29 / 05 / 2022

Kağıthane'de 9,6 milyon TL'ye icradan satılık bina!

Kağıthane'de 9,6 milyon TL'ye icradan satılık bina!

İstanbul 1. Satış Memurluğu İstanbul Kağıthane Merkez Mahallesi 8626 ada, 6 parseldeki bina ve arsasını 9 milyon 650 bin TL'ye icradan satıyor...İstanbul 1. Satış Memurluğu tarafından İstanbul İli, Kağıthane İlçesi, Merkez Mahallesi 8626 ada, 6 parsel,570 metrekare büyüklüğündeki bina ve arsası 9 milyon 650 bin TL'ye icradan satışa çıkarıldı. İcra ihalesi 11 Eylül 2019 tarihinde saat 11:00'de gerçekleştirilecek.

İhale ilanı:
T.C. İSTANBUL 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2018/29 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAPU KAYDI : İstanbul İli,Kağıthane İlçesi, Merkez Mah, 8626 Ada, 6 Parsel,Yüzölçüm:570,00 m², Ana Taş.Nitelik: Arsa , Zemin No: 17180129, Zemin Tipi Ana Taşınmaz buna bağlı hak ve yükümlülükleri ile birlikte taşınmaz ihale edilecektir.
Şerhler Hanesinde : İstanbul 1.Sulh Hukuk Mahkemesinin 03/11/2011 tarih ve 2011/83 tereke dosyası ile ihtiyati Tedbir.
Tuzla Vergi Dairesi Müdürlüğünün 16/01/2015 tarih ve 1364 sayılı haciz.
İMAR DURUMU : Bilir kişi raporunda taşınmaz''KağıthaneBelediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 15/04/2019 tarih ve E.33276/2342771 sayılı yazısına göre;Söz konusu 8626 Ada,6 Parsel sayılı yer 12/05/2017 onanlı 1/1000 ölçekli kağıthane ilçesi Büyükdere Caddesi, Uygulama İmar Planında simge olarak TİCTK ( Ticaret-Turizm konut alanı ) alanında kısmen park alanında kısmen park alanında kısmen yolda kalmaktadır. Yapılaşma haklarını 11 nolu ada için anahtar tabloda belirlenen 11/A nolu yapı adasında kalmaktadır.Yapılaşma haklarını 11 nolu ada için anahtar tabloda belirlenen 11/a nolu yapı adasında kullanılacak olup 11 Alejantlı yapı adasında (Y.ençok: 100 m .TAK.Sençok:0.40 adanın toplam inş. Alanı 23738.7 m2 parselde toplam inşaat alanı 2310.7 m2) bağımsız yapılaşması mümkün değildir. 12/05/2017 tarih oranlı Kağıthane ilçesi Büyükdere Caddesi Çevresi 1/1000 ölçekli uygulama imar planının üst ölçekli 17/06/2016 onay tarihli Kağıthane- Sarıyer Büyekdere Caddesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına ait çeşitli Mahkemelerce verilmiş yürütme durdurma kararları bulunmakta olup imar durumu düzenlenmektedir. Söz konusu yerin imar dosyasında yapılan incelemede yapı ruhsatına rastlanmadığı "Denilmektedir.
ÖZELLİKLERİ : Satışa ilişkin dosyada mevcut Bilirkişi Raporunda Taşınmaz;satışa konu taşınmaza Beşiktaş İlçesi -Ortaköy, ambarlıdere geçgel sokak çıkmazı, akın apartmanı No:10-12 adresinden ulaşılmakta, giriş geçgel çıkmaz sokaktandır.Satışa konu taşınmazın bulunduğu yer, bölgenin ana akslarından olan Ahmet Adnan Saygun caddesina yaklaşık 410m, Arnavutköy Kuruçeşme Marmara denizi sahiline l,00km, 15 Temmuz Şehitler Köprü bağlantılı D-100 karayoluna 942,00mt, Barbaros bulvarı kavşağına 970,00mt, Etiler Nispetiye caddesine 1,42 km kuş uçuşu mesafesinde, yakın civarında Akmerkez Avm, Amavutköy Aşkenaz Musevi mezarlığına, Ulus parkı, Halide hanını korusu yer almaktadır. Taşınmaz çevresi lüks yapımlı bina ve villalar ile çevrili Belediye hizmetlerinden yararlanan, alt ve üst yapı sistemi tam, elektrik, suyu, doğalgazı bağlı , ulaşım ve alışveriş sorunu olmayan, sosyo ekonomik seviyesi yüksek kişilerce tercih edilen bir bölgede kaldığı görülmüştür.Satışa konu olan arsa nitelikli 1166 ada, 94 parsel üzerinde 4 katlı ve tek katlı olmak üzere imar mevzuatına aykırı yapılı iki adet bina bulunmaktadır. Bunlardan akın apartmanı isimli 10 kapı numaralı 4 katlı bina, gelgeç çıkmazından girişli hemen parsel başında konumludur. Oldukça eğimli olan topografık yapısı olduğundan binaya giriş kapısına merpenle inilmektedir. Betonarme yapılı olan ayrık nizamlı bina, kısmı bodrum, zemin ve 2 normal kat olmak üzere 4 katlı ve konut kullanımlıdır. Kısmi bodrum katta bir adet yaklaşık 67,76 m2 daire,
Zemin katta toplam 144,00 m2 alanlı 2 ayrı daire, 1 ve 2. Normal katlarda 4 cephesinde 1,50 mt çıkma yapıldığından her bir kat ayrı ayrı 226,50 m2 olmak üzere 2 adet daire, iki katta 4 adet daire(226,50*2=453,60 m2 olmaktadır. Bodrum kat bir, diğer katlarda 2 şer adet olmak üzere binada toplam da 7 adet daire bulunmaktadır. Toplamda bodrum kat ile birlikte 665,36 m2 kapalı alanı bulunmaktadır. Gezilen 1. Kat örnek daire salon, 2 oda, banyo, wc, mutfak, balkon piyesli olup zemin kaplaması odalarda hahıfleks, ıslak hacimler seramiktir. Mutfak da alt-üst dolap ve tezgâhı, bataryaları, banyoda klozet, lavabo batarya ve muslukları yerinde olmakla doğalgazı bağlı panel radyatör döşeli kalorifer sistemlidir. Arkı cephe bahçeli olup bahçede kamelya bulunmaktadır.
Ayrık nizam da diğer yan tarafında ise bahçe veya10 nolu binanın arka kısmından ulaşılabilen 12 kap numaralı tek katlı yığma şeklinde yapılı ahşap çatılı kiremit kaplamalı bina bulunmaktadır. Oturma alanı 73.60 m2 olup doğalgaz ısınma sistemlidir. Denilmektedir.
GAYRİMENKULÜN KIYMETİ : Dosyada mevcut bilir kişi raporuna göre taşınmazın değeri 9.650.000,00.TL. olduğu takdir edilmiştir. KDV ORANI % 18 dir. 
SATIŞ ŞARTLARI :

