18 / 08 / 2022

Kağıthane'de 8.4 milyon TL'ye icradan satılık bina!

Kağıthane'de 8.4 milyon TL'ye icradan satılık bina!

İstanbul 10. İcra Dairesi, Kağıthane Gürsel'de yer alan 4 katlı binayı icradan satışa çıkardı.İstanbul 10. İcra Dairesi, Kağıthane Gürsel'de yer alan 4 katlı binayı icradan satışa çıkardı. Gayrimenkulün satış bedeli 8 milyon 395 bin 495 TL olarak belirlendi.

T.C. İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ

2019/6051 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN TAPU KAYDI: İstanbul İli, Kağıthane İlçesi, Gürsel Mahallesi, 8416 Ada, 3 Parselde Kayıtlı, 551,00 M2 Yüzölçümlü, Arsa Nitelikli Taşınmazın Tamamı Satışa Konudur. Özellikleri :Satışa İlişkin Dosyada Mevcut İstanbul 25. İcra Hukuk Mahkemesinin 06.07.2020 tarihli Bilirkişi Raporuna Göne "Taşınmaz, her türlü Belediye ve alt yapı hizmetleri ile ulaşım imkanlarından kolayca faydalanabilecek konumda, genelikle konut ve ticaret alanların bulunduğu lokasyonda, Kağıthane-Gürsel semtindedir. Taşınmaz, kamu binaları okul, alışveriş alanları, camii, hastane, banka şubesi gibi hizmet alanlarına kısmen yakın mesafededir. Taşınmaz, güney-doğusundaki İstanbul Adalet Sarayı'na 800 m kuzeyindaki TEM Otoyolu Nurtepe Katılımı'na 2.450 m kuşuçuşu mesafedcdir. Konu taşınmazın üzerinde 4 bodrum kat, zemin kat+ 3 normal kattan oluşan betonarme karkas bina bulunmaktadır. Yaklaşık 25 yıllık olan bina, vasat malzeme ve işçilik kalitesiyle yapılmış olup, takribi 2833 m2 inşaat alanına sahiptir. Taşınmazda 4. bodrum katın 186 m2, 3. Bodrum katın 360 m2, 2. Bodrum katin 366 m2, 1. Bodrum katın 379 m2, zemin katın 372 m2, normal katların her birinin 390 m2 plduğu görülmüştür. Taşınmaz, tekstil firmaları tarafından atölye ve ofis olarak kullanılmaktadır Taşınmazda asansör bulmakta olup, kullanıma elverişli vaziyettedir. Konu taşınmaz Kağıthane ilçesi, gürsel mahallesi, Yeşiltepe sokak, no:32 kapı sayılı yerdir" denilmektedir.

İmar Durumu : Kağıthane Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 17.12.2019 tarihli yazısında; Kağıthane İlçesi, Gürsel Mahallesi, 8416 ada 3 parsel sayılı yer, 31.12.2007 t.tarihli 1/1000 ölçekli Kağıthane 4. Etap Uygulama İmar Planında (BL-4) Blok Nizam, H: 4 kat yapılanmalı Konut Alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 8.385.495,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Diğer Bilgiler: Tapu Kaydındaki Gibidir.

1. Satış Günü : 04/05/2021 günü 11:00 - 11:05 arası
2. Satış Günü : 01/06/2021 günü 11:00 - 11:05 arası
Satış Yeri : İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu B Blok 3. Kat Kapı No:B3-336 Nolu Oda
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kağıthane de 8.4 milyon TL ye icradan satılık bina!

Satış şartları:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20'si oranında pey akçesini İstanbul 10. İcra Müdürlüğü T.Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesinde bulunan TR**********************07 İBAN numaralı emanet hesabına T.C. kimlik ve dosya numarası yazılarak yatırılması veya bu miktar kadar Milli bir bankanın “şartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanların müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanunun 1. maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir; alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Satıştan doğan Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile tahliye ve teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, tapu harcının 1/2'si satış bedelinden karşılanacaktır. Taşınmaz üzerinde ipotek alacağı bulunması halinde, ihale bedeli ipotek alacağını karşılamıyor ise taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenmeyecektir.alıcıya ait olacak giderler ve hususlar : İhale damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflar ve taşınmazın tahliye ile teslim giderleri alıcıya ait olacaktır.Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisin de ihaleden kaynaklanan damga vergisi ve KDV yatırılmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir.Ayrıca ihalenin kesinleşmesi ile tescilin verilmesinden sonra dosyada vukubulacak KDV ve damga vergisiile ilgili olarak oran açısından(Yargıtay 12. HD. 2015/21334 E. 2015/27771 K. GİB'nin 21.08.2013 Tarih 9376700041-1330(28/2012-86)160 sayılı yazıları gereği) ileride eksik alındığı tespit edilen bir bedel olması halinde; doğacak olan KDV fark, ceza ve faizlerinden sorumluluk ihale alıcısına ait olup, ihale alıcısı tarafından karşılanacaktır.
3- İpotek sahibi alacaklıların, irtifak hakkı sahiplerinin ve diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını, özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını, dayanağı belgeler ile ilan tarihinden itibaren (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacaktır. Bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- İİK.127. Mad. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara ve takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/6051 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.08/03/2021
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.