Demirbaş Selimoğlu İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Demirbaş Selimoğlu İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!Demirbaş Selimoğlu İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 1 milyon TL sermaye bedeli ile Pendik'te, 12 Mart 2015'te Erol Selimoğlu, Sefa Demirbaş ortaklığında kuruldu.


Demirbaş Selimoğlu İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 12 Mart 2015'te 1 milyon TL sermaye bedeli ile Erol Selimoğlu, Sefa Demirbaş ortaklığında kuruldu.


Demirbaş Selimoğlu İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi iş konusu;a. Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak, satmak ve kiraya vermek. b. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek, kiraya vermek ve satmak. c. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. d. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir, amacını gerçekleştirmek için yurtiçinde ve yurtdışında şubeler ve irtibat büroları açabilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir.   Şirket yurt içinde ve yurt dışında finans kurumları ve bankalardan uzun, orta ve kısa vadeli borç alabilir. Aval ve kefalet kredileri temin edebilir,yurt içinde ve yurt dışında mali,sınai,ticari kuruluşlara borçlanabileceği gibi bunlara kefalet verebilir,ikinci ve üçüncü şahıslara kefil olabilir.Bu konuda gerekli kefalet rehin ve diğer sözleşmeleri yapabilir. 3.Şahıs ve tüzel kişilere kefil olabilir ve üçüncü kişiler lehine mevcut gayrimenkullerini kefalet karşılığı ipotek verebilir 3.şahıs ve tüzel kişilerin borçları için teminat, rehin ve ipotek verebilir, teminat mektupları verebilir ve ipotekleri fek edebilir. 3. şahıs ve tüzel kişilerin şirketin yapacağı gayrimenkulleri alabilmek için kullandıkları veya kullanacakları kredilere karşılık banka ve finans kuruluşları ile gayrimenkullerin tamamlanması hususunda beyan taahhüt belgeleri ile sözleşmeler imzalayabilir. Bu konuda banka ve finans kuruluşları lehine mevcut gayrimenkullerini ipotek verebilir, ipotekleri fek edebilir,  gerekli görüldüğü takdirde teminat mektupları verebilir.


Demirbaş Selimoğlu İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi adres: Pendik, Kurtköy Yenişehir Mahallesi, Millet Caddesi 22/C Blok/1