlığa neden yanıltıcı bilgi verilmiştir?

4. Meclis Gündemi ve kararları, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkesine aykırı olarak, mevcut Belediye Başkanı göreve geldiğinden itibaren neden web sitesinden kaldırılmıştır?

5. Bursa'nın diğer tüm İlçe Belediyelerinde Belediye Meclis toplantı konuşma zabıtları Meclis Gruplarına dağıtılıp, Meclis toplantılarının ilk maddesinde geçen toplantı zabıtları oylanırken, neden sadece Yenişehir Belediyesinde konuşma zabıtları Meclisten saklanmaktadır? 

Nuran AYDIN/Emlakkulisi.com