Çanakkale Denizcilik Yatırımları Anonim Şirketi kuruldu!


Çanakkale Denizcilik Yatırımları Anonim Şirketi, İhsan Yümlü Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda 135 milyon 641 bin TL sermaye ile 1 Nisan'da Maltepe, Küçükyalı Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi'nde kuruldu.Çanakkale Denizcilik Yatırımları Anonim Şirketi, İhsan Yümlü Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda 135 milyon 641 bin TL sermaye ile 1 Nisan'da Maltepe, Küçükyalı Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi'nde kuruldu. 


Çanakkale Denizcilik Yatırımları Anonim Şirketi iş konusu; A. Şirket liman,yat limanı,marina,kruvaziyer liman,feribot iskelesi kurabilir,kurulmuş veya kurulacak olanlara ortak olabilir veya bu alanda danışmanlık gibi diğer hizmetlerde bulunabilir.Denizcilikle ilgili her türlü yatırım  ve deniz araçları imal bakım ve onarımlarını yapabilir. B. Şirket maliki olduğu gayrimenkuller üzerinde Otel, motel, kamping, pansiyon, tatil köyü, dinlenme evleri, termal istasyonu, plaj, pastane, lokanta, kafeterya, çay bahçesi, kıraathaneler, nargile salonları gibi konaklama, dinlenme, gezme, eğlenme, yiyecek ve içecek yerleri, komple turistik tesisler, yüzme havuzu, hamam, sauna, turistik alanlar, otoparklar, su sporları, kış sporları, doğa sporları, dağ turizmi, kaplıca turizmi, açık ve kapalı spor salonları, gece kulübü dağ,deniz ve diğer su spor ve eğlenceleri rafting,su kayağı,yüzme ve bu alandaki diğer dağ ve su sporlarına yönelik faaliyetler ve bu faaliyetler için gerekli tesis ve işletmeleri kiralayabilir, kiraya verebilir, devir alabilir, devir edebilir, inşaa edebilir veya satın alabilir, satabilir, işletebilir,personel istihdam edebilir, eğitilmiş personel temin eder ve çalıştırır. C. Şirket yurt içinde ve yurt dışında turizm hizmetleri sağlamak amacıyla seyahat acenteleri kurabilir, işletebilir, devir edebilir ve devir alabilir, daha önce kurulmuş bulunan acenteliklerin şubelerini kurabilir, işletebilir, iç ve dış turizm organizasyonlarını yapabilir, gezi turları düzenleyebilir, başka seyahat acenteleri tarafından düzenlenen bu tür turların biletlerini satabilir, bunlara ilişkin rezervasyonları yapabilir ve yaptırabilir, yolcu taşımacılığı, tur ve rehberlik hizmetleri, ulaşım, konaklama ve konusu ile ilgili danışmanlık hizmetleri yapabilir, kara, deniz ve hava ulaştırma araçları biletlerini rezervasyonunu yapabilir, satın alabilir ve satabilir. D.Yat işletmeciliği ve yat turizmciliği yapmak, yerli ve yabancı yatların her türlü ihtiyaçlarını karşılamak, bu ihtiyaçları diğer işletmelerle bağlantı kurarak karşılanmasını sağlamak, Turistik tesislerde şov programları, animasyon, organizasyonlar ve eğlence programları düzenlemek, programlar sunmak. E. Şirket  her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, işletebilir, kiralar, kiraya verebilir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, bedelli veya bedelsiz yola terk, kamuya terk, ifraz, tevhit yapabilir, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir. Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her türlü cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir.  F.Lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul malları satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, finansal kiralama yapabilir, yahut kiraya verebilir, yurt içinde ve yurt dışından, teminatlı yahut teminatsız, her türlü borç alabilir. Şirketin sahip olduğu her türlü menkul ve gayri menkulleri ile her türlü sabit tesis ve demirbaşları üzerinde gerek namına gerekse üçüncü şahıs ve tüzel kişiler namına teminat, kefalet, işletme rehni ve ipotek tesis edebilir, fek edebilir. Alacaklarına karşılık, ipotek veya rehin alabilir, borçlarının teminatı olarak veya üçüncü şahıslar lehine, ipotek yahut rehin verebilir, bu ipoteklerin terkinini talep edebilir, her türlü kefalet ve teminat verebilir.Şirket bütün bu amaç ve konusunun gerçekleşmesi için,yukarıda belirtilen işletme mevzuu çerçevesinde kalmak şartı ile aşağıdaki faaliyetlerde  bulunabilir :1-)Konusu ile ilgili ruhsatname,imtiyaz,patent,ihtira berati,marka,telif hakkı,yayın hakkı,lisans,resim ve modeller gibi gayri maddi hakları satın alabilir,kiralayabilir,kullanma hakkını devredebilir,kiraya verebilir,satabilir,bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapabilir.2-)Konusu ile ilgili faaliyetleri gerçekleştirmek için her türlü yatırımda bulunabilir,rehin karşılığı veya açık kredi şeklinde bankalardan ve kredi kuruluşlarından ödünç para alabilir,alacaklarını temlik ve ciro edebilir,ihalelere girebilir,her türlü taahhütte  bulunabilir.3-)Amaç ve konusu ile ilgili her türlü makine,teçhizat ve yedek parçalar,ürün ve tali ürünleri,ham ,yarı mamul,mamul,yardımcı madde,ambalaj ve diğer malzemeleri ithal edebilir,ihrac edebilir,satın alabilir,nakliyatının yapıp pazarlayabilir.Her türlü hediyelik eşya alım,satım,ihraç,ithal,dağıtım ve pazarlamasını yapabilir. 4-)Şirket yurtiçinde ve yurtdışında ihalelere iştirak edebilir,Konusu ile ilgili olarak fuarlara ve organizasyonlara iştirak edebilir,izin almak kaydı ile irtibat büroları,satış ve dağıtım teşkilatı,depolar,özel antrepolar açabilir her türlü taşımacılık,ithalat,ihracat ve  taahhüt işlemlerini yapabilir ve bu hususları organize edebilir.  


Çanakkale Denizcilik Yatırımları Anonim Şirketi adres: Maltepe, Küçükyalı Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, Dalyan Sokak, Küçükyalı 5/5