Hatay Defne'de 9.5 milyon TL'ye icradan satılık arsa!

Hatay Defne'de 9.5 milyon TL'ye icradan satılık arsa! Hatay Defne'de 9.5 milyon TL'ye icradan satılık arsa!

Hatay İcra Dairesi, Hatay ili, Defne ilçesi, Ballıöz mahallesi, 128 ada, 1,2,3 parselde bulunan arsa 9 milyon 463 bin 991,6 TL'ye icradan satılıyor.Hatay İcra Dairesi, Hatay ili, Defne ilçesi, Ballıöz mahallesi, 128 ada, 1,2,3 parselde bulunan 9 milyon 463 bin 991,6 TL'ye icradan satışa çıkardı. İcra ihalesi 17 Temmuz 2019 tarihinde saat 14.50'de yapılacak.

İhale ilanı:
2018/228 TLMT.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

1 NO’LU TAŞINMAZIN

Tapu Kaydı: Hatay ili Defne ilçesi Ballıöz Mah. Çetenelik Mevki 128 ada 2 parselde kayıtlı 16.267,65 m2 yüzölçümlü ‘ARSA’ Nitelikli tam hisseli taşınmaz satışa konu edilmektedir.

Taşınmaz Özellikleri: Satışa konu taşınmaz Ballıöz Mah. 128 ada 2 parsel Parkevler sitesine Bitişiktir. Kuş bakışı olarak Ted Kolejine 800 mt. Vadi sitesine 700 mt., Antakya çevre yoluna 4500 mt. mesafededir. Arsa niteliğindedir fakat üzerinde bir yapı bulunmamaktadır. Taşınmaz | üzerinde 5 adet incir ağacı, 3 adet zeytin ağacı bulunmaktadır. Engebeli | bir yapıya sahiptir. Ulaşım patika yoldan sağlanmaktadır.

İmar Durumu: Satışa konu taşınmaz konut amaçlı mevzii imar planına göre TAKS=0,25 Hmax=6,50m (İki kat) Sosyal tesisler Hmax=9,5m (Üç kat) İmara sahiptir.

Adresi: Ballıöz Mah. Defne/HATAY

Kıymeti:8.461.728,00 TL

KDV Oranı: %18

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir

1.Satış Günü:17/07/2019 günü 14:50 - 14:55 arası

2. Satış Günü:21/08/2019 günü 14:50 - 14:55 arası

Satış Yeri: Mezat Salonu-Hatay    Adliyesi, Akasya Mah.

Çevreyolu Cd. No:32 Antakya

2 NO’LU TAŞINMAZIN

Tapu Kaydı: Hatay ili Defne ilçesi Ballıöz Mah. 128 ada 3 parselde kayıtlı 3.570,36 m2 yüzölçümlü TARLA VE ZEYTİNLİK’ Nitelikli tam hisseli taşınmaz satışa konu edilmektedir.

Taşınmaz Özellikleri : Satışa konu taşınmaz Ballıöz Mah. 128 ada 3 parsel sayılı taşınmaz kuş bakışı olarak Parkevler sitesine 100 mt.,

Ted Kolejine 900 mt. Vadi sitesine 800 mt. Antakya çevre yoluna 4500 mt. mesafededir. Tarla ve Zeytinlik niteliğindedir üzerinde bir yapı bulunmamaktadır. Taşınmaz üzerinde 2 adet incir ağacı, 25 adet zeytin ağacı bulunmaktadır. Engebeli bir yapıya sahiptir. Ulaşım patika yoldan sağlanmaktadır.

İmar Durumu : Satışa konu taşınmaz Konut Amaçlı Mevzii İmar Planına göre Plansız kısımda yer almaktadır.

3 NO’LU TAŞINMAZIN    
Tapu Kaydı: Hatay İli Defne İlçesi Ballıöz Mah. Çetenelik Mevki 128    
ada 1 parselde kayıtlı 125,49 m2 yüzölçümlü TRAFO YERİ’ Nitelikli tam    
hisseli taşınmaz satışa konu edilmektedir.    
Taşınmaz Özellikleri: Satışa konu taşınmaz Ballıöz Mah. 128 ada 1    
parsel kuş bakışı olarak Parkevler sitesine 200 mt., Ted kolejine 1000    
mt., vadi sitesine 1000 mt., Antakya çevre yoluna 4800 mt. mesafededir.    
Trafo yeri niteliğindedir fakat üzerinde bir yapı ve ekonomik değeri    
olan bir ağaç bulunmamaktadır. Engebeli bir yapıya sahiptir. Ulaşım    
patika yoldan.sağlanmaktadır.    
İmar Durumu    Mevzi imar planına göre satışa konu parsel trafo
eri olarak kayıtlıdır.    
Adresi    Ballıöz Mah. Defne/HATAY
Kıymeti    62.745,00 TL
KDV Oranı    %18
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir    
1. Satış Günü    17/07/2019 günü 15:25 - 15:30 arası
2. Satış Günü    21/08/2019 günü 15:25 - 15:30 arası
Satış Yeri    Mezat Salonu-Hatay Adliyesi, Akasya Mah.
Çevreyolu Cd. No:32 Antakya    
Satış şartları:    
T İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi    
gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.    
uvap.qov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu    
artırmada tahmin edilen değerin %50’sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur.    
Birinci artırmada    istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda
birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50’sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile,teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanakları ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve iflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/228 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.14/05/2019

(İİK m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

*; Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.