Cakaz İnşaat Mühendislik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


Cakaz İnşaat Mühendislik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Ümraniye'de Yusuf Akça tarafından kuruldu.Cakaz İnşaat Mühendislik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Ümraniye'de Yusuf Akça tarafından kuruldu.

Cakaz İnşaat Mühendislik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi konusu:
a. Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak,kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. b. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. c. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. d. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların,kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. e. Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. f. Her türlü fore kazık yöntemi ile zemin iyileştirme işleri yapmak. g. Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. h. Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. i. Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. j-Her nevi iş makineleri, grayder, traktör,silindir vb. ağır iş ve sanayi makinelerinin ve yükleme, boşaltma iş makinelerinin yurt içinde yurt dışında imalatını ve ticaretini yapmak, acente , bayilik ve mümessilliğini almak, ithalat, ihracat , toptan ve perakende ticaretini yapmak. k. Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar,danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. l. Durum (halihazır),kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. m-Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir,bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. n-Şirket faaliyetleri için faydalı bulunan ihtira hakları ve beratlarını lisans ve imtiyazları, patentleri, telif haklarını devir alabilir veya devredebilir veya temin olarak gösterebilir, maksat ve mevzuu ile ilgili know-how anlaşmaları yapabilir. p-Faaliyet konusu ile ilgili olarak yurt ve içinde ve yurt dışında temsilcilikler, bürolar açabilir, depolar, ambalaj tesisleri, toptan ve perakende satış yapacak mağazalar açabilir, açılmış olanları kiralayabilir veya kiraya verebilir.Yurt içinde ve yurt dışındaki ihalelere ve fuarlara katılabilir, başkalarına mümessillik ve acentelik verebilir.

Adres: Şerifali Mah. Kutup Sk. No:4b Ümraniye