Silivri'de 9.1 milyon TL'ye icradan satılık tarla!

Silivri'de 9.1 milyon TL'ye icradan satılık tarla!

Silivri Satış Memurluğu tarafından İstanbul İli, Silivri İlçesi, Pirimehmet Paşa Mahallesi Sancaktepe Mevkii'nde yer alan 5 bin 161 metrekare yüz ölçümlü tarla 9 milyon 122 bin 446 TL'ye icradan satışa çıkarıldı...


Silivri Satış Memurluğu tarafından İstanbul İli, Silivri İlçesi, Pirimehmet Paşa Mahallesi Sancaktepe Mevkii 191 ada 104 parselde yer alan 5 bin 161 metrekare yüz ölçümlü tarla nitelikli taşınmaz 9 milyon 122 bin 446 TL'ye icradan satışa çıkarıldı. İcra satış ihalesi 16 Haziran 2019 tarihinde saat 10:00'da yapılacak.

Silivri

İhale ilanı:
T.C. SİLİVRİ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2018/1 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İSTANBUL İli , SİLİVRİ İlçesi, PİRİMEHMET PAŞA Mahallesi SANCAKTEPE Mevkii 191 Ada No , 104 Parsel No , 5.161,04 m² Yüz Ölçümlü tarla nitelikli taşınmaz.
Satışa konu 191 ada 104 parsel nolu taşınmaz, tapu kaydına göre tarla vasfında olup, Silivri 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında kısmen yol alanında, kısmen park alanında, kısmen de TAKS:0,20 KAKS:0,40 , Ayrık nizam 2 kat konut alanında kalmaktadır. Taşınmazın keşif (10/04/2018 tarihli) esnasında yapılan tespitte, hali hazırda boş olduğu ekilip-biçilmediği tespit edilmiştir. Taşınmazın üzerinde herhangi bir yapı veya müştemilat bulunmamaktadır. Taşınmazın hafif meyilli, killi-tınlı toprak yapısına sahip, makineli tarıma elverişli, su tutma kapasitesi yüksek düzeyde, tuzluluk ve alkalilik ve drenaj sorunları bulunmayan makineli tarıma uygun kuru mutlak tarım arazisi olduğu tespit edilmiştir.Satışa konu diğer parsel olan 105 nolu parselle birbirine bitişik olan taşınmazlar kuzey sınırlarında D-100 karayoluna, güney sınırlarında imar yoluna cephesi bulunmaktadır. Ayrıca 191 ada 104 parselin batısınırından imar yoluna cephesi bulunmaktadır.Taşınmazın etrafında 2 katlı lüks villa konut alanları bunmakta olup her türlü alt yapı ulaşım hizmetlerinden faydalanmaktadır. Taşınmaza ulaşım kolay ve zahmetsizdir. Silivri Merkezine 3,3 km, Marmara denizine 1,0 km., D-100 Karayolu cepheli, Silivri Alış Veriş Merkezine 0,5 km ,Silivri Sanayi Sitesine 70 m, İstanbul Kokpit Silivri Havacılık Lisesine0,4 km yaklaşık mesafede bulunmaktadır.
Yüzölçümü : 5.161,04 m²
İmar Durumu : Aşağıda belirtilmiştir.
Kıymeti : 2.786.961,60 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında olduğu gibidir.
1. Satış Günü : 16/09/2019 günü 10:00 - 10:10 arası
2. Satış Günü : 14/10/2019 günü 10:00 - 10:10 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - Adalet Sarayı SİLİVRİ / İSTANBUL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İSTANBUL İli , SİLİVRİ İlçesi , PİRİMEHMET PAŞA Mahallesi , SANCAKTEPE Mevkii 191 Ada No , 105 Parsel No , 11.732,38 m² Yüz Ölçümlü tarla nitelikli taşınmaz.
