30 / 03 / 2023

İhale ile alınan taşınmazın tescili!

İhale ile alınan taşınmazın tescili!

İhale ile bir gayrimenkul satın alan kimseler tapu dairesinde tescil işlemlerinin nasıl yapılacağını araştırıyor. İşte ihale ile alınan taşınmazın tescili işlemleri...Cebri satış, borçlulara ait taşınmaz malın borcu tahsil amacıyla icra müdürlüğü kanalıyla satılarak tapuya ihale alıcısı adına tescili işlemi oluyor. İhale ile alınan taşınmazın tescili için bazı belgelerin temin edilmesi ve yine tapu harcının ödenmesi gerekiyor. 

Artırma koşullarında aksi kararlaştırılmamışsa, ihale bedelinin peşin ödenmesi gerekir. İhale bedeli peşin olarak veya artırma koşulları uyarınca ödenmezse satıcı, satıştan hemen dönebilir. Peki, ihale ile alınan taşınmazın tescili nasıl yapılır?
Geri Dön