Çatı katı daire büyütülürken diğer kat malikleri bedel isteyebilir mi?

Çatı katı daire büyütülürken diğer kat malikleri bedel isteyebilir mi?Posta yazarı Tamer Heper, "Çatı piyesli meskenim var ve bu yerimi büyütmek istiyorum. Belediye izin veriyor ama kat malikleri izin vermiyor. Metrekare başına 2.000 lira istiyorlar. Bu yasal mı?" sorusunu cevapladı.


Posta yazarı Tamer Heper, "Çatı piyesli meskenim var ve bu yerimi büyütmek istiyorum. Belediye izin veriyor ama kat malikleri izin vermiyor. Metrekare başına 2.000 lira istiyorlar. Bu yasal mı?" sorusunu yanıtladı. İşte Heper'in o yazısı...

Çatı piyesli meskenim var ve bu yerimi büyütmek istiyorum. Belediye izin veriyor ama kat malikleri izin vermiyor. Metrekare başına 2.000 lira istiyorlar. Bu yasal mı? Z.İ.

*****

Çatı katı daire büyütülürken diğer kat malikleri bedel isteyebilir mi?

Bir bina tasdikli projesine göre yapılır. Tasdikli proje de gayrimenkulün olduğu bölgeye göre hazırlanmış imar planlarına uygun şekilde düzenlenir. Peki binanın mevcut durumu değiştirilmek istendiğinde, bu durum tasdikli projeye aykırı olur mu? Ever olur. Bu nedenle bir değişiklik uygulanacaksa bunun yasalara uygun yapılması gerek. Yasalara uygun bir farklılık da önce projenin değiştirilmesiyle hayata geçirilebilir. Yani bir tadilat projesi hazırlanmalı. Bu tadilat projesi binadaki tüm bağımsız bölüm malikleri tarafından kat malikleri toplantısında onaylanmalı ve bu kabule göre yapılmış tadilat projesi belediye tarafından onanmış olmalı.

*****

Bu koşullardan birine sahip olmayan bir tadilat, yasa dışıdır ve inşası devam ederken belediye tarafından belirlenirse mühürlenir. İnşası tamamlanmışsa mahkemece kaldırılması kararı verilir. Hatta, kat malikleri tarafından usulüne uygun şekilde izin verilmeden yapılan tadilat projesi, belediye tarafından her nasılsa tasdik görse bile mahkeme tarafından iptal edilir ve geçerliliğini kaybeder.

*****

Peki tadilat projesini kabul için herhangi bir bedel istenebilir mi? Doğrusu böyle bir talep için ‘yasa dışıdır’ diye bir görüş belirtmek için erken. Zira olayın özelliklerine dikkat edildiğinde, büyüyen katın değeri yükselecek ve yeni bir arsa payı verilmesi gerekebilir. Bunun için de diğer katların arsa payları indirilecek, bunun da bir bedeli bulunacak.Bu husus bir pazarlık konusu olabilir.

Hasarlı binayı yenileyecekler buna dikkat!