Çatalca'da 3.2 milyon TL'ye satılık arsa!

Çatalca'da 3.2 milyon TL'ye satılık arsa! Çatalca'da 3.2 milyon TL'ye satılık arsa!

Çatalca İcra Dairesi, İstanbul İli, Çatalca İlçesi'nde yer alan arsayı açık artırma usulüyle ihale edecek. Söz konusu taşınmazın satış bedeli 3 milyon 288 bin TL olarak belirlendi.


Çatalca İcra Dairesi, Çatalca'da bulunan arsayı 27 Ocak 2015 günü saat 11:10 ile 11:20 arası satışa çıkaracak.


Özellikleri : İstanbul İl, Çatalca İlçe, İzzettin Mahallesi, Karapınar mevki, 145 Ada No, 127 Parsel Nolu tarla vasıflı taşınmazın borçluya ait 20/24 hissesi Çatalca İlçesi,İzzettin Mahallesi "Karapınar" mevkiinde bulunan tespit konusu 145 Ada, 127 Parsel (Eski 1531 parsel) no'lu parsel İzzettin mahallesi yerleşik alanı dışında olup alt yapı hizmetlerden faydalanmamaktadır. Kadastral yola cephesi yoktur. Üzerinde ekonomik öneme sahip çit, ağaç, yapı bulunmamaktadır. Kuru tarla vasfında olan taşınmazın mevcut durumda tarımsal amaçlı olarak kullanıldığı görülmüştür. Etrafında şahıs parselleri bulunmaktadır. Bu şahıs parselleri de tarımsal amaçlı olarak kullanılmaktadır. Düz bir yüzeye sahip olan taşınmaz, topografik açıdan mekan ize tarıma uygundur. Üzerinde devletçe yapılmış sulama kanalları bulunmamaktadır. Killi- tınlı bünyeli toprak yapısına sahip olan taşınmazın geçirgenliği az, ağır bünyelidir. Sulama imkanı yoktur. Toprak yapısı, tarım için yeterli derinliğe sahip olup, verimliliği arttıran organik ve inorganik bitki besin elementlerince de zengindir. Alkalilik, tuzluluk sorunu yoktur. Drenaj sorunu asgaridir. Nadassız her yıl ürün alınabilir. Taşınmaz üzerinde yörenin hakim ziraat dalları olan buğday, arpa, yulaf, kavun, karpuz, mısır, ayçiçeği vs. yetiştirilmesi mümkündür. Yörenin iklim şartları göz önüne alındığında en uygun münavebe planı Kışlık hububat ayçiçeği münavebesidir. 


Adresi : İzzettin mahallesi/Çatalca/İstanbul

Yüzölçümü : 50.597,82 m2 (borçluya ait 20/24 hissenin yüzölçümü)


İmar Durumu : Çatalca Belediye Başkanlığı'nın 13/08/2014 tarih ve 5679 sayılı yazılarında, İzzettin mahallesi, 145 Ada, 127 parsel sayılı taşınmazın; l/l00.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı kapsamında kalmakta olduğu, söz konusu parselin de bulunduğu alanda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Palanları bulunmadığından imar durumunun tanzim edilemediği belirtilmektedir.


Kıymeti : 3.288.858,08 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibi

1. Satış Günü : 27/01/2016 günü 11:10 - 11:20 arası

2. Satış Günü : 24/02/2016 günü 11:10 - 11:20 arası

Satış Yeri : Çatalca Adliyesi İcra Dairesi Giriş kat. Çatalca/İstanbulSatış şartları :


1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa : alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli . bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanh alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.


2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.


3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bira kılacak ur.


4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.


5- İİK'nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, Şahıslar için varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tüzel kişiler için ise Ticaret Sicil memurluğundan bildirilen adres tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, adlarına tebligat yapılamayan ilgililere gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.


6- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.


7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/320 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.26/11/2015