Bursa'da jeotermal saha ihalesi yapılacak!

Bursa'da jeotermal saha ihalesi yapılacak! Bursa'da jeotermal saha ihalesi yapılacak!

Bursa İl Özel İdaresi Sağlık ve Çevre Daire Başkanlığı, Bursa’nın Gemlik İlçesi Merkez mevkinde yer alan jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama ruhsat sahalarını ihale yoluyla aramaya açacak...
Bursa İl Özel İdaresi Sağlık ve Çevre Daire Başkanlığı, Bursa’nın Gemlik İlçesi Merkez mevkinde yer alan jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama ruhsat sahalarını ihale yoluyla aramaya açacak. 


Bursa İl Özel İdaresi’nin ruhsatlı jeotermal saha ihale ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre Bursa İl Özel İdaresi Sağlık ve Çevre Daire Başkanlığı, Bursa’nın Gemlik İlçesi Merkez Mevkiinde yer alan jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama ruhsat sahalarını ihale yoluyla aramaya açacak. Jeotermal kaynak için muhammen bedel 68 bin 465 TL olacak. Geçici teminat bedeli ise 2 bin 53 TL olarak belirlendi. İhale açık artırma usulüyle 26 Şubat 2014 tarihinde saat 15.00’de gerçekleştirilecek. İhaleye girecek olan isteklilerin şartname ve eklerini, 200 TL bedel karşılığında satın almaları zorunlu olacak. Şartname bedeli, Bursa İl Özel İdaresi, Mali İşler Daire Başkanlığı, Muhasebe Müdürlüğüne yatırılacak. İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale şartnamesinde ve ilanda öngörülen belgelerin aslını veya noter tasdikli suretlerini sıra numaralı alındılar karşılığında en geç ihale saatine kadar, ihale komisyonu başkanlığına teslim etmeleri gerekecek. Komisyon, ihaleyi yapıp yapmamakla serbest olacak.
Dünya