Cantaş Hazarbeyoğlu İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Cantaş Hazarbeyoğlu İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Cantaş Hazarbeyoğlu İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Abdulsamed Can tarafından 50 bin TL sermaye ile bugün kuruldu.Cantaş Hazarbeyoğlu İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi 50 bin TL sermaye ile bugün Abdulsamed Can tarafından kuruldu. 


Cantaş Hazarbeyoğlu İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi iş konusu; Gayrimenkul :         a) Her türlü gayrimenkul almak, satmak ve komisyonculuğunu yapmak.  b) Yabancıların mal edinme yasalarından faydalanarak edinecekleri gayri menkuller üzerinde gerekli araştırmalar yapmak ve bunları satın almaları sonucunda gerekli ve kamu kurum ve kuruluşlarındaki işlemleri takip etmek. c) Her türlü arazi,arsa,daire,ev,dükkan,işyeri ve diğer emlak alımı, satımı ve kiralanmasına aracılık etmek.  d) Emlak konusu ile ilgili hizmetlerde bulunmak ve sözleşmeler düzenlemek. e) Her nevi gayrimenkul malların şirket veya başkası namına alımı, satımı, pazarlamasını yapmak. f) Komisyon mukabilinde yurt içinde ve yurt dışında her nevi gayrimenkul alımı, satımı, pazarlamasını yapmak. İnşaat  :            a) Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut,işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. b)Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. c) Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf,açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. d) Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik,tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı,dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak,teklif vermek,ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. e)  Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. f)  Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. g) Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. h) Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. I)  Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. j)  Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi,boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks,asma tavan-kartonpiyer,fayans,kalebodur, su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak. k) Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık,mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar,danışmanlık, etüd, araştırma,tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. l) Durum (halihazır), kadastro,yeraltı maden ocakları, deniz dibi,Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. m) İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerininyapımı. n) Konusuyla ilgili her türlü dengeleme,hesaplama,yazım ve çizim işlerinin yapımı. Enerji : a) Her türlü teknik,finansal enerji danışmanlığı, enerji rehberliği, raporlama, araştırma, istatistik ve analiz hizmetlerinin verilmesi, b) Her türlü enerji rehberliği,satış ve tedarik hizmetlerinin verilmesi, c)Tüm enerji şirketlerine yönelik olarak enerji konusunda teknik, finansal konularda danışmanlık hizmetlerinin sağlanması, d)- Boru hatlarının, gaz işleme fabrikalarının, gaz yeraltı depolarının gaz nakil sistemindeki diğer üniteler ve kombine çevrim santralleri ile sosyal amaçlı ünitelerinin Türkiye ve diğer ülkeler toprakları üzerinde projelendirilmesi inşaatı ve işletilmesi, e)T.C Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünden izin almak suretiyle, Türkiye ve diğer ülkelerde ilgili mevzuat çerçevesinde ve iştigal konusu dahilinde başka faaliyet konuları ile de ilgilenebilir, yerel ve yabancı özel ve tüzel kişilerle şirketler kurabilir, bunlara iştirak edebilir veya bu iştiraklerinden vazgeçebilir, f) Gaz hatları, Kompresör istasyonları, yeraltı ve yerüstü gaz depoları, dağıtım hatları, gazla çalışan elektrik santralleri ve gazın kullanıldığı diğer sanayi birimlerinin projelendirilmesi, finanse edilmesi, yapımı ve organizasyonunu yapmak.Gerekirse bunları işletmek veya devretmek, g) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan gerekli lisans alınarak enerji kaynaklarının üretim tesislerinde elektrik enerjisine dönüştürülmesi için üretim tesisi kurulması,  elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin müşterilere satışını yapmak, h) Elektrik ve ısı üretimine ilişkin buhar türbinleri, gaz türbinleri, buhar kazanları, motorlar, Elektrik : a) Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak, elektrik enerjisi ve/veya kapasitenin toptan satışı ve doğrudan serbest ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işlerCantaş Hazarbeyoğlu İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Adres; Siyavuşpaşa Mah.Barbaros Cad. 38/9 Bahçelievler