10 / 12 / 2022

Çamlı Otomotiv Yapı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Çamlı Otomotiv Yapı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Çamlı Otomotiv Yapı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Yakup Demir ve Ata Yılmaz ortaklığıyla 100 bin TL sermaye ile 14 Eylül'de Esenyurt, Namık Kemal Mahallesi'nde kuruldu.Çamlı Otomotiv Yapı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Yakup Demir ve Ata Yılmaz ortaklığıyla 100 bin TL sermaye ile 14 Eylül'de Esenyurt, Namık Kemal Mahallesi'nde kuruldu.


Çamlı Otomotiv Yapı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi iş konusu; 1. Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 2. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 3. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 4 Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. 5. Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. 6. Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. 7. Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. 8. Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. 9. Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. 10. Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak. 11. Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. 12. Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. 13. İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. 14. Konusuyla ilgili her türlü dengeleme,hesaplama,yazım ve çizim işlerinin yapımı. 15. Her türlü motorlu taşıt ticareti, ithalat ve ihracatını yapmak. 16. Şirket otomotiv sanayi ile ilgili olarak otobüs, minibüs, midibüs, kamyon, kamyonet, traktör, taksi, motorsiklet, bisiklet, trayler ve bunlara benzer motorlu ve motorsuz kara, hava, deniz taşıtlarının, grayder, silindir v.b. ağır iş ve sanayi makinelerinin, yükleme, boşaltma iş makinelerinin yurt içinde ve yurt dışında imalatını ve ticaretini yapmak, acente, bayilik ve mümessilliğini almak, ithalat, ihracat, toptan ve perakende ticaretini yapmak. 17. Motorlu kara nakil vasıtalarının iç ve dış lastikleri, jantların alım satım, ithalat ve ihracatını yapmak. 18. Yurt içinde ve yurt dışında kurulu bulunan kara, hava ve deniz vasıtalarına ait iç ve dış lastik fabrikalarının bayilik, mümessilliklerini almak ve servislerini açmak, işletmek. 19.Oto galerileri açmak, işletmek veya işlettirmek. 20. Amacını gerçekleştirmek için orta ve uzun vadeli veya teşviksiz yurt dışı veya yurt içi ihalelere katılmak eksiltme ve artırmalara katılma. 21.Şirket amacına ulaşabilmek için finansal faaliyetlerden yararlanarak tüm banka ve finans kuruluşlarından kredi alabilir,veya leasing kuruluşlarıyla anlaşmalar yaparak kanunun öngördüğü bu tip imkanlardan şirket yararlanabilir.Şirketin menfaati için bir başka şirketle ortaklık anlaşmaları yapar veya başka şirketlerin paylarını alabilir. 22.Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul   alabilir satabilir  kiralar kiraya verir bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları  tesis edebilir ,ipotek alabilir,verebilir ve ipotekleri fek edebilir.Şirket gayrimenkul irtifak,intifa,sükna,gayrimenkul mükellefiyeti,kat irtifakı,kat mülkiyeti tesis edebilir.Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi,ifraz,parselasyon ile ilgili her  nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. 23.Ticari ve teknik patent,teknik,bilgi,yardım,lisans,anlaşmaları yapmak,imtiyaz ruhsatnameleri ve ihtira beratı almak,marka tescil ettirmek,know-haw ve sair mülkiyet haklarını iktisap etmek üçüncü şahısların istifadesine tahsis etmek, başkaları tarafından alınmış olanlara ortak olmak. 24.Şirket faaliyetlerini sürdürmek için iç ve dış krediler almak,lüzumu halinde sağlanan kredilere karşılık teminat teşkil etmek üzere şirket menkul ve gayri menkullerini rehin ve ipotek etmek bu hususlara ilgili her türlü iş ve işlemi yapmak. 

Geri Dön