Çekmeköy'deki Akkon Sitesi'nde 135 bin TL'ye daire! İcradan!

Çekmeköy'deki Akkon Sitesi'nde 135 bin TL'ye daire! İcradan! Çekmeköy'deki Akkon Sitesi'nde 135 bin TL'ye daire! İcradan!

Ümraniye 2. İcra Müdürlüğü, Ümraniye Çekmeköy'deki Akkon Sitesi'nde bulunan daireyi 135 bin TL'den satışa çıkardı. Satış, 21 Mayıs 2012 Pazartesi günü 14:00-14:10 saatleri arasında gerçekleştirilecekVerilen ilan şöyle;

 

TAŞINMAZ MAL AÇIK ARTIRMA İLANI ÜMRANİYE 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN   NO: 2011/422 talimat. Satılmasına Karar verilen Taşınmazın Cinsi ve özellikleri: TAPU KAYDI: ÜMRANİYE ÇEKMEKÖY ilçesi çekmeköy köyü cilt/sayfa: 4/315, ada/parsel: - /3095 10/1800 arsa paylı A1/3/28 nolu bağımsız bölüm NİTELİKLERİ: Çekmeköy ilçesi parsel 3095 de kaim Mimar Sinan mah. Mimar Sinan cad. Emin sok. kapı no: 18’de kayıtlı Akkon sitesi A- 10 olarak isimlendirilen bloğun irtifak kayıt bilgilerine göre A-l blog olduğu bu blogdaki 3. kat (28) nolu bağımsız bölümdür. Parsel üzerinde, yaklaşık on üç yıl önce inşaa edilen bodrum kat, zemin kat, üç normal kattan müteşekkil, mimarlık hizmetlerine esas III. sınıf B grubu yapılardan olan betonarme karkas bloglar halinde ön sokağı cepheli A ve B girişi olan blogdur. Binanın her girişine göre kat alanlarında dörder adet bağımsız bölüm vardır. Bahse konu A-l. blok, 3. kat (28) numaralı daire, B girişinde bulunmakta olup giriş holü, üç oda, salon, mutfak, banyo, tuvalet ve balkon mahallerinden ibaret takriben 100 m2 inşaat alanlıdır. Binanın inşaasında standart olduğu kabul edilen malzemeler kullanılmıştır. Bağımsız bölümün ıslak zemin döşemeleri seramik, salon zemin döşemeleri ahşap malzeme ile kaplanmıştır. Binada doğalgaz yakıtlı müstakil kombili kaloriferli ısıtma türü vardır. Binada asansör yoktur. Belediye alt yapı hizmetlerinin bulunduğu bölgedeki parseldir. İMAR DURUMU: Çekmeköy Belediye Başkanlığını 14/02/2011 tarih ve 2011/855-1592 sayılı yazılarında Çekmeköy Mimar Sinan mah. 3095 numaralı parselin imar durumu ile alakalı bilgilere göre 22/08/2010 tasdik tarihli Çekmeköy Revizyon ilave uygulama imar planı tadilatında yapılanma şartları, E/Emsal katsayı= 0,50 Hmax (yükseklik)= 15,50 m irtifalı konut alanında olduğu belirtilmektedir. KIYMETİ: 135.000,OO.TL. 28 NOLU DAİRENİN TAM HİSSESİDİR. Birinci Satış günü: 21.05.2012. saat. 14,00-14,10. İkinci Satış günü: 31.05.2012. saat 14,00- 14,10. Ümraniye 2. İcra Müdürlüğü'nde. Adresinde Açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla Yukarıda yazılı yer ve saatler arasında ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde edilememişse gayrimenkul en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2) - Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin % 20'si nispetinde nakit veya bu miktar kadar bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Satıştan Mütevellit Binde 4,5 ihale damga resmi, KDV ile 1/2 tapu harç ve masrafları Alıcıya, 100,00 YTL için Yüzde 0,02 aşan kısım için Yüzde 0,01 Tellaliye resmi satıcı(borçluya) ait olacaktır. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. 3) - İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi taktirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaştırmadan hariç bırakılacaklardır. 4) - İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5) - Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği taktirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6) - Satışa iştirak edenlerin Şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. (ic. ifl. K. 126) (*) ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. Yönetmelik Örnek No.: 27 Adlarına tebligat yapılamayan ilgililere gazete ilanı tebligat verine geçerlidir. www.bik.gov.tr B: 24774    İlan için tıklayın!