1- Yukarıda Tapu Kaydı, Genel Özellikleri ve Kıymeti belirtili taşınmazın ihalesi 11/09/2019 ÇARŞAMBA GÜNÜ saat 11.00.’ dan - 11.10’ a kadar, İstanbul Adalet Sarayında B.Blok 3. katta bulunan B2-325 nolu Oda (Duruşma Salonu)- ÇAĞLAYAN İSTANBUL adresinde yapılacak olup,ihale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. 1. ihale günü tahmin edilen kıymetin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa taşınmaz en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla ihalesi yapılamayan taşınmazlar 11/10/2019 CUMA GÜNÜ aynı yer ve saatinde taşınmaz ilanda gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir.
Şu kadarki; Artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %50' sini bulmasıve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar,ikinci ihalenin tamamlanacağı 11.10.2019 tarihindenönceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek tekliflermalın muhammenkıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, ihaleye çıkarılan malın muhammen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur. Elektronik ortamda teklif verecekler içinAdalet Bakanlığı Resmi İnternet Sitesinde mevcut e-satış portalı üzerinden Satış Memurluğumuz birim kodu olarak (Birim kodu: 1051660) esas alınması ve mutlaka Memurluğumuz 2018/29 Satış DosyaNumarasının belirtilmesi gerekmektedir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin taşınmazın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri, elektronik ortamda teklif vererek artırmaya katılacaklarda yineteminat göstermesi gerekmektedir.(İİK.Md.124/3). Elektronik ortamda teklif verecek gerçek veya tüzel kişiler Teminat Bedellerini yine Adalet Bakanlığı Resmi İnternet Sitesinde mevcut e-satış portalı üzerinden tanımlanmış bulunan hesaba yine elektronik ortamda yatıracaklardır. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabınayapılacaktır.
Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İİK. Md. 124/4 gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. %18 KDV.,‰ 5,69 D.V., ‰ 20 Tapu Alım Harcı, gayri menkulün tahliye ve teslim masrafları ile yasalarca alıcıya yüklenen her türlü vergi ve giderler alıcıya aittir. YukarıdaDellaliye, TapuSatım harcı ve Taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. (Vergi, Harçoran ve cinslerindeyasal değişiklik yapılması halinde ilgili mevzuat uygulanacaktır.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
4-İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleribedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup, masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. İş bu ilantapu kayıtlarında adresi bulunmayan bütün ilgililere tebliğ yerine geçer.
6-Satışa iştirak edenlerin, şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş, taşınmazla ilgili dosyada mevcut her türlü bilgi ve belgeyi görmüş-okumuş biliyor sayılacakları,
AyrıcaYabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerinin Gayrimenkul hukuku ile ilgili hakları için 2644 Sayılı Tapu Kanunu hükümleri saklı tutulduğunun bilinerek ihale öncesi ilgililerinin kendi durumlarını bu yasa çerçevesinde değerlendirerek lüzumlu bilgi ve belgeleri temin ettikten sonra ihaleye katılmaları gerektiği, ihale yapılmış olsa dahi bu yasaya aykırılık tespiti halinde her türlü yasal sorumluluk alıcı veya alıcılara ait olacaktır. Başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/29 SATIŞ sayılı dosya numarası ile Memurluğumuza başvurmaları ilan olunur.18/06/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.