Çekmeköy'deki 2B arazileri TBMM'de konu oldu!

Çekmeköy'deki 2B arazileri TBMM'de konu oldu!İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde yer alan 2B arazilerine ve bir kısım arazinin bir Belediye Meclisi üyesinin yakınlarına tahsis edildiğine dair iddiaları mecliste konu oldu.


Çekmeköy


İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde yer alan 2B arazilerine ve bir kısım arazinin bir Belediye Meclisi üyesinin yakınlarına tahsis edildiğine dair iddiaları mecliste konu oldu.


Konuya ilişkin soru önergesi hazırlayan İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal sorularını Orman Ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'ya sordu.


2/B Kanunu'nun, Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan yerler ile Hazineye ait tarım arazileri hakkında uygulandığını belirten Tanal önergesinde "2/B alanlarında bulunan taşınmazlar hakkında bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenen güncelleme listelerine veya kadastro tutanaklarına göre oluşturulan tapu kütüklerinin beyanlar hanesine göre; bu taşınmazların 31/12/2011 tarihinden önce kullanıcısı ve/veya üzerindeki muhdesatın sahibi olarak gösterilen kişilerden bu taşınmazları satın almak için süresi içerisinde idareye başvuran ve idarece tespit edilen satış bedelini itiraz ve dava konusu etmeksizin kabul edenler hak sahibi sayılacak; bu hak sahipleri Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde idareye başvurabileceklerdir. Bu taşınmazların 31/12/2011 tarihinden önce kullanıcısı ve/veya üzerindeki muhdesatın sahibi olarak gösterilecek kişilerden bu taşınmazları satın almak için süresi içerisinde idareye başvuran ve idarece tespit edilen satış bedelini itiraz ve dava konusu etmeksizin kabul edenler de hak sahibi sayılacak; bu hak sahipleri de güncelleme listelerinin tescil edildiği veya kadastro tutanaklarının kesinleştiği tarihten itibaren sekiz ay içinde idareye başvurarak, bu taşınmazların bedeli karşılığında kendilerine doğrudan satılmasını isteyebileceklerdir. Tarım arazisi için de benzer usulü şartlar öngörülmektedir.


İstanbul İli, Çekmeköy İlçesi Belediye Meclisinde; Medyada yer alan haberlerde, Belediye meclis üyesi tarafından, değeri 20 milyon lirayı bulan 2B kapsamındaki bir kısım arazi usulsüz olarak babası ve bir başka yakını adına tescil ettirildiği belirtilmektedir. Belediye meclis üyesi tarafından yakınlarına böyle bir rant aktarımı yapılması, hukuksuzluk ve yolsuzluk iddialarına karşı halkımızın aydınlatılması gereğini doğurmuştur." dedi.


Tanal'ın soruları


1- Çekmeköy İlçesi'nde yer alan 2B kapsamındaki arazilerin ölçümü ne kadardır ve nitelikleri açısından hangi arazi kapsamındadır? Üzerlerinde taşınmaz mevcut mudur? Bu arazilerin satış bedeli nedir?


2- 2B arazieri hangi tarihte 2B arazisi sınıfına girmiştir?


3- Çekmeköyde'deki 2B arazilerinin hak sahipleri kimlerdir? Bu kişiler yetkili yerlere hak ettikleri araziler için başvuru yapmış mıdır? Yaptıysa; başvurular sonrası ne kadar hak sahibine 2B arazilerinin tescili yapılmıştır?


4- Haklarında işlem yapılamayan taşınmazların tapu kütüklerinde yer alan 2/B, kullanıcı ve muhdesat belirtmeleri Maliye Bakanlığınca genel hükümlere göre değerlendirilir. Bu yerlerden kamu hizmetlerinde kullanılanlar, kamu idarelerinin ihtiyaçları için gerekli olanlar ve özel kanunları gereğince ilgili idarelere tahsisi gerekenler Maliye Bakanlığınca tahsis edilir. Bu çerçevede İstanbul İli Çekmeköy ilçesinde tahsis edilen ne kadar 2B arazisi vardır?


5- Çekmeköy İlçesi'nde yer alan 2B kapsamındaki arazinin meclis üyesi yakınlarına tahsisi işlemi iddiaları doğru mudur? Doğruysa bu tahsisin yasal dayanağı nedir? İşlemler hukuki midir? Hukuki değilse, bu konuda inceleme soruşturma başlatılacak mıdır? Çekmeköy İlçesi Belediye Başkanlığınca bu konu hakkında gerekli inceleme ve soruşturma yapılması düşünülmekte midir?


6- Çekmeköy ilçesindeki 2B arazilerinin satış bedeli gerçek rayiç değerleri üzerinden mi belirlenmiştir? Söz konusu bedeller kim tarafından ve ne şekilde belirlenmiştir?


7- 6292 sayılı yasasının gerekçesinde, "orman içindeki ve bitişiğindeki köyler halkının kalkındırılması, 2B arazilerinden öncelikle köyler halkının yararlandırılması" ifadesi yer almaktadır. 2B arazilerin tahsisi gerekçeye göre mi yapılmıştır?