Kağıthane'de 9,5 milyon TL'ye icradan satılık arsa!

Kağıthane'de 9,5 milyon TL'ye icradan satılık arsa!

İstanbul 5. Satış Memurluğu İstanbul İli, Kağıthane İlçesi, Merkez Mahallesi'ndeki 1.528,22 metrekare miktarlı arsa vasıflı taşımazı 9 milyon 527 bin 816 TL'den icradan satışa çıkardı...İstanbul 5. Satış Memurluğu tarafından İstanbul İli, Kağıthane İlçesi, Merkez Mahallesi, 6859 ada, 12 parselde 1.528,22 metrekare miktarlı arsa vasıflı taşımaz ihale edilecek. Söz konusu arsa 9 milyon 527 bin 816 TL bedelle satılacak. İcra ihalesi 15 Mayıs 2019 tarihinde saat 14:00'te yapılacak.

İlan metni:
T.C. İSTANBUL 5. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2018/1 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAPU KAYDI 
Özellikleri : İstanbul İli, Kağıthane İlçesi, Merkez Mahallesi, 6859 ada, 12 parselde 1.528,22 m2 miktarlı arsa vasıflı taşımaz ihale edilecektir.
İMAR DURUMU : İstanbul İli, Kağıthane İlçesi, Merkez Mahallesi,6859 ada, 12 parselde 1.528,22 m2 miktarlı arsa vasıflı taşınmaz Belediye Başkanlığına bağlı Plan ve Proje müdürlüğünden alınan 13.07.2017 tarih ve 28124617-310.5-E.3901/2160753 sayılı yazı fotokopisi ve İmar işlem dosyasında yapılan tetkikte 01.01.2013 tarihinden günümüze kadar herhangi bir yapı ruhsatı tanzimine rastlanılmadığını,
İlgili parsel 16.06.2007 onanlı 1/1000 ölçekli Kağıthane 1.Etap Uygulama İmar planında TK2 leantlı mimarı projesine göre düzenlenecek idari ticari sosyal tesisler alanı simgeli 08.05.l990 onaylı, 1/1000 ölçekli Hasdal sular idaresi toplu konut alanı imar planı hükümleri geçerli alanda kalmaktadır.
ÖZELLİKLERİ : İstanbul İli, Kağıthane İlçesi, Merkez Mahallesi, 6859 Ada, 12 Parsel, 1528,22 m2 miktarlı arsa vasıflı taşınmaz soğuksu caddesi N.1 Kapı nolu Girne caddesi ile Soğuksu caddesinin kesiştiği köşede yer alan arsa ve üzerindeki yapılar olduğunu, parsel üzerinde girişte sağda B.karkas iki katlı bir bina ile tam karşıda parselin girişinden sonraki kısmının tamamını kaplayan çelik konstrüksiyon yapı bulunduğunu, girişte sağda ofis olarak kullanılan binanın her iki benzer özelliklerde 1.kat 0,70x3.50 ebadında kapalı çıkma olduğunu, binanın zemin katının yaklaşık 35 m2 üst katında 40 m2 alanlı olup, üst kata dışarıdan demir merpen ile çıkılacağı, her iki katta da lavobo-wc bölümlerinin mevcut olduğu, zeminleri seramik, duvarları sıvalı ve boyalı olduğu, çatısı ahşap ve kiremit kaplı, çelik ana yapının önünde girişte solda üzeri sandviç çatılı 30.m2 sundurma ve yanında l6 metre erinlemesine 24 m2 lik boş zemini betonlu alan bulunduğunu, girişin tam karşısında hangar şeklinde çelik yapı bulunduğunu, hangara girişte bir galeri boşluğundan sonra 7 metre yüksekliğindeki hangar iki katlı olarak kullanıldığı, çelik yapının yaklaşık 1.100.m2 alanlı olduğu, hangarın zemin kaplaması şap beton, temel zemin kotundan yaklaşık 1,50 metre yukarıda olup beton üzerine çelik direkler tesbit edilmek suretiyle inşa edilmiş ve çatısı sandviç çatı olduğu tesit edilmiştir.
GAYRİMENKULÜN KIYMETİ: Satışa konu taşınmaz başında 29.09.2018 tarihinde yapılan kıymet takdiri raporunda bilirkişiler kurulunun dosyaya sundukları bilirkişi raporunda taşınmazın Kağıthane ilçesinin Hamidiye mahallesi sınırları içinde kaldığı, konumu ana caddeye, ana arterler ve ilçe merkezine çok yakın bulunması, yapılanma şartları, belediye hizmetlerinden yararlanma durumu, ulaşım durumu, serbest piyasa rayiçleri, tapu kaydı, günün ekonomik koşulları arsa m2 birim değeri 6.000,00.TL olarak takdir edilmiş, meskenin toplam değeri toplam 9.527.816,00.TL (Dokuzmilyonbeşyüzyirmiyedibinsekizyüzonaltı) ,KDV değeri % 18.dir.
Kıymeti : 9.527.816,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : 
1. Satış Günü : 15/05/2019 günü 14:00 - 14:10 arası
2. Satış Günü : 14/06/2019 günü 14:00 - 14:10 arası
Satış Yeri : İstanbul adliyesi 5 sulh hukuk mahkemesi duruşma salonu
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/1 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.01/04/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.