BYZ İnşaat Malzemeleri Toptan Satış İthalat İhracat Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi kuruldu! 

BYZ İnşaat Malzemeleri Toptan Satış İthalat İhracat Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi kuruldu!  BYZ İnşaat Malzemeleri Toptan Satış İthalat İhracat Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi kuruldu! 

BYZ İnşaat Malzemeleri Toptan Satış İthalat İhracat Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi bugün Beyoğlu'nda 300 bin TL sermaye bedeli ile Aleyna Sarıer tarafından kuruldu.BYZ İnşaat Malzemeleri Toptan Satış İthalat İhracat Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi bugün Esenyurt'ta 200 bin TL sermaye bedeli ile Nabil Akram Sha'ban Aqunibi tarafından kuruldu.

Topkapı Saray Gayrimenkul Ticaret Limited Şirketi konusu:
1. Her türlü inşaat taahhüt işleri, konut, iş yeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak. Bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 2. Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. 3. İnşaat işlerini yapmak, arsa, gayri menkul satın almak, satmak, kiralamak ve kiraya vermek. 4. Kat karşılığı bina ve meskenler yapmak, kredi kullanmak, ipotek yapmak. 5. İnşaat onarımı, iç ve dış dekorasyon işleri ile hafriyat işleri yapmak. 6. İnşaat işlerinde kullanılan her türlü demir, çelik, bakır, çivi, alüminyum ve mamulleri, tuğla, ateş tuğlası, kiremit, kireç, doğrama, alçı, çimento, fırınlanmış kum, çakıl, mıcır, taş, mermer, mozaik, karo, fayans, çini, seramik, vitrifiye, marley, parke, armatür, PVC boru ve birleştirme parçaları, temiz su ve birleştirme parçaları, izolasyon malzemeleri, duvar kâğıdı, boya, banyo ve mutfak aksesuarları, hazır kapı, merpen, yapı elemanları ve bütün elektrik malzemeleri ile nalburiye malzemelerinin toptan ve perakende olarak, alımı, satımı, ithalat ve ihracatını yapmak ve üretimini yapmak, bayilikler ve mümessillikler almak, kendine bağlı bayilikler kurmak. 7. Her türlü plastik, metal vb. hammadde üzere imal edilmiş kovalar, fırçalar, süpürgeler, hortumlar, kutular, kaplar vb. ev gereçleri ile temizlik gereçleri almak satmak, perakende ve toptan ticaretini yapmak. 8. Her türlü nalburiye işleri yapmak. 9. Her türlü elektrikli ve elektronik kontrol aletleri, elektronik devre elemanları, iletken, yarı iletken ve entegre devre elemanları, mikro çipler ve bunların birleştirme elemanlarının alım, satımı ile ithalat ve ihracatını yapmak. 10. Elektrik ve elektronik donanımlı pano, makine, elektrikli küçük el aletlerinin üretimini yapabilir, bunları yurtiçi ve yurtdışına satabilir. 11. Sabit ve değişken dirençler, sabit ve değişken kondansatörler, selfler, zayıf akım transformatörleri, elektron tüpleri, diyotlar, transistorların alım satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak. 12. Her türlü elektrik malzemeleri ile bilumum elektrik motorları, bobinaj, tevzi panosu, uzaktan kumandalı otomasyon tesisleri, regülatör ve bunların yedek parça ve aksesuarları ile yine her türlü alçak ve yüksek gerilim elektrik malzemelerinin ithali, ihracı, yurtiçi ve yurtdışı pazarlaması ile bu malzeme ve cihazların toptan ve perakende alım ve satımını gerçekleştirmek. 13. Her türlü şarjlı ve kuru pillerin alım satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak. 14. Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirmek üzere; konusu ile ilgili bulunan her nevi haklar ile her nevi gayri menkuller, menkul nakil aracı gibi kıymetler satın alabilir, ithal edebilir, kiralayabilir, ihraç edebilir, kiraya verebilir, başkaları adına devir ve tescil ettirebilir. Bunlar üzerinde intifa ve sair ayni haklar kurabilir, feshedebilir ve şirket araçlarını teminat olarak, gerçek ve tüzel kişilere ait her nevi gayri maddi haklar ile menkul ve gayrimenkul mallar üzerine şirket lehine ve aleyhine ipotek, teminat, kefalet, irtifa ve bu gibi hakları kabul edebilir, kurabilir feshedebilir. 15. Şirket konusu ile ilgili mamuller için marka tescilleri yaptırabilir. Başka markaları kiralayabilir, devir alabilir. 16. Şirket, başka şirketlere kurucu ortak olabilir, onlarla birleşebilir veya satın alabilir. 17. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayri menkul ve menkul alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü haklar tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fesih edebilir. Şirket gayri menkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarruflar gerçekleştirebilir.

Adres: Camiikebir Mah. Dörtkuyu Cad. Üçler İş Hanı Apt. No:1/17 BEYOĞLU