Çevre temizlik vergisi nereye yatırılır?

Çevre temizlik vergisi nereye yatırılır? Çevre temizlik vergisi nereye yatırılır?

Belediyenin sunduğu temizlik hizmeti için ödenen çevre temizlik vergisi iki eşit taksit halinde ödenebiliyor. Peki, vergi taksitleri ne zaman ödenir? Çevre temizlik vergisi nereye yatırılır?Çevre temizlik vergisi nereye yatırılır?

Belediye Gelirleri Kanunu gereğince ödenmesi gereken çevre temizlik vergisi, belediyenin sunduğu temizlik hizmeti için ödeniyor.


Çevre temizlik vergisi mükellefi, mesken, işyeri ve diğer şekillerde kullanılan yapılar oluyor. Meskenlerde vergi, su faturalarına yansıtılıyor. Ancak işyeri ve diğer şekillerde kullanılan yapıların vergisinin kuruma ödenmesi gerekiyor. Peki, çevre temizlik vergisi nereye yatırılır?


Çevre temizlik vergisi taşınmaz malın bağlı olduğu belediyeye ödeniyor. Vergi iki eşit taksit halinde ödenebiliyor.


Çöp vergisi olarak da bilinen çevre temizlik vergisinin ilk taksiti emlak vergisi gibi Mart, Nisan ve Mayıs aylarında; İkinci taksiti ise Kasım ayında ödeniyor.


Buna göre 2014 yılına ait verginin ikinci taksit dönemi başladı. Çevre temizlik vergisi 2. taksiti son ödeme tarihi ise 1 Aralık 2014.


2014 yılı vergi tarifesine göre; Konutlara ait çevre temizlik vergisi; su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 24 kuruş, diğer belediyelerde 19 kuruş olarak hesaplanıyor.


Diğer taraftan, belediyenin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan ancak, su ihtiyacını belediyece veya büyükşehir belediyelerine bağlı su ve kanalizasyon idarelerince tesis edilmiş su şebekesi haricinden karşılayan konutlara ilişkin çevre temizlik vergisi, aşağıda yer alan ilgili tarifelerin yedinci grubunun belediye meclislerince en son intibak ettirilen derecelere ait tutarlar üzerinden tahakkuk ettirilecektir.


Büyükşehir Belediyeleri Dışındaki Belediyelerde Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi

Büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde uygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesi aşağıda yer almaktadır.


1. Grup

1. Derece 2.300

2. Derece 1.800

3. Derece 1.500

4. Derece 1.200

5. Derece 1.000


2. Grup

1. Derece 1.500

2. Derece 1.100

3. Derece 890

4. Derece 700

5. Derece 600


3. Grup

1. Derece 1.000

2. Derece 770

3. Derece 600

4. Derece 480

5. Derece 380


4. Grup

1. Derece 480

2. Derece 380

3. Derece 290

4. Derece 230

5. Derece 180


5. Grup

1. Derece 290

2. Derece 230

3. Derece 160

4. Derece 150

5. Derece 120


6. Grup

1. Derece 150

2. Derece 120

3. Derece 80

4. Derece 70

5. Derece 50


7. Grup

1. Derece 50

2. Derece 40

3. Derece 29

4. Derece 24

5. Derece 19


Büyükşehir Belediyelerinde Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi

2464 sayılı Kanunun mükerrer 44 üncü maddesinin beşinci fıkrasına göre, büyükşehir belediyelerinde çevre temizlik vergisi, diğer belediyelerde uygulanan çevre temizlik vergisi tutarları % 25 artırılarak hesaplanacaktır. Buna göre büyükşehir belediyelerinde uygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesi aşağıda yer almaktadır.


1. Grup

1. Derece 2.875

2. Derece 2.250

3. Derece 1.875

4. Derece 1.500

5. Derece 1.250


2. Grup

1. Derece 1.875

2. Derece 1.375

3. Derece 1.112

4. Derece 875

5. Derece 750


3. Grup

1. Derece 1.250

2. Derece 962

3. Derece 750

4. Derece 600

5. Derece 475


4. Grup

1. Derece 600

2. Derece 475

3. Derece 362

4. Derece 287

5. Derece 225


5. Grup

1. Derece 362

2. Derece 287

3. Derece 200

4. Derece 187

5. Derece 150


6. Grup

1. Derece 187

2. Derece 150

3. Derece 100

4. Derece 87

5. Derece 62


7. Grup

1. Derece 62

2. Derece 50

3. Derece 36

4. Derece 30

5. Derece 23Çevre temizlik vergisi bildirimi nasıl düzenlenir?Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com