Çatı onarım sözleşmesi nasıl yapılır?

Çatı onarım sözleşmesi nasıl yapılır? Çatı onarım sözleşmesi nasıl yapılır?

Posta köşe yazarı Tamer Heper, bugünkü yazısında bir okuyucusunun 'Evimin çatısının onarımı gerekiyor ancak malum çatı riskli bir çalışma alanı. Sorumluluktan kurtulmak için ne gibi bir sözleşme yapmalıyım?' sorusunu yanıtladı.


Posta köşe yazarı Tamer Heper, bugünkü yazısında bir okuyucusunun 'Evimin çatısının onarımı gerekiyor ancak malum çatı riskli bir çalışma alanı. Sorumluluktan kurtulmak için ne gibi bir sözleşme yapmalıyım?' sorusuna cevap verdi. İşte Tamer Heper'in yazısı...

Evimin çatısının onarımı gerekiyor ancak malum çatı riskli bir çalışma alanı. Sorumluluktan kurtulmak için ne gibi bir sözleşme yapmalıyım? ● H.M.

Okuyucumun sorusu iş mevzuatı çerçevesinde bir sorumluluğunun bulunup bulunmadığı hususu. Evet kendisini bir işveren gibi görmesi sonucu akla gelmeyecek bir husus değil. Ancak olay incelendiğinde şöyle bir durum ortaya çıkmaktadır. Okuyucum bir kimse ile çatısının onarımı konusunda anlaşacak. Bu anlaşma bir istisna akdi yani eser sözleşmesi. Dolayısı ile okuyucum bir bedel ödeyecek, karşı taraf da yani üstlenici de çatı onarımı yapacak. Bunun adı eser sözleşmesi. Okuyucum para ödemekle sorumlu, karşı taraf da onarımı yapmakla.

★ ★ ★ ★ ★

Bir de işin ikinci cephesi var. Onarımı yapacak bir işveren ve bu işverenin çalışanları yani çatıda çalışacak olanlar. Onların arasındaki ilişki de İş Kanunu çerçevesinde bir işçi işveren ilişkisi. İşte bu onarım yapacakken işveren, çalıştırdığı işçilerin tüm emniyetini sağlamak zorunda. Dolayısı ile ortaya çıkacak bir iş kazasından dolayı işçiye karşı işvereni sorumlu. Bunun dışında okuyucumun bir kusuru ve ihmali sonucu bir olay meydana gelirse bu halde, kazaya uğrayan ile aralarında bir iş sözleşmesi olmadığı için Borçlar Kanunu hükümlerine göre bir sorumluluk doğabilir ama bunun için bir ihmalinin veya kusurunun bulunması gerekir.