Büyükada'ya heliport geliyor!

Büyükada'ya heliport geliyor! Büyükada'ya heliport geliyor!

Son dönemlerde fayton tartışmalarıyla sık sık gündeme gelen İstanbul Büyükada'ya helikopter iniş alanı inşa edilecek.İstanbul Büyükada'ya helikopter iniş alanı inşa edilecek. Planlama alanı Adalar ilçesi kapsamında yer alan Büyükada – Nizam Mahallesi’nde yer alıyor.

Söz konusu planlama alanını oluşturan Helikopter İniş Alanı (Heliport), Teknik Altyapı Alanı ve İskele; Büyükada-Nizam Mahallesi’nin kuzeyinde, Adalar-Meşrutiyet, 29 pafta, 127 ada, 1 parselin kuzey cephesinde, kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında kalan alandan oluşuyor.

Söz konusu planlama alanını oluşturan Helikopter İniş Alanı (Heliport), Teknik Altyapı Alanı ve İskele; Büyükada- Nizam Mahallesi’nin kuzeyinde, Adalar-Meşrutiyet, 29 pafta, 127 ada, 1 parselin kuzey cephesinde, kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında kalan alandan meydana geliyor.

Helikopter pisti, kıyı alanının yetersizliği sebebiyle denizin üstüne yapılırken, Heliport'a deniz ulaşımını sağlayacak tekne indirme/bindirme iskelesi de inşa edilecek.

2 bin 331 metrekarelik alana yayılacak alanın yüzde 28'i helikopter iniş alanı (Heliport), yüzde 65'i Teknik Altyapı Alanı ve yüzde 7'si ise iskeleden meydana gelecek.

Planlama alanının çevresinde yer alan kıyı yapılarına bakıldığında; Büyükada deniz otobüsü iskelesi ve şehir hatları vapur iskelesi, planlama alanının doğusunda, Büyükada’nın kuzey kesiminde bulunuyor. Ayrıca Büyükada Balıkçı Barınağıda, planlama alanının doğusunda, Büyükada’nın ise kuzey doğusunda yer alıyor. Planlama Alanı yakın çevresi, kentsel sit alanı içerisinde kalıyor.

İstanbul İli, Adalar İlçesi, Helikopter İniş Alanı ve İskelesi Amaçlı Uygulama İmar Planına yönelik hazırlanan İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüd Raporu, İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından,  büro ve arazi incelemesi sonucunda uygun bulunarak, 13 Eylül 2017 tarihinde onaylandı.

Planlama alanı (Kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında kalan alan); daha uygun alternatif bulunamaması ve kıyı alanının yetersizliği nedeniyle, Helikopter İniş Alanı (Heliport), Teknik Altyapı Alanı ve Heliport’a/Heliport’tan deniz ulaşımı sağlayacak toplu taşıma ya da düzenli seferlere konu olmayacak Tekne indirme/bindirme İskelesi olarak tasarlandı.

 

İBB ve Adalar Belediyesi arasında 'gecekondu' tartışması!