Hacıhaliloğlu İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Hacıhaliloğlu İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu! Hacıhaliloğlu İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Hacıhaliloğlu İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Hakan Hacıhaliloğlu Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda ve Gökhan Hacıhaliloğlu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'nda 1 milyon TL'lik sermaye ile kuruldu.

Hacıhaliloğlu İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Hakan Hacıhaliloğlu Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda ve Gökhan Hacıhaliloğlu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'nda 1 milyon TL'lik sermaye ile 10 Haziran'da kuruldu. 


Hacıhaliloğlu İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi iş konusu; a-) İnşaat taahhüt ve müteahhitlik işleri yapmak, resmi ve özel inşaatlar yapmak.       Türkiye sınırları içinde ve yabancı ülkelerde resmi ve devlet kuruluşları ile iktisadi devlet kuruluşları diğer kuruluşlar ve özel kuruluşlar tarafından kapalı zarf açık arttırma eksiltme teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkartılacak her türlü küçük büyük yapılar her türlü tesisat işleri her türlü okul, hastane, hava meydanları, limanlar, sulama kanalları, köprü ,bent, baraj, lojmanlar idare binaları gibi yapılar, yol, sınai yapı, resmi kurum ve hizmet binaları, beton ,asfalt karayolu ,liman binaları, iş hanları, ticari yapılar, atölyeler, imalathaneler her türlü fabrika, her türlü toplu konut, kooperatif meskenleri, kara ve demir yolları, istasyonlar, oto garlar, otoparklar, garajlar, çarşı mağaza ve alış veriş merkezleri, pazaryeri,otel motel, villa, pansiyon, cami, dispanser, sağlık merkezleri ilk yardım tesisleri ve benzeri devlet yapıları gibi bayındırlık tesisleri tatil köyleri eğitim merkezleri, öğrenci yurtları, gölet ve iskele, turistik konaklama, uçuş pistleri, sportif ve tamamlayıcı tesisler ve petrol, doğalgaz boru hatları, kanal içme suyu, su kanalları drenaj tesisleri, sulama ve kanalizasyon işlerinin inşaat işleri, taahhüt , yaptırmak ve yapma veya emaneten yapımcı olarak bu işleri üstlenmek her türlü kat karşılığı  arsa almak satmak parsellemek sureti ile satmak takas veya inşaat yapmak.       İnşaat işlerinde kullanılan her türlü ilk madde malzeme yarı mamul, mamul malzemenin alımını satımını depolamasını, ithalat ve ihracatını yapmak. Asfalt, zemin beton ve yapı malzemeleri laboratuvarı kurmak, beton kalitesini belirlemek amacı ile taze ve sertleşmiş betondan deneyler yapmak.Kalite kontrolü amacı ile özel ve tüzel kuruluşlar ve kişiler tarafından gönderilen inşaat ile kagir ve her türlü yapı malzemelerini ilgili standartlara ve şartnamelere göre muayene ve deneylerini yapmak. Her türlü zemin etüdü deneylerini yapma ve yaptırmak. İştigal ettiği konularda teknik görüş vermek araştırma uygulama hizmeti vermek rapor düzenlemek, konusu ile alakalı her türlü mimari ve mühendislik plan, proje çizimini ve taahhüdünü yapmak, yaptırmak. Yurt içi ve yurt dışında her türlü inşaat tesisat elektrik ve hafriyat konularında taahhütlerde bulunmak ve yerine getirmek. b-) Toptan ve perakende satış mağazaları açar işletir işletmeye verir. Konusu ile ilgili olarak yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösteren yerli ve yabancı diğer hakiki veya hükmi şahıslarla işbirliği yapabilir, ortaklıklar tesis edebilir. Şirketlerin temsilciliklerini almak, bu şirketlerce üretilmiş veya ithal edilmiş her türlü makine, sac ve metal malzemeleri satmak, bu şirketlerin pazarlama işlerini yürütmek  ve bu şirketlere aracılık yapmak mühendislik hizmetleri vermek. Yurt içinde ve Yurt dışında fuarlara katılmak. Konusu ile ilgili olarak bayilikler vermek, bayilikler almak. Yerli ve yabancı şahsi veya  kuruluşlara danışmanlık yapmak. c-) Gerekli mercilerden alacağı izinler dahilinde masaj, sauna, Türk hamamı, spor salonları işletmeciliği yapmak. Spor aletleri için gerekli her türlü yedek parça ve aksamının alım, satım, ithalat ve ihracatını yapmak. Güzellik, solaryum ve spor salonu işletmelerinin içinde gerekli resmi mercilerden alacağı izinler dahilinde yiyecek ve içecek ürünlerinin alım, satımını yapmak, işletmek, kiraya vermek. Gerekli yasal izinleri almak şartıyla konusu ile ilgili eğitim hizmetleri vermek. d-) Yurt içi ve yurt dışı turistik tesisler toplu konutlar meskenler inşaa etmek bunları satmak, kiralamak veya kiraya vermek. Yurdun herhangi bir yerinde ve özellikle turizme elverişli bölgelerde araziler almak ve bu arazileri satmak veya turistik olan veya olmayan yerlerde veya konut işleri yapımına müsait arsalar almak ve bu arsaları satmak. Yurdun turistik bölgelerinde turizme elverişli tesisler kurmak otel, plaj, tatil köyü, tatil konutları eğlence yerleri inşaa etmek ve bu yerleri satmak, işletmek veya bu şekilde tesis olunmuş yerleri satın almak onarmak işletmeye açmak veya yeniden satmak. e-) Şirket iştigal konusunu gerçekleştirebilmek için gerekli her türlü araç gereç ve malzemelerle ham madde, yarı mamul, yardımcı malzeme, işletme malzemesi makine tesis ve cihazları ve bunların yedek parçalarının alım satımı imalatı ithalatını ihracatını yapar. f-) Şirket amaç ve konusu ile ilgili sistemlerin tesislerini, montaj işlerini yapabilir, yaptırabilir ve kiralayabilir g-) Şirket amacına ulaşabilmek için nakliye ve nakil vasıtaları ile bütün gayri menkulleri ve bunlara bağlı her türlü ayni ve şahsi hakları (mülkiyet,irtifak,intifa ve benzeri hakları) tesis, tescil, temsil, temellük ve tasarruf edebilir. Mülkleri satın alabilir cins tashihi yapabilir arsaları  üzerinde inşaat yapabilir ve yaptırabilir, ipotek vaaz edebilir yada başkasının borçları için teminat ipoteği verebilir İpotekleri fesih veya tadil ettirebilir. h-) Şirket amaç ve konusu ile ilgili marka patent ihtira beratı lisans ruhsatname sınai resim modeller telif hakları ticaret unvanları teknik yardımlaşmalar, ustalık Know-How ve marka gibi hakları iktisap edebilir, başkalarına satabilir veya kiralayabilir 


Hacıhaliloğlu İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi adres: Ümraniye, Esenşehir Mahallesi, Natoyolu Caddesi, No:225/2