Satışa konu 191 ada 105 nolu parsel,tapu kaydına göre tarla vasfında olup, Silivri 1/1000 ölçekliUygulama İmar Planında kısmen yol alanında, kısmen park alanında, kısmen de TAKS:0,20 KAKS:0,40 ,Ayrık nizam 2 kat konut alanında kalmaktadır. Taşınmazın keşif (10/04/2018 tarihli) esnasında yapılan tespitte hali hazırda boş olduğu ekilip-biçilmediği görülmüştür.Taşınmazın üzerinde herhangi bir yapı veya müştemilat bulunmamaktadır. Taşınmazınhafif meyilli, killi-tınlı toprak yapısına sahip, makineli tarıma elverişli, su tutma kapasitesi yüksek düzeyde, tuzluluk ve alkalilik ve drenaj sorunları bulunmayan makineli tarıma uygun kuru mutlak tarım arazisi olduğu tespit edilmiştir. Satışa konu diğer parsel olan 104 nolu parselle birbirine bitişik olan taşınmazlar, kuzey sınırlarında D-100 karayoluna, güney sınırlarında imar yoluna cephesi bulunmaktadır. Taşınmazınetrafında 2 katlı lüks villakonut alanları bunmakta olup her türlü alt yapı ulaşım hizmetlerinden faydalanmaktadır. Taşınmazlara ulaşımı kolay ve zahmetsizdir. Taşınmaz, Silivri Merkezine 3,3 km, Marmara denizine 1,0 kmD-100 Karayolu cepheli , Silivri Alış Veriş Merkezine 0,5 km ,Silivri Sanayi Sitesine 70 m, İstanbul Kokpit Silivri Havacılık Lisesine0,4 km yaklaşık mesafede bulunmaktadır.
Yüzölçümü : 11.732,38 m²
İmar Durumu : Aşağıda belirtilmiştir.
Kıymeti : 6.335.485,20 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında olduğu gibidir.
1. Satış Günü : 16/09/2019 günü 10:30 - 10:40 arası
2. Satış Günü : 14/10/2019 günü 10:30 - 10:40 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - Adalet Sarayı SİLİVRİ / İSTANBUL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TAŞINMAZLARIN İMAR DURUMU 
Silivri Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğünün 28/02/2018 tarih ve 592212 sayılı yazıları ile "...Silivri İlçesi PirimehmetpaşaMahallesi (Mimarsinan Mahallesi) 191 ada 104 parsel ve 191 ada 105nolu parseller, 03/12/1986 tasdik tarihliSilivri 1/1000 ölçekliUygulama İmar Planında kısmen yol alanında, kısmen park alanında, kısmen de TAKS:0,20 KAKS:0,40, Ayrık nizam 2 kat konut alanında kalmaktadır. 191 ada 104 nolu parsel,imar uygulaması sonrasında minimum çekme mesafesini sağlamadığından 191 ada 105 nolu parsel ile tevhid edilmesi gerekmektedir. Ancak parseller ve çevresinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ve 17/10/2017 tasdik tarihli1/5000 ölçekli Silivri Merkez Sahil Bölgesi Revizyon Nazım İmar Planında parseller kısmen yol alanında, kısmen park ve yeşil alanda, kısmen de düşük yoğunlukta meskun 120 K/H konut alanında kalmaktadır. Ayrıca söz konusu parseller 1/5000 ölçekli Silivri Merkez Sahil Bölgesi Revizyon Nazım İmar Planında 3194 sayılı İmar Kanunun 18.maddesi Uygulama sınırları içerisinde kalmaktadır. Parsellere şu anda imar durumu verilememekte olup,1/5000 ölçekli Silivri Merkez Sahil Bölgesi Revizyon Nazım İmar Planı kesinleştikten sonra Belediyemiz tarafından 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı ve 18. Madde çalışması yapıldıktan sonra imar durumu bilgisi netlik kazanacaktır..." şeklinde bildirilmiştir.
Satış şartları : 
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/1 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.16/04/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.