Büyükyalı Otel İşletmeciliği Anonim Şirketi kuruldu!

Büyükyalı Otel İşletmeciliği Anonim Şirketi kuruldu!Büyükyalı Otel İşletmeciliği Anonim Şirketi, Ahmet Akbalık Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Mehmet Ziylan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'nda 50 bin TL sermaye ile 26 Ekim'de Başakşehir, Başakşehir Mahallesi'nde kuruldu.


Büyükyalı Otel İşletmeciliği Anonim Şirketi, Ahmet Akbalık Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Mehmet Ziylan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'nda 50 bin TL sermaye ile 26 Ekim'de Başakşehir, Başakşehir Mahallesi'nde kuruldu. 


Büyükyalı Otel İşletmeciliği Anonim Şirketi iş konusu; a-Turizm alan ve merkezlerinde iç ve dış turizme hizmet her türlü otel, motel, kamping, tatil köyü, dinlenme ve konaklama tesisleri,  eğlence yerleri ve her türlü turistik tesisleri, yat limanları inşa etmek ve/veya satın  almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, işletmek; b-Turizm yatırımcılığı, pazarlamacılığı, organizasyon ve acenteliği hizmetlerini yapmak ve yaptırmak, rent a car işletmeciliği ve yat işletmeciliği yapmak; c-TC. Turizm Bakanlığınca öngörülen şartları yerine getirmek şartıyla, kuracağı turizm ve seyahat acenteleri kanalıyla, yurt içinde ve yurt dışında organize turlar düzenlemek, turizm konusuyla ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışından her türlü acentelik, bayilik, kara, deniz, hava ulaşım şirketlerinin bilet acenteliğini yapmak;  d-Turizm faaliyetleri ve turizm tesisleri ile ilgili olarak gerekli bulunan her türlü tefriş malzemesi, mutfak ve restoran malzemeleri, makine ve otel ekipmanları ile bulunan yedek parça ve aksesuarlarını almak, iş makineleri ve inşaat makineleri satın almak, satmak, kiraya vermek, kiralamak; e-Konusu ile ilgili yurt içi, yurt dışı özel ve resmi kuruluşlara üye olmak, yurt içi ve yurtdışı acentelik, mümessillik, komisyonculuk ve tellaklık faaliyetlerini deruhte etmek, yurt içinde ve yurt dışında her türlü büro, mümessillik ve acentelik kurmak, milli ve milletlerarası sergi ve fuarlara katılmak; f-Şirket ekonomik amaç ve konusuna giren işler için gerçek ve tüzel, yerli ve yabancı kişilerle birlikte yeni şirketler kurmak veya böyle şirketlerin hisse senetlerini veya tahvillerini aracılık yapmamak kaydıyla satın almak; g-Turizm sektörü ve bu sektörün yan sanayi ile ilgili malzemenin imali için yatırım yapmak, ihracat ve ithalat faaliyetlerinde bulunmak; h-Her türlü halı, kilim, battaniye, bakır, pirinç, gümüş, mermer, lületaşı, kristal cam, turistik cam, turistik ve hediyelik eşyalar ile deri mamullerinden hediyelik ve turistik eşyaların toptan ve perakende, dahili ve harici ticaretini yapmak veya yaptırmak; i-Turizm ile ilgili olarak, kanunların müsaade ettiği ölçüde kamu arazisini kendisine tahsis edilmesi konusunda talepte bulunarak, bunları kiralamak, irtifak hakkı ve üst hakkı kurmak ve bu arazi üzerine yaptığı ve yaptırdığı tesisleri işletmek ve/veya kiraya vermek;  j-Konusu ile ilgili faaliyetler için, faydalı know-how, izin, ruhsatname ihtira beratı, lisans, imtiyaz, alameti, farika, patent gibi haklar istihsal ve iktisap etmek, kullanmak veya sahip olduğu bu tür hakları üçüncü şahıslara kısmen veya tamamen kiralamak, devretmek, devralmak;  Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirmek için gayrimenkul mülkiyeti veya ipotek, irtifak ve üst hakkı gibi mülkiyetten gayri ayni haklar iktisap edebilir, bunları başkalarına devir ve ferağ edebilir, sahip olduğu gayrimenkuller üzerinde her çeşit tasarruf muamelelerinde bulunabilir, iktisap edeceği bütün ayni, şahsi  hakların tapuda tescil, terkin, fek ve cins tahsisi için her nevi muameleyi yapabilir. Mali, ticari, iktisadi taahhütlere girebilir, tüm tüzel kişiler, finans kuruluşları ve bankalardan krediler ve her nam altında borçlar temin edebilir, her türlü rehin ve kefaletler verebilir, verilecek rehin ve kefaletleri kabul edebilir. Üçüncü kişiler lehine her türlü rehin ve kefaletler verebilir, verilecek rehin ve kefaletleri kabul edebilir. 


Büyükyalı Otel İşletmeciliği Anonim Şirketi adres: Başakşehir, Başakşehir Mahallesi, Atatürk Bulvarı Özak Caddesi, 34Portall Plaza 1D/5