16 / 08 / 2022

Quatrus Çanakkale Turizm Yatırımları Anonim Şirketi kuruldu!


Quatrus Çanakkale Turizm Yatırımları Anonim Şirketi, Deniz Soytemiz Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Oğuz Can Ocakcı Yönetim Kurulu Üyeliği'nde 3 milyon TL sermaye ile 2 Haziran'da Üsküdar, Küçük Çamlıca Mahallesi'nde kuruldu.Quatrus Çanakkale Turizm Yatırımları Anonim Şirketi, Deniz Soytemiz Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Oğuz Can Ocakcı Yönetim Kurulu Üyeliği'nde 3 milyon TL sermaye ile 2 Haziran'da Üsküdar, Küçük Çamlıca Mahallesi'nde kuruldu. 


Quatrus Çanakkale Turizm Yatırımları Anonim Şirketi iş konusu; 1-Otel, motel, kamping pansiyon tatil köyü, dinlenme evleri, termal istasyonu, plaj, pastane, lokanta, kafeterya, çay bahçesi, kıraathaneler, nargile salonları gibi konaklama, dinlenme, gezme, eğlenme, yiyecek ve içecek yerleri, komple turistik tesisler, yüzme havuzu, hamam, sauna, turistik alanlar, otoparklar, su sporları, gece klubü dağ, deniz ve diğer su sporları ve eğlenceleri rafting, su kayağı, yüzme ve bu alandaki diğer dağ ve su sporlarına yönelik faaliyetler ve bu faaliyetler için gerekli tesis ve işletmeleri kiralayabilir, kiraya verebilir, devir alabilir, devir edebilir, inşaa edebilir veya satın alabilir, satabilir, işletebilir. 2-Yurtiçi ve yurtdışında faaliyete bulunan turizm ve seyahat acentaları adına hareketle isim ve yer rezervasyonu işlemleri yapmak.  3-Turizm faaliyetleri için gerekli kara, hava, deniz taşımacılığı yapmak ve/veya yaptırmak, bu faaliyetlerle ilgili amaçları satın almak, kiralamak, kiraya vermek ve satmak, kiralık araba işletmeciliği yapmak.  4-Gezi, eğlence, spor maksadıyla Turizm Teşvik Kanununun öngördüğü çerçeve dairesinde yat işletmeciliği yapmak, yerli ve yabancı bandıralı tekneler kiralamak, kiraya vermek, satın almak, satmak ve charter yapmak.   5-Şehir ve yöre turları veya yurtiçi, yurtdışı turları tertiplemek veya başka seyahat acentaları tarafından yapılan bu tip organizasyonların biletlerini satmak, sattırmak, isim ve yer organizasyonları yapmak.  6-Konusu ile ilgili her türlü ulaştırma araçlarının biletlerini satmak veya sattırmak.  7-Turistlere, döviz mevzuatı, gümrük muameleleri, pasaport, vize ve seyahat ile ilgili çeşitli işlemlerde yardımcı olmak, karşılama ve ağırlama işlemlerini ifa etmek.  8-Turizm ile ilgili her türlü yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği yapmak, ortak ve ortaklık halinde tesisler kurmak, kurulmuş olan tesislere ortak olmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek.  9-Turistlik tesislerin inşası ve donanımı için gerekli her türlü alet ve malzemenin alımını, ithalini, satımını ve pazarlamasını yapmak. 10-Tur operatörlüğü faaliyetlerinde bulunmak.  11-Yat turizmine yönelik hizmetler vermek, yat limanı, çekek yeri, yat yanaşma yeri inşa ettirmek, işletmek, kiralamak, kiraya vermek, temsilcilik almak ve vermek.  12-Her türlü, hediyelik, hatıra ve turistik değeri olan eşya imal ettirmek, tanıtmak, satmak ve sattırmak.  13-Turistik tesislerde toplu yaşam ve konut, dinlenme birimlerinde ve bunlara civar olan mülkiyeti kamuya ait bahçe, orman, arazi ve arsalarda çevre düzenlemesi yapmak, gezinti ve spor alanları açmak, parklar ve bahçeler kurmak, yürüyüş yolları yapmak ve çevreyi koruyucu, güzelleştirici tasarruflarda bulunmak, bu amaçla ilgili idarelerden kiralamalarda bulunmak, ayni ve şahsi haklar tesis etmek.  14-Turistik tesislere mücavir olan ve mülkiyeti başkasına ait alanlarda turizmi geliştirecek yapılar, tesisler ve birimler inşa etmek, güzelleştirici, geliştirici ve koruyucu tasarruflarda bulunmak, bu amaçla kiralama yapmak ayni ve şahsi haklar tesis etmek ve/veya ettirmek.  15-Konusu ile ilgili kontrollü balık avcılığı ve sporu sağlamak ve yaptırmak amacı ile turistik tesislere civar olan deniz ve göllerde, gerekli izinleri alarak yetki ve dalyan hakları elde etmek.  16-Turizm ile ilgili her türlü yayında bulunmak, kurslar, seminerler tertip etmek veya bunlara katılmak. Şirket amaç ve konularıyla ilgili olarak aşağıdaki işlemleri de yapar. a. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkulü alabilir, satabilir, işletebilir, kiralar, kiraya verebilir, bunlar üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, bedelli veya bedelsiz yola terk, kamuya terki ifraz, tevhid yapabilir, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir. Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her türlü cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. b. Lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkuller için  finansal kiralama yapabilir, yahut kiraya verebilir, yurt içinde ve yurt dışından, teminatlı veya teminatsız, her türlü borç alabilir. Şirketin sahip olduğu her türlü menkul ve gayrimenkulleri ile her türlü sabit tesis ve demirbaşları üzerinde gerek namına gerekse üçüncü şahıs ve tüzel kişiler namına teminat, kefalet, işletme rehni ve ipotek tesis edebilir, fek edebilir. Alacaklarına karşılık, ipotek veya rehin alabilir, borçlarının teminatı olarak veya üçüncü şahıslar lehine, ipotek veya rehin verebilir, bu ipoteklerin terkinini talep edebilir, her türlü kefalet ve teminat verebilir. c. Şirket konusu ilgili olarak şirket kurabilir, ortaklık yapabilir, mevcut ve ileride kurulacak işletme ve şirketlere iştirak edebilir. Şirket konularıyla iştigal eden firmaları ve ticari işletmeleri devren iktisap edebilir, aracılık yapmamak kaydıyla kurulmuş ve kurulacak şirketleri, hisse senetlerini ve paylarını satın alabilir veya satabilir, devredebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir. d. Şirket gayelerinin oluşmasını teminen kısa, orta ve uzun vadeli istikrazlar akdedebilir, aval ve kefalet kredileri temin edebilir.