Çeşme'de 29.3 milyon TL'ye icradan satılık 3 gayrimenkul!

Çeşme'de 29.3 milyon TL'ye icradan satılık 3 gayrimenkul! Çeşme'de 29.3 milyon TL'ye icradan satılık 3 gayrimenkul!

İzmir İli, Çeşme İlçesi, Dalyan Mahallesi'nde yer alan 3 adet gayrimenkul toplamda 29 milyon 355 bin 600 TL bedel ile icradan satışa çıkarıldı. Satışa konu olan gayrimenkullerin ilk ihale tarihi 2 Ekim 2018 olarak belirlendi. İzmir İli, Çeşme İlçesi, Dalyan Mahallesi'nde yer alan 3 adet gayrimenkul icradan satışa sunuldu. Satışa konu olan gayrimenkullerin toplam bedeli 29 milyon 355 bin 600 TL.

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :
 İzmir  İli, Çeşme İlçesi , Dalyan Mahallesi 8123 Ada, 1 Parsel nosunda kayıtlı arsa vasfındaki Taşınmaz tapu kaydındaki 16.10.2017 tarih 10054 yevmiyeli Tamamı sürdürüleblir Koruma ve kontrollü kullanım alanında kalmaktadır şerhi ile 19.12.2013 tarih 10964 yevmiyeli satış vaadi şerhi tapu kaydında baki kalmak şartı ile ihalesi yapılacaktır. 

Kıymeti : 14.328.000,00 TL
1. Satış Günü : 02/10/2018 günü 14:00 - 14:10 arası
2. Satış Günü : 02/11/2018 günü 14:00 - 14:10 arası
Satış Yeri : ÇEŞME ADLİYESİ 1. KAT İHALE ODASINDA

2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :
İzmir İli, Çeşme İlçesi , Dalyan Mahallesi 8161 Ada, 2 Parsel nosunda kayıtlı arsa vasfındaki Taşınmaz tapu kaydındaki 16.10.2017 tarih 10054 yevmiyeli Tamamı sürdürüleblir Koruma ve kontrollükullanım alanında kalmaktadır şerhi ile 19.12.2013 tarih 10964 yevmiyelisatış vaadi şerhitapu kaydında baki kalmak şartı ile ihalesi yapılacaktır. 

Kıymeti : 13.827.600,00 TL
1. Satış Günü : 02/10/2018 günü 14:30 - 14:40 arası
2. Satış Günü : 02/11/2018 günü 14:30 - 14:40 arası
Satış Yeri : ÇEŞME ADLİYESİ 1. KAT İHALE ODASINDA

3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :
İzmir İli, Çeşme İlçesi , Dalyan Mahallesi 8122 Ada, 6 Parsel nosunda kayıtlı arsa vasfındaki Taşınmaz tapu kaydındaki 16.10.2017 tarih 10054 yevmiyeli Tamamı sürdürüleblir Koruma ve kontrollükullanım alanında kalmaktadır şerhi 19.12.2013 tarih 10964 yevmiyelisatış vaadi şerhitapu kaydında baki kalmak şartı ile ihalesi yapılacaktır.

Kıymeti : 1.200.000,00 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 02/10/2018 günü 15:00 - 15:10 arası
2. Satış Günü : 02/11/2018 günü 15:00 - 15:10 arası
Satış Yeri : ÇEŞME ADLİYESİ 1. KAT İHALE ODASINDA

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, ayrıca daha önce bilirkişi raporu ilanen tebliğ edilen hissedar Tuğba Arık' a işbu taşınmaz satış ilanının gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/32 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 19/07/2018