Çevre Bakanlığı'ndan kurban kesim yerleri uyarısı!

Çevre Bakanlığı'ndan kurban kesim yerleri uyarısı! Çevre Bakanlığı'ndan kurban kesim yerleri uyarısı!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Kurban Bayramı süresince kurban satış ve kesim yerlerinde çevre kirliliğine sebep olabilecek faaliyetlerin toplum ve çevre sağlığının olumsuz yönde etkilenmemesi için tedbirler alındı.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Kurban Bayramı süresince kurban satış ve kesim yerlerinde çevre kirliliğine sebep olabilecek faaliyetlerin kontrol altına alınarak toplum ve çevre sağlığının olumsuz yönde etkilenmemesi için tedbirler alındı.

 

Bakanlık; denetim ekipleri ve oluşturulacak komisyon üyeleri ile birlikte Kurban Bayramı boyunca satış ve kesim yerlerinde denetim yapacak. Bakanlık, vatandaşların da bu konuda duyarlı olmasını isterken, kapı önlerinde kurban kesip çevreyi kirletenlerin alo 181 hatlı telefona ihbar edilmesini istedi.

 

Kurban satış ve kesimi ilgili belediye tarafından gerekli alt ve üst yapının tesis edildiği veya ettirildiği yerlerde yapılacak. Kurban atık ve artıkları belediyeler tarafından toplanacak.

 

BELEDİYELERİN GÖSTERDİĞİ YERLERİN DIŞINDA KURBAN SATIŞI YAPMAK VE KURBAN KESMEK YASAK.

 

Park, bahçe, cadde, sokak ile bina önleri, meydan gibi umuma açık ve kurban satış ve kesimine uygun olmayan yerlerde bu tür faaliyetlerde bulunulmayacak, yapanlara 2872 sayılı Çevre Kanunu 20. maddesi gereğince;

 

Yönetmelikte öngörülen yasaklara veya standartlara aykırı olarak veya önlemleri almadan atıkları toprağa verenlere 42.232 TL,

Konutlarda atıkları toprağa veren her konut ve bağımsız bölüm için 1.051 TL idari para cezası uygulanacak.

 


 

KURBAN KESİM YERİNİN ÖZELLİKLERİ

 

Bakanlığın uyarıları doğrultusunda büyükşehir ve ilçe belediyeleri de kurbanlık satış ve kesim yerlerinde çevre kirliliğini önleyici tedbirler alması gerekiyor:

 

Belediyeler, kurban alanlarında, su, elektrik, kanalizasyon veya fosseptik çukuru gibi altyapıları hazırlamalı,

Kurban kesim yerlerinin dezenfekte edilebilir, sağlık ve temizlik şartlarına uygun mekanlardan seçilmesi sağlanmalı,

Kesim yerlerinde tazyikli suyla yıkanma imkanı bulunmalı,

 Yıkama suları kanalizasyona veya fosseptiğe akacak şekilde yapılmalı ve kesinlikle çevreye verilmemeli,

Ayrıca bu yerlerde, yeterli sayıda veteriner hekim, ehliyetli kasap, yardımcı personel vb. bulundurulmalıdır.


KESİMHANEDEN ÇIKAN ATIKLARIN BERTARAFI

 

Kesimden çıkan işkembe ve hayvan dışkıları gibi atıklar sızdırmaz, dayanıklı, yüksek yoğunluklu polietilen siyah torbalara 2/3 oranında konulmalı,

Gerektiğinde ikinci torba kullanılacak, ağzı iyice kapatılıp bağlanacak ve sızdırmaz kapalı özel atık taşıma kamyonları ile belediye tarafından düzenli olarak bertaraf edilmek üzere alınmalı,

Hayvan dışkılarının özel atık taşıma kamyonları ile belediye tarafından düzenli olarak alınması sağlanmalı,

 Her günün sonunda kesim yerleri dezenfekte edilmeli,

Kesim sonunda kesim mahalli kanlı ve kirlenmiş bir durumda bırakılmayacak, kan izi kalmayacak şekilde temizlenecek, gerektiğinde kireçlenmeli.