Bursa Yıldırım'da ‘Ver gecekondunu al daireni' dönemi!

Bursa Yıldırım'da ‘Ver gecekondunu al daireni' dönemi! Bursa Yıldırım'da ‘Ver gecekondunu al daireni' dönemi!

TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş Bura Şubesi'nden Zeynep Atalay, Bursa'nın Yıldırım ilçesini www.emlakkulisi.com için analiz etti… 

 

 

VER GECEKONDUNU AL DAİRENİ

 

Yıldırım ilçesi Bursa ilinin yüz ölçümü olarak en küçük ilçesi olmasına karşın, nüfus büyüklüğü olarak Osmangazi ilçesinin ardından 2. büyük nüfusa sahip ilçesidir. Yıldırım 1987 yılında idari olarak ilçe statüsüne geçmiştir. İlçenin doğusunda Gürsu ve Kestel ilçeleri, batısında Osmangazi ilçesi yer almaktadır. İlçe Bursa -  Ankara  Karayolu’nun kuzey ve güneyinde konumlanmaktadır.

1950 sonrası ülkemizde gerçekleşen sanayi devriminin ardından kırdan kente göçün ivme kazanması, Bursa ilçeleri içerisinde en çok Yıldırım ilçesini etkilemiştir.  Yıldırım ilçesi bu dönemden başlayarak, göçen nüfusun en gözde yerleşim yerlerinden biri haline gelmiştir. 1987 yılında ilçe statüsüne geçen yerleşimin o dönemdeki nüfusu yaklaşık 250.000 kişi iken, son yirmibeş yılda ilçenin nüfusu 620.000’e ulaşmıştır. Bölgede yeterli konut stoğu ve altyapı bulunmaması sebebiyle zaman içerisinde ilçede bir çok gecekondu mahallesi türemiştir. Bu mahalleler ilk kurulduğunda kentin çeper mahalleri iken, Bursa’nın doğu aksındaki gelişimi ile kentin merkezi yerleri haline gelmişlerdir. Ruhsatsız olarak inşa edilen bu yapılar çarpık kentleşmeye iyi birer örnek teşkil etmektedir. Zamanla gerçekleşen fiziksel köhneme, olası deprem tehdidi ve kent merkezindeki arsa stoğundaki düşüklük kentsel dönüşümü zorunlu hale getirmiştir.

Yıldırım Belediyesi tarafından yürütülen, uygulaması yapılmış, halihazırda 4 adet kentsel dönüşüm projesi bulunmaktadır. Bu projeler “Sinandede Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi, Yıldırım Yiğitler Toplu Konut Projesi, Yıldırım Akçağlayan Bahçeleri Evleri Toplu Konut Projesi”dir.

Sinandede Kentsel Dönüşüm Projesi 2007 yılında başlamış, 2010 yılında tamamlanmıştır. Bölgede mevcut yapılar ve arsalar üzerindeki hissedar sayısının fazla olması sebebiyle imar uygulamalarında sorunlar yaşanmıştır. Sorunun çözümü ve Yıldırım ilçesi içerisinde örnek bir doku oluşturmak amacıyla bölge Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı olarak ilan edilmiştir. Bursa’da bu nitelikte gerçekleştirilen ilk proje olma özelliğine sahiptir. Sinandede Kentsel Dönüşümü 4726 metrekarelik alan üzerinde gerçekleştirilmiştir.  Proje kapsamında 4 blokta 143 daire, 13 dükkân  inşa edilmiştir.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi, Beyazıt Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 6.000 m² alan içerisinde gerçekleştirilmiştir. Bölge, 177 hak sahibi ile yapılan görüşmeler sonucunda yaklaşık 7.500.000 TL. bedelle kamulaştırılmıştır.  Bölgede yer alan köhne yapıların yerine park, yeşil alan, yol ve Kimsesizler Konağı inşa edilmiştir.  

Yiğitler Toplu Konut Projesi, Yiğitler Mahallesi sınırları içerisinde belediyenin mülkiyetinde olan 3,3 hektarlık alanda gerçekleşmiştir. 13 adet blokta 492 konut içeren proje  TOKİ  tarafından gerçekleştirilmiştir. Proje nisan 2007’de tamamlanarak, daireler teslim edilmiştir.                                  

                 

Akçağlayan Bahçeleri Evleri Toplu Konut Projesi, Akçağlayan mevkiinde bulunan toplam 301.115 m2 yüzölçümlü arazi üzerinde planlanmıştır. Yıldırım Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, BUSKİ ve Hazine mülkiyetindeki taşınmazlar ve mülkiyeti kamulaştırma suretiyle elde edilen araziler üzerinde hazırlanmıştır.  Akçağlayan Kentsel Yenileme Projesi 774 konut + sosyal, idari ve kültürel tesislerden oluşmaktadır. TOKİ tarafından 2007 yılında başlanan projenin inşaatları tamamlanmıştır. Daireler satış aşamasındadır.           

                          

Yıldırım Belediyesi son yıllarda başladığı kentsel dönüşüm atağını hızlanarak sürdürmektedir. “Ver gecekondunu, al daireni” sloganıyla hareket eden belediye, 4.990.000 m²’lik alan üzerinde yer alan 39.000 konutun yıkılıp, yerlerine %40’ı yeşil alan, %60’ı inşaat alanı olan 50.000 adet depreme dayanıklı konut yapılacağını, proje çalışmalarının tamamlandığını açıklamıştır. İlçenin Mevlana, Ulus, Yavuzselim, Arabayatağı, Çınarönü, Hacıvat ve Şirinevler Mahallelerini kapsayan projeye Nisan 2013’te başlanacağı belirtilmiştir. 5 yıl içerisinde tamamlanması planlanan projenin TOKİ ve diğer inşaat şirketleri ile de yürütülebileceği belirtilmiştir. Yıldırım ilçesinde uygulanan kentsel dönüşüm projelerine paralel olarak bölgede ulaşım, altyapı ve sosyal donatı alanları ile ilgili bir çok proje yürütülmektedir.

Yurtdışında uzun yıllardır varolan kentsel dönüşüm kavramı, ülkemiz için daha çok yeni bir kavramdır. Kentsel dönüşüm projelerinin sadece mekansal olarak değil, sosyal olarak da doğru uygulanması gerekmektedir. Yıldırım ilçesinin çehresi yapılan projeler sonucunda değişirken, bölgede yaşayan halkın mağdur edilmeden, huzur ve refah içerisinde yaşayacakları mekanların oluşması önem arzetmektedir. Bu kapsamda yapılan kentsel dönüşüm projelerinin sosyal anlamda amacına ulaşıp, ulaşmadığı süreç içerisinde anlaşılabilecektir.  

*Bu çalışma TSKB Gayrimenkul Değerleme tarafından www.emlakkulisi.com için özel olarak hazırlanmıştır.